Kategorier
Autentiskt ledarskap Jobb

Tillsammans är vi starka

Efter tre hela dagar på ledarutbildningen och 30 övningar senare var vi alla, både deltagare och ledare, fullproppade med nya insikter och ny energi. En av insikterna var styrkan i att dela med sig eller som en av deltagarna uttryckte det – ”the power of peers”. Det handlar om betydelsen av vänner eller goda kollegor, om att öppna sig, ha tillit och dela med sig av sina goda och svåra situationer. Det var något deltagarna gjorde mycket av på utbildningen och skulle börja göra mer av när de kom hem.

Ordspråket ensam är stark behöver ersättas med tillsammans är vi starka. Kanske inte alltid lätt när kulturen präglas av prestation och tiden inte räcker till men ska skiftet ske  behöver man förstå varför man ska dela med sig och sedan också vilja att göra det.

Här har ledarskapet en stor betydelse för att skapa en kultur där medarbetarna vill vara öppna och visa vem de är på riktigt. Genom att du som ledare agerar föredöme och samtidigt är tydlig med dina förväntningar kan medarbetarna förstå vikten av att dela med sig och börja göra det. Tillsammans är vi starka kan tillämpas i praktiken.

Men även du och jag som läser detta är ledare så hur vi väljer att vara har stor påverkan på den kultur som vi gemensamt skapar.

Dagens tips:

Välj att visa vem du är.