Kategorier
Kategorier

Varför Mindfulness fungerar och hur våra hjärnor påverkas positivt

 När det gäller mindfulness har djur ett övertag på människan. Vårt medvetande har förmågan att tänka framåt och bakåt i tiden med allt vad det innebär. För en hund gestaltar sig tillvaron exakt som den ser ut här och nu.

När det gäller mindfulness har djur ett övertag på människan. Vårt medvetande har förmågan att tänka framåt och bakåt i tiden med allt vad det innebär. För en hund gestaltar sig tillvaron exakt som den ser ut här och nu.

Forskning på hjärnaktivitet visar att om vi fokuserar på en sak i taget så blir vi lyckligare. Vägen dit går via mindfulness. En av landets ledande experter, Ola Schenström ger dig några tips på vägen.

Du sitter bakom ratten i en motorbåt. Det är solljus, luften är mild och brisen är lagom. Farten är maklig och de ljud du hör kommer akterut från motorn och från vågbrytningarna som slår lätt mot skrovet. Ingenting annat än det du ser och hör upptar ditt sinne. Du njuter av livet. Du njuter av nuet och är i symbios med naturen tillsammans med din båt.

Men plötsligt ringer mobilen. Du tecknar åt din partner att ta över rodret och svarar direkt på kollegans anrop från jobbet. Samtidigt åker datorn upp för att blixtkolla jobbmailen. Efter samtalet flyter några minuter i väg på sportsidorna. Under tiden blir du sugen på något gott och fyndar både kaffe och en kexchoklad i pentryt. Har det förresten hänt något på Facebook?

Vi befinner oss alltså i ett sammanhang där vi allra helst vill vara. Ändå har distraktioner fått oss att ryckas bort från nuet. Bort från det vi värdesätter allra mest utan att vi ens har märkt det. Exemplet ovan visar på ett vanligt förlopp när vi för en kort stund förlorar oss själva. Vissa av oss är naturligt duktiga på att ta vara på upplevelser. Medan andra kan förhöja sina liv genom att träna på sin närvaro.

Mindfulness, eller medveten närvaro handlar delvis om att bli medveten om vad som distraherar oss. Vi förstår vad det är som drar iväg med våra tankar, bort från de unika stunder som vi egentligen ser som våra mest värdefulla. Läran handlar också om att stanna upp, känna och acceptera livet som det är med ett icke dömande förhållningsätt mot oss själva och omgivningen. Att inte identifiera sig själv med de egna tankarna är centralt inom mindfulness. Istället ser utövaren dem från ett perspektiv utifrån där de inte är någon sanning utan just tankar.

Mindfulness är en mänsklig egenskap som vi är födda med. Problemet är det enorma informationsflöde som vi har omkring oss gör att vi riskerar att missa vad som pågår i nuet menar Dr Ola Schenström.
Mindfulness är en mänsklig egenskap som vi är födda med. Problemet är det enorma informationsflöde som vi har omkring oss gör att vi riskerar att missa vad som pågår i nuet menar Dr Ola Schenström.

Företeelsen mindfulness har på senare år blivit allt populärare och härstammar från buddhismen. I sin moderna sekulära form introducerades den under sent sjuttiotal av amerikanen och molekylärbiologen Jon Kabat Zinn. Här i Sverige har den fått sitt genombrott först för några år sedan. En av de svenska pionjärerna har varit läkaren Ola Schenström som även är författare till bästsäljaren Mindfulness i vardagen. Han jobbar också inom näringslivet där det blir allt vanligare med mindfulness även under arbetstid.

– Mindfulness är en mänsklig egenskap som vi är födda med. Problemet är det enorma informationsflöde som vi har omkring oss gör att vi riskerar att missa vad som pågår i nuet menar Ola Schenström

Den stora mängden distraktioner är ett nutidsproblem som uppkommit i det moderna informationssamhället tror Ola Schenström. Går vi tillbaka några generationer, till våra mor- och farföräldrar var tillvaron så mycket lugnare och enklare än nu. Källorna till information och intryck var färre. Arbetsuppgifterna var mindre komplicerade. Det gjorde att de i högre grad kunde fokusera på nuet. Att vara mindre närvarande när vi ska njuta av båtturen gör att upplevelsen inte blir lika stark eftersom vi låter våra sinnen distraheras av annat. När vi vänjer oss vid att närsomhelst ta fram vår smarta telefon och titta efter e-posten lär vi också hjärnan det beteendet.

– Vår hjärna är mycket mer formbar än vad vi tidigare trott. En hjärna som tränar på att låta sig distraheras blir till slut också duktigare på det och förlorar fokus, förtydligar Ola Schenström.

En tillvaro med mer mindfulness skulle kunna innebära att telefonen ringer som i exemplet ovan. Men istället för att reflexmässigt svara och avbryta vårt fokus så stannar vi upp. Vi fattar där och då ett medvetet beslut kring det inkommande samtalet. Vi ställer oss frågor som; Hur viktigt är samtalet egentligen? Behöver jag svara just nu? Är vi stressade och tankarna far åt olika håll är det lätt hänt att vi svarar utan att reflektera varför.

Men eftersom hjärnan har lätt för att lära sig att bli distraherad, så kan den även lära sig att bli mer närvarande. Vi kan därför aktivt träna på att bli mer medvetna om på vad vi väljer att lägga vår uppmärksamhet.

– Vår uppmärksamhet är konstruerad så att vårt sinne spontant reser framåt och bakåt i tiden vilket gör att det far omkring och lätt blir oroat. Med träning i mindfulness kan vi styra vår uppmärksamhet och förmåga att hantera känslor. När vi är stressade har vi en hög aktivitet i främre delen av höger pannlob. När vi är lugna, harmoniska och kanske lyckliga har vi en hög aktivitet i vänster pannlob, berättar Ola Schenström.

Detta bekräftar också modern forskning som via magnetröntgen uppmätt förbluffande resultat när försökspersoner har riktat sitt fokus mot en enda sak. Människor blir mer glada och positiva av mindfulnessträningen vilket också kan avläsas som högre aktivitet i vänster pannlob.

Sett ur detta perspektiv kan mindfulness eventuellt hjälpa oss att få mer fokus. Vi kan uppleva en starkare och mer glädjefylld upplevelse. Tekniken är enkel och du behöver inga förkunskaper. Ca tio minuter två gånger dagligen är en lagom dos att börja med.

Vill du få en djupare insikt så rekommenderar vi böcker, CD-skivor och andra hjälpmedel. På www.mindfulnesscenter.se som drivs av Ola Schenström hittar du en hel del gratisövningar. You tube är en annan källa där det finns flera bra klipp. Bland andra med Jon Kabat Zinn som leder mindfulnessövningar.

Vi önskar dig en mindful söndag!

Kategorier
känslor lycka per appelqvist

Känsloexplosioner

Summan av lycka är hur hög kvalitet din sinnesstämning uppnår genom livet
Summan av lycka är hur hög kvalitet din sinnesstämning uppnår genom livet

När vi vrider om nyckeln på bilen för att starta den snurrar startmotorn, tändsystemet ger gnistor som antänder en blandning av luft och bensin. Varje antändning blir till tusentals små kontrollerade explosioner i cylindrarna och motorn vaknar till liv och övergår i ett brummande motorljud. Bakom ratten kan du sedan kontrollera exakt i vilken riktning du vill åka och med gaspedalen dessutom reglera hur fort det ska gå. En av många fantastiska uppfinningar som gjort den moderna människans liv enklare.

Med motorer har människan alltså lärt sig att kontrollera och stänga in små explosioner i metallblock och omvandla dessa till energi. Om vi nu raskt förflyttar oss till vårt känsloliv så kan vi likna bilens gnistor vid känsloimpulser.

De kommer till oss som hormonella impulser till vårt känslocentrum i hjärnans amygdala. Proceduren när amygdalan associerar med något och snabbt återskapar en ny eller gammal känsla är sekundsnabb. Impulserna till negativa känslor kan utlösas av konflikter, mardrömmar, gamla fotografier, besvikelse, girighet eller gamla skolkamrater. Triggern som utlöser negativa känslor kan bestå i stort sett av vad som helst. Bara det berör just oss själva.

Till skillnad mot att vrida om en startnyckel så kan vi inte styra de plötsliga känslornas ankomst. Om de sedan antänds till små känsloexplosioner som sorg eller rent av ilska kan vi oftast inte kontrollera de negativa känslorna innan de ens hinner födas och växa sig starka.

Att ha ett känsloliv som en maskin är inte eftersträvansvärt. Men att själv kunna välja sin egen sinnesstämning säger vi ja till.
Att ha ett känsloliv som en maskin är inte eftersträvansvärt. Men att själv kunna välja sin egen sinnesstämning säger vi ja till.

Så visst skulle människor ibland behöva låna bilmotorns kontrollerande egenskaper för att tryggt styra sina känsloexplosioner med en jämn och fin gång utan överraskningar. Hat, ilska, besvikelse, sorg och bitterhet är känslolägen som ibland kommer till oss. Ibland helt naturligt. Ibland är de oönskade med följden att de orsakar ett onödigt stort lidande.

En strävan de flesta har är att vara lyckliga. Det innebär egentligen att vi tillbringar så mycket tid vi kan i våra goda känslor där vi är som lyckligast. Samtidigt vill vi spendera så lite tid som möjligt i de sämre. Vi söker ständigt och undermedvetet efter känslan att så ofta vi kan befinna oss i exempelvis kärlek, glädje, flow eller bara den simpla kicken av att ha lyckats med något som vi föresatt oss.

För i dessa positiva känslolägen är det inte ovanligt att vi har fått uppleva några av livets finaste ögonblick. Stunder som vi gärna vill ha så mycket vi kan och orkar bära av. Därför är våra möjligheter att uppleva ett så lyckligt liv som möjligt beroende av hur ofta och med vilken kvalitet som vi kan försätta oss själva i en så positiv sinnesstämning som möjligt. För visst vore det enkelt med tanke på att vi människor i grundläget utgår från lycka och glädje. Ändå är det en av den moderna människans stora problem.

Att starta bilen och kontrollera sinnet kan ha vissa paralleller.
Att starta bilen och kontrollera sinnet kan ha vissa paralleller. Här eder skribents väl begagnade fortskaffningsmedel.

De flesta av oss har en aning om vad som krävs för att känslorna och sinnesstämningen ska peka åt rätt håll. Vissa är väl medvetna, andra mindre.

Det sägs att människan av naturen är lat och vill finna de enklaste av vägar till så mycket som möjligt. Att så ofta som möjligt befinna sig i en positiv sinnesstämning är inget undantag. Alltså söker vi av naturen efter de enklaste lösningarna. Livsmedelsindustrin har för länge sedan upptäckt att vi människor kan distrahera våra känslor och känna ett visst välbefinnande när vi äter god mat. Elektronikjättarna och TV-bolagen vet att deras kunder gillar att underhålla sig framför datorer, smarta telefoner och TV-program. Att röka, dricka alkohol eller använda droger är även de enkla biljetter mot en god sinnesstämning. Men låt oss inte hyckla och påstå att dessa yttre sinneshöjare inte fungerar. För det gör de. Miljarder människor genom århundranden av tester kan intyga att dessa distraktioner har en effekt på sinnet. Men det finns förstås en hake och gemensam nämnare. Besöket av goda känslor och välmående är högst tillfälliga. Dessutom finns inga garantier. TV-program kan vara negativa och inte underhålla på det sätt vi föreställt oss. Middagen med alkohol i goda vänners lag kan om det vill sig illa sluta med bråk och ilska.

En mer strukturerad och planerad jakt på lycka handlar egntligen om hur olika upplevelser ska ta oss mot en viss sinnesstämning. Alltså vill vi undvika platser och situationer där risken för att kommer ur balans är större. Är det friktion på arbetsplatsen, hemmet eller något annat ställe så är hjärnans impuls och logiska svar givet: flykt.

Känsloexlosioner med undvikande/flykt beteenden skriver jag mer om i något av de nästkommande inläggen. Nu är det lördag och helg och med det önskar jag er en sådan med en god sinnesstämning.

Kategorier
lycka mindfulness

Den eviga lyckans enkla recept?

Sår tankarna framåååt, och så bakåt. Men människans bästa vän däremot, ser bara nuet.
Så går tankarna framåååt, och så bakåt. Men människans bästa vän däremot, ser och upplever bara nuet.

TV, smartphones, Facebook, datorer… listan över vad som distraherar och stjäl vår uppmärksamhet blir allt längre. Kan vi stå emot de allt fler impulser att ta in mer information och underhållning som sköljer över oss? Det mänskliga sinnet är konstruerat så att det gärna väljer de enklaste vägar för att distrahera sig och fly iväg en stund. Men vad kan vi egentligen göra själva?

Ola Schenström berättar i artikeln hur vi kan bli bättre på medveten närvaro. Klicka på bilden för att läsa den i sin helhet.
Ola Schenström berättar i artikeln hur vi kan bli bättre på medveten närvaro. Klicka på bilden för att läsa den i sin helhet.

Mindfulness har blivit något av en snackis. Men vad är det egentligen och varför behöver vi det extra mycket nu 2013? Var det rent av så att mormor och morfar var mera närvarande än vi?

– Mindfulness är en mänsklig egenskap som vi är födda med. Problemet är det enorma informationsflöde som vi har omkring oss som gör att vi riskerar att missa vad som pågår i nuet menar Ola Schenström, en av landets ledande experter i ämnet.

Ola menar att eftersom hjärnan har lätt för att lära sig att bli distraherad, så kan den även lära sig att bli mer närvarande. Vi kan därför aktivt träna på att bli mer medvetna om vad vi väljer att lägga vår uppmärksamhet på.

Läs hela artikeln som är skriven för båtlivet men lika aktuell för de flestas vardagsliv. Här finner du även mindfulnessövningar (pdf)

Kategorier
andlighet släpp fram din kraft

Att möta livet som det är

Det finns tillfällen när vi även mentalt tar på oss andra glasögon. Då kan vi missa det goda som sker i nuet.
Det finns tillfällen när vi även mentalt tar på oss andra glasögon. Då kan vi missa det goda som sker i nuet.

Ibland är vi inte nöjda med det vi upplever just här och nu. Vårt sinne fylls då av flyktvägar. Vi griper efter olika möjligheter för att komma bort från de hot som vi tror ska drabba oss. Detta dränerar oss på lycka och glädje. När vi instinktivt vill dämpa vår oro korrigerar vi gärna med de yttre ting som vi i stunden vill ha. Och i våra relationer griper vi kring bagateller och mindre viktiga saker. Det vi ser och fokuserar på är väldigt begränsat.

Det vi missar är att leva och möta livet som det är. Men när vi medvetandegör våra flyktvägar som tar oss bort från nuet kan vi istället värdesätta det som är. Vi kan då finna lycka och glädje bortom våra egna föreställningar om vad lycka är.

I bloggserien ”Släpp fram din kraft” publicerar Per & Therese Appelqvist 40 inspirationsinlägg mot att leva mera autentiskt. Släpp fram din kraft 12: ”Att möta livet som det är”. Twittra gärna citatet.

Kategorier
Hälsa känslor lycka relationer resor

Tess på luffen

Sura drinkar, höga vågor och dofter av het curry.

Vi är i Indien!

Ren och pur glädje kan bara kännas när själen är med. Här är hela jag med i allt.

Det händer något särskilt med mig när fukten riktigt känns i huden, solen riktigt värmer mig inifrån OCH sanden faktiskt existerar på riktigt mellan mina tår.

Med öppet hjärta och bästa systern bredvid berör Goa mig på djupet. Inser att luffarådran i mig aldrig egentligen har lämnat mig och att livet på grund av denna dag i Goa kommer prägla mina framtida beslut.

Jag och syrran är helt synkrona i våra beslut om vad vi vill göra och allt flyter så där lätt som det bara kan när lyckan är fullständigt närvarande.

20130307-121818.jpg Morgonpromenaden idag när livet vaknar i Goa. Hur härligt som helst!

20130307-122036.jpg Min underbara syster som man kan ha hur härligt roligt som helst med. Älskar dig!

20130307-122259.jpg Vackert så det går rakt in i själen.

20130307-122430.jpg Njuta utanför vår hydda bland palmerna kan ju lätt bli en vana.

Varma och soliga hälsningar från där månen är upp och ner och solen alltid skiner.

Kategorier
ansvar autentisk känslor leda mig själv lycka Reflektion sinnet Självinsikt självkännedom självkontroll självledarskap therese appelqvist

Det är inställningen det handlar om

För att känna lycka är det i mångt och mycket en fråga om vår inställning till vårt liv och de situationer och människor vi möter. Kan vi hålla en ödmjuk men bestämd distans till det runt oss och inte göra oss till offer för situationer finns det en stor chans att vi står där som vinnare. Med pokalen lycka i handen.

Hade ett fantastiskt samtal nyligen med en nära vän, du vet vem, som inspirerade mig till att skriva om lycka i dagens inlägg här på bloggen. Lycka handlar ju om hur vi upplever vårt liv. Långvarigt lyckliga blir vi inte av att köpa en ny bil, få ett nytt jobb, skaffa ett till barn eller resa till Thailand över jul och nyår utan det är hur nöjda vi kan vara i vardagen, bland barnskrik, amorteringar och missnöjda kunder eller kollegor som det verkligen märks vem som är lycklig eller inte.

Att göra sig till offer för situationen och att lägga skulden på något eller någon annan är otroligt vanligt förekommande och kan inte ses på annat sätt än att det underlätter den personens tryck eller obehag för en stund tills det sen börjar om igen i liknande skepnad. Så av med offerkapporna och ta ansvar för vår inställning och hur vi väljer att uppleva vårt liv.

Förutsättningarna för upplevelser av lycka kan ju variera väldigt och har vi en otroligt utsatt situation med sjukdom, sorg etc är det av yttersta vikt att vi möter den känslan och tillåter den. Sen när vi är redo höjer vi vår energi med olika saker som tillför oss en ökad energinivå. Med mycket energi och kraft kan vi sen lättare känna just – positiv inställning och uppleva lycka.

Kort och gott från mig idag blir;

Uppmärksamma hur du tänker och hur det påverkar din upplevelse av lycka. Kanske välj just en specifik situation och låt dig vägledas av svaret.

Kategorier
Allmänt känslor Lust relationer therese appelqvist vardag

Lycka på landet

Ebba poserar med den goda äppelmusten. Hemmaplockade äpplen ger godast must.

Enkel lycka på landet har för mig idag varit att ta tillvara på de äpplen jag hann plocka i trädgården innan frosten kom. Att med min bonusdotter åka till det lilla kooperativet i Alva socknen här bredvid Havdhem för att där på musteriet ta fram alldeles äkta och utsökt äppelmust.

Vi svängde in bilen vid den gula bänken som vi fått instruktion att titta efter och möttes av två leendes kvinnor i gröna förkläden och handskar. Musteriet andades naturlighet och vänlighet. Vi kände oss båda glada och halvt uppspelta av att se hur de tog fram äppelmusten.

Musteriet i Alva, Gotland.

Fram ryckte jag iphonen för att föreviga det speciella ögonblicket med Ebba. Stadsbrudar på vift som tidigare i bilen hade enats om hur vi verkligen trivdes här. För nog är det minsann något alldeles speciellt med att leva här på Sudret med alla fåren, tystnaden och det vackra ljuset.

Vi fortsatte inåt mot Hemse några kilometer bort för att handla lite till middagen och vände sedan hemåt igen till resten av familjen (Per, Samuel och John). Vi tutade lite extra på vägen in mot huset och vinkade glatt till killarna som befann sig på taket och rensade stuprännor.

Mitt leende blev större och jag kände lyckan sprida sig i hela kroppen. Ögonblick att minnas. Lycka på landet!

Musteriet i Alva, Gotland
Kategorier
autentisk inifrånstyrning självkontroll

Oss människor emellan

Camilla ville skapa en fin stund för alla familjemedlemmar genom att planera och laga påskmiddagen. Men det blev inte riktigt som hon tänkt sig. Varför?

Hmm.. påskmust, , lax, sill, ägg, en fet stek, grönsaker, påskgodis till barnen. Camilla hade nog tänkt på allt.  I påskas skulle det äntligen ske. Hela släkten skulle för en gångs skull samlas. Till och med moster Solveig hade lovat att dyka upp i tid. Hon är såå strulig med tider. Målet? Camilla ville att alla skulle få en riktigt fin påskmiddag tillsammans. En sån där som hon kom ihåg från när man var barn och mormor tog hand om allt. De middagarna var alltid fulla av stämning, skratt, god mat och samhörighet. Precis en sån middag ville Camilla återskapa.

Hon planerade mycket och länge. Mormor gjorde det och fick alltid till det. Bara dukningen med gula servetter, finporslinet och allt gammalt påskpynt tog sin tid. Men oj vad fint det blev. De ihopställda matborden med gula linnedukar gjorde att hela arrangemanget såg ut som ur ett ett dockskåp. Härligt!!

Precis när hon äntligen var klar med förberedelserna ringde telefonen. Det var moster Solveig.

– ”Men hallåååå Millan det är moster Solan på tråden! Allt väl? Bra! Hörrdudu jag har pratat med de andra och tänkte att det blir nog väl tidigt att äta redan vid sexrycket. Det är väl inte hela världen om vi äter kl åtta? Då hinner vi ju prata lite innan med barnen och allt. Sen vore det ju sååå kul om vi alla fick ta en runda och berätta vad som hänt sen sist!”

Men vad nu?? Plötsligt vill tantskrället ändra middagstiden till kl åtta istället för kl sex som jag planerat. Vi hade ju bestämt kl sex för att barnen inte skulle vara trötta. Hur tänker hon egentligen? Allt för hennes fjantiga diskussionsrundor som skulle ruinera mina förberedelser! Har hon fått solsting? Detta var ju bestämt och godtaget av alla!

– ”Men barnen blir ju trötta om vi äter sent, replikerar Camilla oförstående. Det finns inget alternativ, vi äter kl sex som planerat!. Jag tycket detta är respektlöst av dig! Vi hade ju en överenskommen tid! En planerad tid tillägger hon och fnyser.

Nu har känslor som spretar åt två helt olika håll tagit över hos Camilla och moster Solveig.

Camilla förlorar sig i sina känslor. Hon tänker på moster Solan som den minst pålitliga av alla, som inte har koll på någonting.

-”Så här är det jämt med henne.  Det går inte att lita på Solveig när det gäller överenskomna tider och planering!

Solveig kan däremot inte förstå hur Camilla aldrig kan ändra på någonting, hur precis allting ska planeras till förbannelse.

-”Denna spontanitetsbefrielse och detta eviga planerande tar ju bort glädjen kring middagen. Dessutom har hon mage att utse sig själv till påskminister och bestämma över oss andra. Har hon kom-ihåg-lapp när hon går på toaletten också? tänker Solveig.

Nu maler tankarna på hos båda och utlöser känslor som påverkar synen på påsken och släktgemenskapen. Vem vet om det blir en gemensam påskmiddag nästa år? Är julen också hotad? Samtalet slutar med att middagen blir klockan sex som planerat. Men dessvärre kom aldrig den där känslan av glädje som Camilla så gärna ville ha på sin påskmiddag.

Känner du igen dig i något av detta? 

Exemplet ovan är två vanliga beteendestilar som möts. Camillas planerande men litet svala stil som krockar med Solveigs flexibla men ibland lite slarviga sätt. Blir det fel dem emellan tycker båda att den andra är precis lika jobbig att ha och göra med.

Att förstå vad som triggar oss och som gör att vi blir kapade av våra känslor är ett steg mot att tänka mer klart och agera sunt. Då kan resultatet av samtalet mellan Camilla och moster Solveig få ett helt annat utfall. Oavsett hur de vill att situationen ska se ut. Båda skulle rent av kunna bli nöjda. För visst går det åt mindre energi kring påskmiddagen om vi bättre kan hantera oss själva och när vi möter varandra?

Så vad borde de båda ha gjort? Det vet bara de själva förstås. Men vad vi vet är att vi kan hantera situationen lättare med bättre självkontroll. Ett sätt att göra det på är att ta reda på vad som triggar oss när vi möter olika människor. En hjälp för både Solveig och Camilla skulle kunnat vara att redan innan situationen utspelar sig veta vad som triggar dem i mötet med den andre och på så sätt vara förberedd. För visst är det så att vi triggas av olika saker  med olika människor. Men vad handlar det om egentligen? Vad är det som triggar dig på riktigt? Ett sätt att ta reda på det är att göra övningen nedan.

Triggerövning:

1. Ta fram ett papper.

2. Svara på frågorna genom att ange en siffra från 1-10, där siffran 1 står för ett lågt värde och 10 för ett högt värde.

Hur mycket upplever du att du har självkontroll med dina föräldrar (1-10)                          Hur mycket upplever du att du har självkontroll med ditt/dina barn? (1-10)                        Hur mycket upplever du att du har självkontroll med din partner och/eller vän? (1-10)          Hur mycket upplever du att du har självkontroll på jobbet med kollegorna? (1-10)

3. Utforska svaren.

  • När har din självkontroll fungerat bra respektive fungerat mindre bra?
  • Är det något speciellt du lägger märke till?
  • Var finns dina triggers? I vilka situationer förlorar du dig och dina känslor blir kapade? Med vem? Vad handlar det om?

4. Addera/dra ifrån. Vad vill du göra mera av respektive mindre av?

5. Bestäm en sak att göra för att hantera dig själv bättre.

Lycka till!

Kategorier
Allmänt

Fira 100 000

Idag firar jag över 100 000 på bloggen. Vill tacka er läsare för att ni läser och inspirerar mig till att skriva om mina ögonblick och upplevelser.

Authenticabloggen fortsätter och expanderar. Häng med, kommentera gärna på bloggen och dela med er om liknande händelser eller vad ni vill dela.

Gott slut 2011 🙂