Kategorier
Kategorier

Hur man får tid över till allt man älskar

Det är ingen tvekan. Vissa stunder i livet värderar vi högre än andra. Så varför ibland välja bort dem?
Det är ingen tvekan. Vissa stunder i livet värderar vi högre än andra. Så varför ibland välja bort dem?

Ähh.. vill ju men har inte tid…

Att sann och oförfalskad livskvalitet har att göra med vad vi väljer att lägga vår tid på är en av livets enklare sanningar. Och tiden i sin tur, och som klyschan säger, ja vart tar den vägen?

Var det förresten länge sedan du själv tvingades välja bort något som du hellre ville göra än det du till slut la din tid på?
Nänä kunde tänka mig det. Men du är i gott sällskap.
Vi är många härute som då och då har små mellandagar av ineffektivitet.

Så vad beror det egentligen på att vi har dagar som vi kunde fått ut mera av? För de flesta av oss har hundratals saker att välja mellan under en vanlig dag. Så här kommer vi till kärnans problem. Känslan av att inte ha gjort något vettigt kommer inte av att vi inte gjort något. Den kommer av att vi har valt fel.

Skrev i våras ett inlägg om att ta vara på sin tid. Länkade där även till ett riktigt bra föredrag om time management med den döende tidsgurun Randy Pausch. I sitt anförande använder sig Pausch bland annat av Stephen Coveys berömda ta-vara-på-din tid-kvadrant.

Själv påmindes jag om kvadranten häromdagen när jag insåg att jag helt enkelt hade problem att välja mellan allt jag hade på bordet. Då tog jag hjälp av Coveys kvadrant som hjälper oss att se det som är viktigt för just oss. Finnessen är att den är så sanslöst enkel. Och enkelhet är ju ett gångbart koncept vare sig det gäller popmusik eller husmanskost. Så varför inte inom personlig utveckling.

Så eftersom kvadranten i mitt tycke faktiskt fungerar så ska vi i det här inlägget titta lite närmare på den. Döm sedan själv om det är något för dig.

Stephen Covey Sr. Hans kvadrant är lysande i all sin enkelhet. Han omkom dessvärre i en trafikolycka 2012.
Stephen Covey Sr. Hans kvadrant är lysande i all sin enkelhet. Han omkom dessvärre i en trafikolycka 2012.

Kvadranten är förstås inget svar på meningen med livet. Men sant är. För att ge oss själva möjligheten att leva ett så rikt och autentiskt liv som möjligt så behöver vi frigöra så mycket tid vi kan för att vara i det vi älskar. Så ur den aspekten tjänar management gurun Covey som en förebild. Men naturligtvis är kvadranten applicerbar exempelvis på jobbet. I allra högsta grad faktiskt.

Men nog snackat, nu skrider vi till verket. Som du ser på illustrationen nedan så består allt vi ställs inför enligt Covey av kvadrantens fyra olika områden. Enligt teorin så gör vi människor förstås helst saker i kvadrant 1. Här finner vi självklarheter som att betala räkningar och att gå upp ur sängen när klockan ringer. Så vilken normalt funtad människa vill då röra sig ner mot kvadrant 4? i den finner vi saker som att prata med telefonförsäljare och annat bjäfs som vi verkligen inte behöver eller vill ha. Men vart många av oss allt som oftast hamnar utan att vi märker det är i kvadrant 3.

Den här kvadranten är i mitt tycke världens bästa app utan att vara en app. Prioritera rätt och spara den med din iphone eller android. Lägg den som en låst bakgrundsbild. Bra påminnelse om din egen time managament.
Den här kvadranten är i mitt tycke en riktigt bra app utan att vara en app. Prioritera rätt och spara den med din iphone eller android. Lägg den som en låst bakgrundsbild. Bra påminnelse om din egen time management.

Alltså saker som är brådskande men kanske inte för oss själva. Här hittar du ofta saker där dina egna viktiga projekt inte spelar huvudrollen. Till exempel att hjälpa en kompis att flytta, eller att sitta och lyssna på detaljer som gav upphov till just kompisens separation och flytt. Kvadrant 2 handlar om saker som visst är viktiga men kanske inte just nu. Det är till exempel viktigt för mig att slutföra bokprojektet som jag jobbat med ett tag nu. Fast det är heller ingen katastrof om jag låter det ligga ett tag till. Det är också viktigt för mig att tvätta bilen, men heller ingen katastrof om den är lite dammig. Och så vidare.

Hela idén med kvadranten är alltså att vi i högre grad ska flytta vårt fokus från allt som är brådskande mot det som är VIKTIGT. Det är då vi känner att vi gör meningsfulla saker som för oss framåt.

Stephen Coveys kvadrantövning i fri tolkning och fem steg

A. Sätt dig gärna bekvämt för dig själv. Kanske med kopp kaffe eller annan valfri förfriskning. Utrusta dig sedan med ett block med vanliga post-it lappar och en vettig kulspetspenna. Använd en lapp åt gången och skriv ner saker som du MÅSTE göra. Gå sedan vidare och skriv ner allt du PLANERAR att göra. Sedan skriver du ner allt du VILL göra. Och sist men inte minst allt som du DRÖMMER om att göra. Absolut ärlighet i den här övningen är en dygd. Räkna med att du kommer upp i minst mellan 15-40 gula lappar. Kanske fler.

B. Nu kommer det enkla. Sortera nu dina lappar i två separata högar. En för allt som måste göras NU. Den andra för allt som kan VÄNTA. Ingen pardon. Var ärlig även här.

C. Nu är det dags att gå igenom dina två högar. Nu ska du av dem skapa två nya. En med det som är VIKTIGT och en INTE VIKTIGT. De fyra högar du nu har ska nu passa in i de fyra fälten i illustrationen av kvadranten.

D. Nu ska du fatta ett beslut om vad du ska göra med dina två högar som INTE ÄR VIKTIGA. Ska vi lyssna på framlidne Covey så ska du här helst göra dig av med dem. Själv tycker jag att det funkar om man frågar sig själv om det finns någon möjlighet att uppgradera någon kär lapp. I mitt eget fall så får jag nog begrunda mitt bokprojekt och göra det klart bums. Alternativet att släppa det helt skrämmer. Men är det viktigt är det bara att sätta igång! 🙂

E. Nu är rensningen klar. Du ser klart och tydligt framför dig vad som är viktigt. Nu är det upp till dig själv och din egen självdisciplin om du har the guts att välja att förkasta allt som INTE är viktigt. För om det inte är viktigt. Varför då göra det överhuvudtaget?

Överkurs

Gillar du managementlitteratur kan du förstås köpa Stephen Coveys bok i valfri nätbokhandel. Att leva och verka till 100% eller De 7 goda vanorna. Rekommenderas!

Lycka till med de viktiga sakerna i livet

Kategorier
Autentiskt ledarskap

Kan jag vara öppen?

Kan jag vara öppen? En fråga som många av de ledare som kommer till mig frågar sig. Om de kan vara öppna med vad de tycker eller hur de annars ska agera för att faktiskt dölja vad de tycker?

Ja frågan är ytterst relevant ur ett ledarskapsperspektiv då ledarskapet handlar om att leda människor som faktiskt väljer om de vill följa ledaren. Där förtroende är nyckeln till att människor följer dig som ledare. Och förtroende skapas mycket ur öppenhet och transparens. Ingen hemlighet i sig men hur öppen kan man egentligen vara på jobbet?

Situationen är sådan att du tycker att ditt teams lågpresterande personer gör enormt dåligt ifrån sig och att det inte är rätt mot vare sig företaget eller de andra som får bära hela lasset. Dina värderingar kopplat till detta är starka. Dessutom klagar dina mer högpresterande medarbetare på att de får göra deras jobb också. Stämningen är tryckt och man säger sig ha högt till tak men ingen skulle uttala hur det egenligen är. Hur gör ledaren i denna situationen? Vad tycker du? 

Där du jobbar eller verkar – hur öppet upplever du ert klimat? Vad skulle ledaren gjort där?

Nyfiken på era svar. Öppenhet (och förtroende) är områden som berör mig mycket. Det är för mig grundstenarna i allt ledarskap. För i det finns autenticiteten, mitt favoritområde 🙂

P.S Bifogar pdf med samlade tips på 20 olika sätt att bygga förtroende från forskningen. D.S

Kategorier
autentiska relationer Autentiskt ledarskap jobbrelationer relationer

Så bygger du förtroende i en jobbrelation

I torsdags var det ledarskapsdagen i Stockholm. En bit in i mitt pass samlades 50 personer i en halvcirkel. Alla tittade intresserat upp mot väggen i utbildningslokalen, där vi tejpat upp de blädderblocks anteckningar som de själva nyss hade skapat gruppvis. Under intensiva samtal hade de enats om vad som kännetecknar den bästa och den värsta jobbrelationen. Jag frågade sedan deltagarna om de kunde se något gemensamt för allas anteckningar? Enhälligt gick det att se; förtroende, öppenhet och respekt för den bästa jobbrelationen och oärlighet, falskhet och icke respekt för den värsta jobbrelationen.

De gemensamma nämnare som deltagarna tagit fram stöds av forskningen om vad som bäst bygger relationer på jobbet. Det är just öppenhet och förtroende som påverkar viljan till samarbete och gemenskap, enligt medarbetarskapsforskningen på Handelshögskolan i Göteborg och Skövde (Tengblad & Hällsten).

Relationer och samarbete på jobbet handlar mycket om hur man bygger förtroende. Där förtroende betyder att lita på varandra. T ex att jag litar på att det någon säger är sant.

”Ingen person kan utöva ett gott ledarskap förrän denne har skapat någon form av relation och tillit till dem som skall ’ledas’. Att utöva ett gott ledarskap är med andra ord samma sak som att man har etablerat en förtroendefull relation till dem man leder baserat på ömsesidig respekt. Men en ledare kan inte på egen hand skapa en sådan relation. En sådan relation uppstår i interaktionen med de som blir ledda och det är de ledda som väljer att hysa tillit till ledaren.” Twittra detta

Stefan Tengblad om medarbetarskap och ledarskap.

Av min egen erfarenhet och från forskningen om emotionell och social intelligens har jag sammanfattat 20 olika sätt att bygga förtroende på jobbet. Det handlar om förtroende som kan byggas på två olika sätt, antingen på ett mentalt och/eller känslomässigt sätt.

Mentalt förtroende handlar om det kognitiva som att visa sin kunskap eller förmåga för att vinna någons förtroende eller att samla in fakta och presentera den oavsett vem som är mottagare av informationen. Det kan ta sig uttryck genom att man i början av en jobbrelation berättar om vad man gör, sin utbildning, titel eller tidigare projekt man deltagit framgångsrikt i. Det är uppgiftsfokuserat med fakta som grund. Detta sätt att bygga förtroende är skört på så sätt att om något man säger sig kunna sen visar sig inte stämma så kan förtroendet raseras på kort tid.

Känslomässigt förtroende handlar om det känslomässiga som att visa vad man tycker om någonting eller vara empatisk och inkännande i relationen. Det kan ta sig uttryck som aktivt lyssnande, genom att ställa frågor eller vara helt uppmärksam på den andre i kommunikationen. Det är fokus på de sociala och emotionella beteendena med känslan som grund. Här finns en mindre risk för att oförutsedda saker ska ske och man kan lättare förutsäga beteenden. Med detta sätt att bygga förtroende skapar man långvariga relationer.

Här kan du läsa om 20 sätt att bygga förtroende.

Vilket sätt du du använder dig av beror på situationen, vem du är som person och vem det är du möter. Det påverkar hur du bäst bygger förtroende men oavsett person och situation så är det bäst att vara sig själv i alla lägen. Om du är oärlig, falsk och/eller har en stor fasad utåt kan människor runt dig inte förutse dina beteenden och det kan påverka förtroendet negativt.

Är du en person som oftast använder dig av de känslomässiga sätten kan det vara bra att tänka på att för vissa personer så behöver de veta mer om din bakgrund, erfarenhet, utbildning för att lättare kunna lita på dig.

Är du en person som oftast använder dig av de mentala sätten kan det vara bra att tänka på att vissa människor behöver veta att du är intresserad av dem som personer och inte bara deras kompetens för att lättare kunna lita på dig.

Dagens tips:

Bygg förtroende och skapa goda jobbrelationer.

Läs igenom de olika sätten att bygga förtroende och;

 1. ringa in siffran för de sätt som du oftast använder dig av
 2. rita en kvadrat runt siffran för det sätt som du sällan använder
 3. gör en stjärna runt siffran för det som du vill göra mer av

Lycka till med ditt ledarskap och dina jobbrelationer!

Kategorier
autentisk autentiska relationer relationer relationstips

Sju relationstips på jobbet

Sitter och förbereder en presentationen till Ideella Ledarskapsdagen nästa vecka. I år är det fokus på relationer och samarbete på den ideella arenan.

Jobbrelationer är något jag arbetat med i ledarprogram och grupputveckling under flera år.

Vad jag kan se så har intresset för relationship management ökat de senaste tio åren. Även på arbetsplatser där man pratar om högpresterare kontra lågpresterare har vetenskapen om relationers betydelse påverkat såväl strategier som inriktning på ledarutveckling. Idag vet alla värdet av goda relationer på jobbet. Men vem ska ta ansvar för att skapa dessa goda jobbrelationer som vi alla vill vara en del av?

”Det är väl chefens ansvar”. Har jag hört medarbetare uttrycka. Svaret är JA det är chefens ansvar att skapa förutsättningar för dessa goda jobbrelationer.

”Medarbetarna får ta ansvar för hur de agerar sinsemellan själva”. Har jag hört chefer uttrycka. Både JA och NEJ. JA – för varje medarbetare har ansvar för sitt handlande och NEJ – för chefen har ansvar för arbetsmiljön.

Men till det viktigaste, vi har alla ansvar för vårt handlande och kan själva påverka våra jobbrelationer, som chef eller medarbetare. Men hur?

Vad kan jag göra själv? 

Du kan göra massor. Nedan följer sju relationstips som fungerar bra för alla oavsett om du är chef eller medarbetare.

Sju relationstips;

 1. Lär känna dig själv
 2. Visa öppet vem du är och vad du tror på
 3. Var modig och stå upp för de beslut du tar eller inte tar
 4. Ha förståelse och empati för andra
 5. Inspirera och inge hopp
 6. Agera trovärdigt
 7. Värdesätt andra Twittra relationstipsen

Lycka till med dina jobbrelationer!

 

Kategorier
bloggande

Mitt bloggår

Mitt första blogginlägg publicerades den 25 april 2011. Det handlade om att inte stå kvar på perrongen utan att göra medvetna val. På fotot stod jag glatt leende på Gotlandsfärjan och kände att livet verkligen levde. Det var vår och jag skulle gifta mig till sommaren.

Bloggåret som gått har bidragit med mycket glädje, inspiration och utveckling :).

Att blogga har blivit en del av min livsstil, det trodde jag aldrig. Per, min man, är den person som överhuvudtaget gjort den här idén möjlig. Den här bloggen har varit vårt gemensamma projekt under ett år nu. Per och jag har suttit många timmar i samtal och pratat personlig utveckling. Hemsidan skapades på vårt favoritställe Gotland, i Havdhems tysta lantbruksmiljö. Där kom de flesta av första halvårets inlägg till. Vi bodde nämligen på Gotland under 3 månader den sommaren.

När jag började blogga upptäckte jag att jag hade vissa antaganden som påverkade mitt skrivande mycket. Det handlade om att jag trodde att jag inte kunde skriva. Att det skulle vara på ett speciellt sätt. Ganska stelt och avskalat. Jag kommer från akademins värld med uppsatsskrivande.

Skrivandet i sig har alltid kommit naturligt för mig men jag har lyssnat på andra om vad de tycker. Min svenskalärare klagade på grammatiken så jag tröttnade på att skriva. Sen kom min fantastiska sociologiprofessor Joachim Israel och lärde mig att meningar skulle innehålla många punkter. Jag minns våra samtal med glädje men kanske förstörde jag lite av min då nyförvärvda skrivarglädje i uppsatsskrivandet. Tillbaka till ruta ett alltså.

Först 2011 när jag var 38 år gammal kom skrivandet in i mitt liv igen med bloggen och bokskrivandet. Tidigare hade jag bara skrivit utbildningsmaterial.

Idag har jag ändrat på mitt gamla antagande om hur man bör skriva. Jag tillåter mig att skriva som Therese och då flödar inspirationen på ett helt nytt sätt. Per och jag skriver ofta ihop och det ger mycket energi. Pers sätt att alltid uppmuntra mig och ständigt ge mig feedback bidrar till skrivarglädjen. I början gav han mig mest pushande feedback men efter ett tag mer och mer utmanande.

Det har låtit så här;

– ”Gör lite mer av det här och lite mindre av det här”. Har han sagt och pekat på var i texten.

Tack Per för din alltid positiva attityd och mest av allt tack för att du tror på mig! Utan Per hade denna blogg aldrig existerat.

Idag tittar jag in under sidan alla inlägg och kan se att vi har levt ett händelserikt år. Jag kan också se att vi mer och mer har utvecklat en speciell bloggstil med inlägg om personlig utveckling och ledarskap. I skrivandet uttrycks vår passion och det vi tror på. Det tror jag gör att vi kommer fortsätta skriva. Det innebär med största sannolikhet att ni får se mer av authenticabloggen i framtiden.

Slutligen tack alla läsare för att ni läser och bidrar med inspiration. Dela gärna med er av era tankar på bloggen.


Kategorier
autentisk autentisk ledare Jobb

Varför jag går till jobbet.

Idag är det avslut på ett autentiskt ledarprogram med en chef jag följt i 8 månader. Vi ska idag sitta i varsin röd stol på kontoret, se domkyrkan i Göteborg genom fönsterrutan och sammanfatta, dra lärdomar och blicka framåt. Jag är tacksam att jag har fått följa honom på hans personliga utvecklingsresa under den här tiden i livet och arbetslivet.

Han är en av de chefer jag mött som inte har några förebilder inom ledarskap utan som har följt sin egen väg och format sitt ledarskap utifrån honom själv som person. Detta har varit mycket lärorikt att möta en utvecklingsprocess som mer handlat om egna föreställningar och mindre om andras. Vanligt är annars att vi brottas med både chefens egna och andras föreställningar.

Här har jag mött en chef som mer styr inifrån och i min uppfattning är mycket autentisk. Men om han är det eller inte är mindre viktigt och det vet bara han. Ingen kan säga om någon annan att han eller hon är en autentisk ledare.

Mitt möte med honom och det genuina, oförfalskade och riktiga, utan fasader och kopiering av någon annan påverkar mig djupt. Jag har en övertygelse om att det är möljigt att leva och arbeta som den du är på riktigt (autentisk ledare) och styra dig själv inifrån, även i arbetslivet med dess påfrestningar. Jag vill bidra till större autenticitet i livet och arbetslivet. Det är för detta jag går till jobbet.

 

Kategorier
autentisk inifrånstyrning

Känn dig själv

Känn dig självDet stod som en inskription på Apollo-templet i Delphi ”Know thyself”. Templet byggdes 330 år före Kristus men meningen är fortfarande lika aktuell. Så de gamla grekerna hade onekligen en poäng. Om jag ska kunna leva autentiskt handlar det om att känna mig själv.

Genom de många autentiska ledar program (ALP) jag har haft förmånen att hålla, kan jag se en gemensam nämnare, i just orden känn dig själv. Programmets kärna är att bekanta sig med sina tankar, känslor och handlingar. Då har deltagarnas nyfikenhet för sig själva vuxit och ur det har de agerat som de ledare de är på riktigt. Det vill säga att de fullt ut leder som sig själva, snarare än att försöka härma någon de ser upp till, eller tror att de ska leda som.

En del har i programmen insett begränsningarna i sitt ledarskap, och hur det påverkat både dem själva och andra. Men vem har styrt? Ledarskapshandböckerna och idealbilden av den perfekta ledaren, eller de själva? Insikterna de får handlar ofta om att de inte känt sig själva tillräckligt, och att de styrts utifrån vad andra förväntat sig av dem – och inte inifrån sig själva. De för dem viktiga frågorna och svaren har tidigare inte fått något utrymme eller närmare reflektion.

Min erfarenhet är att ju mer vi lär känna oss själva, desto lättare kan vi hantera både oss själva och andra och styra mera inifrån. Det är att leva autentiskt.

”Vad är då skillnaden mellan inifrånstyrning och utifrånstyrning?”

Inifrånstyrda handlingar är handlingar där jag är sann mot mig själv. Jag känner mina tankar, känslor och hanterar det jag möter inifrån mitt sanna jag, och de värden som är viktiga för just mig. Inifrånstyrda handlingar har en positiv påverkan på både mig själv och det omkring mig. Jag märker det när jag påverkas mindre eller inte alls av distraktioner, måsten, andras eller samhällets förväntningar och bilder av hur jag tror jag behöver agera för att passa in. Då är känslan i mig behaglig, glad och kärleksfull etc. Nu kan jag istället rikta mitt fokus på att; stödja andra människor, bidra till och påverka något som jag tror på, för samhället och/eller världen.

Utifrånstyrda handlingar är handlingar där jag ofta agerar utifrån måsten, vanor, förväntningar, samhälleliga synsätt etc. När jag överlåter mina beslut och går emot mig själv. Jag känner mindre till mina tankar, känslor eller hur jag ska hantera det jag möter. Utifrånstyrda handlingar har en sämre påverkan på både mig och det som finns omkring mig. Jag kan märka det när jag lätt påverkas av distraktioner och känner obehag i kroppen, irritation, ont i magen, nervositet, stress etc. När jag helt är uppe i tankar om mig själv och mitt.

Hur vet jag när jag är inifrånstyrd eller utifrånstyrd?

Fråga dig själv, svaren vägleder dig;

 1. Är jag lite eller mycket påverkad av distraktioner? (mobilen ringer, kan inte sluta sitta på Facebook)
 2. Hur ofta säger jag måste? Är det mina måsten? (Varför måste du städa på torsdagar? Jag måste jobba här för att kunna betala hyran).
 3. När jag gör saker gör jag dem för att jag vill eller för att jag alltid gjort på ett speciellt sätt? Är det mina vanor eller ingår de i min roll jag tar? (Varför ska alltid just jag tvätta? Mamma vill att vi firar jul hemma som vi alltid gjort).
 4. När jag hjälper någon gör jag det med goda intentioner eller för att det förväntas av mig? (Jag hjälper till med min brors flyttstädning annars hamnar jag på hans svarta lista).
 5. När jag möter ett problem ser jag det ur ett litet eller större perspektiv? Ser jag min egen roll i det hela? Skyller jag på andra istället för att lösa problemet på bästa sätt? (Jag kan inte arbeta om min kollega alltid stör mig. Måste du alltid ha rätt?)
 6. Hur mycket tar jag ansvar för mina egna handlingar och lämnar andras ansvar hos dem? Vilka handlingar har jag ansvar för? (Jag gör det själv, så blir det bäst gjort. Jag hjälper honom, han kan ju inte).
 7. Hur känner jag mig? (Glad, lätt och kärleksfull eller frustrerad och lättirriterad?).
 8. Hur mycket aktör respektive offer känner jag mig som? (Jag styr mitt liv eller jag ger oftast efter och låter andra styra).

Att styra inifrån och leva autentiskt handlar om mig och dig. Om att känna och hantera oss själva, för att kunna fokusera på att bidra mot något som är större än oss själva. Helt enkelt handlar det i slutändan om att ge!

P.S. Är du nyfiken på Authentic Leader Program, eller på svenska; Autentiskt Ledarprogram så skicka mig gärna ett mail på therese(at)authentic.se.

 

Kategorier
Led- och levaord

Led- och leva ord v 51

Vilka är denna veckas led- och leva ord?

Mina är vilja och välja.

Där vilja står för att känna efter innan jag gör val. Att vilja det jag väljer.

Där välja står för att göra medvetna val inför det nya året. Att välja det som är viktigt.

20111218-195728.jpg
Bild tagen på oneoff när min bonusson skulle köpa tillbehör till skateboarden. Den påminner mig om alla valmöjligheter vi har.

Kategorier
Led- och levaord

Led- och leva ord v 50

Vilka är denna veckas led- och leva ord?

Mina är avslut och nystart.

Där avslut handlar om att börja samla ihop och knyta ihop för detta år. För att kunna göra ett skönt avslut.

Där nystart handlar om nytt år och nya möjligheter. Att se och göra nytt. Känna glädje för att göra nystart.

20111211-202454.jpg
Bild tagen idag när jag och systerbarnen ritade innan lussebaket.

Kategorier
Led- och levaord

Led- och leva ord v 49

Vilka är denna veckas led- och leva ord?

Mina är lagom och tillit.

Där lagom handlar om att fylla på med energi och balansera.

Där tillit handlar om att ha tillit till balansen mellan privatliv och arbetsliv. Att acceptera att det just nu är mycket jobb och att jag då behöver tillföra mer vila.

20111204-155510.jpg
Bild tagen utanför tivoli i Köpenhamn under Danmarksveckan som gått.