Kategorier
meditation

När jag vägledde meditation

Viktigt att lita till dina egna upplevelser när du vägleds av någon. Oavsett om det är du som är läraren eller eleven.
Viktigt att lita till våra egna upplevelser när vi vägleds av någon. Oavsett om det är vi som är läraren eller eleven.

För några år sedan höll jag för första gången i en söndagsworkshop och meditation på ett buddistiskt center i Göteborg. Den här dagen samlades vi på andra våningen i ett hus i Kungsladugård för att meditera och träna vårt sinne. Vi var ca 25 stycken som tryckte ihop oss på meditationskuddar och stolar längs väggarna. Stearinljusen var tända och de obligatoriska buddhistgåvorna bestående av te, choklad och frukt smyckade den röda duken bland Buddhafigurerna på altaret. Jag vandrade upp på podiet och satte mig tillrätta. Pulsen ökade. Jag tittade ut över alla och andades en aning mer med bröstet.

För mig var rollen att leda meditationer helt ny och jag minns att jag tänkte; Ok, Therese nu sitter du här. Du sitter här av en anledning. Är det egentligen det här jag ska göra – vägleda meditationer? Oj, bara jag kommer ihåg det jag förberett.

Efter de första spända inledningsminuterna kände jag lugnet fylla mig. Allt var som det skulle, och jag kunde släppa taget för att vara här och nu.

Det här speciella och fina minnet får mig att tänka på alla som följer vissa andliga läror – och också på dem som lär ut dem. Hur viktigt är det inte att lita till våra egna upplevelser och inte till lärarens när vi vägleds av någon. Oavsett om det är vi själva som är läraren eller eleven.

Buddha uppmanar oss: Ha mod att våga använda ditt eget förstånd. Sant är det du själv erfarit och förverkligat.

Ja det är nog så, låt oss ha mod att använda vårt eget förstånd. 🙂

 

Kategorier
andlighet balans energi Hälsa visdom

Mirakelformeln för ett balanserat liv

Ibland behöver vi skifta fokus för att hitta balansen.
Ibland behöver vi skifta fokus för att hitta balansen.

– ”Jag måste börja på yoga och hitta mina balans”

– ”Jag har satsat allt på att uppnå min chefsposition men något saknas”

– ”Jag har allt jag behöver men är ändå inte nöjd”

Mitt i livet uppstår ofta en livskris för många när de existentiella frågorna gör sig påminda. Frågorna om vad som är viktigt på riktigt vill få ett svar. Livet sker kanske på rutin och allt snurrar på samtidigt som vi har allt vi behöver och mer därtill.

Vad är det som gör att det blir så?

Deepak Chopra skriver i ett inlägg idag om hur mycket av vår energi som vi riktar utåt och hur lite som vi faktiskt riktar inåt. Utåtriktat fokus har vi menar han när vi lägger allt vårt fokus på karriär, hobbies, sex, filmer, status, resor, vänner etc. Inåtriktat fokus har vi menar han när vi självreflekterar, läser om de olika visdoms traditionerna, mediterar, utövar mindfulness, ber, är i stillhet etc. I detta felriktade fokus skapas obalans i vårt sanna jag och den inre tillfredsställelsen uteblir. Han fortsätter att skriva att vi inte behöver gå österut för att finna balans utan enbart kan rikta vår energi mer inåt än vad vi gör idag. Då skapar vi balans. Klicka här för att läsa Deepaks hela inlägg.

Av egen erfarenhet kan jag se att många av de människor jag har träffat i mitt jobb befinner sig precis i denna situation. Jag har genom åren coachat många professionellt. Både chefer och medarbetare. Gemensamt för många av dem är att de har känt obalans precis på det sätt som Deepak skriver om. De har fokuserat på yttre ting under en lång tid och det har skapat en diskrepans mellan vem de är (i det inre) och vad de velat uppnå (i det yttre). Inslag av stillhet, meditation och självreflektion har varit sällan förekommande i deras liv. När de börjat ställa sig själva frågor om vad som är viktigt och kommit fram till att de vill reflektera mer, gå mer i naturen, läsa mer böcker etc och också börjat göra det, har de känt en större inre tillfredsställelse och balans.

Deepaks formel att vi skapar balans genom att fokusera mer inåt har fungerat för många av de människor jag mött inklusive på mig själv.

Låt oss fokusera mer inåt och på så sätt hitta vår balans. Om det behövs såklart. 🙂

Kategorier
Livsåskådning

Min plats

Var finns den där platsen där jag finner ro och hämtar kraft för att göra det jag vill?

I ett samtal alldeles nyligen med en deltagare i ett autentiskt ledarprogram så kom frågan upp så självklart efter detta uttryck. -”Jag måste hitta den där platsen där jag finner ro och hämtar kraft”. Han sa det så uttrycksfullt och som om han hade svaren på allt. Där fanns lösningen.

Vi kämpar många av oss otroligt mycket med att hitta just sinnesro och undrar varför det kan vara så svårt att hitta det.

Platsen vi så många gånger söker och letar efter finns inom oss. När vi besöker den vet vi om det. Den känns.

Den fysiska omgivningen kan många gånger hjälpa oss att hitta den. I naturen, vid havet, i samtal och/eller i skapande aktiviteter etc uppenbarar sig vår inre plats ofta.

Platsen för sinnesro.

20120109-124125.jpg
Kontoret där jag befinner mig just nu.