Kategorier
motivation självmotivation

Så blir vi motiverade

Du har svaren på vad som motiverar dig och hur du själv kan öka din motivation.
Du har svaren på vad som motiverar dig och hur du själv kan öka din motivation.

– ”När jag älskar det jag gör lägger jag ned mycket arbete på det.”

– ”När jag har naturligt lätt för det jag gör har jag större motivation.”

– ”När jag tror på det jag gör kan jag förflytta berg.”

Det här visar på några av de vanliga komponenter som ingår när människor upplever motivation. Exakt vilka det är skiljer sig från person till person. Du har svaren på vad som motiverar dig och hur du själv kan öka din motivation.

Men hur självmotiverar vi oss idag 2013 när många av oss har de grundläggande behoven uppfyllda och vi redan har mer än tillräckligt? För att kunna det krävs både medvetenhet, vilja och kompetens. Nedan presenterar jag först tio komponenter som jag har sett fungerat självmotiverande och sen följer några frågor för att utveckla din egen självmotivation.

Komponenterna kan inspirera dig till att;

 • bli medveten om hur motiverad du är
 • bli medveten om vad som motiverar dig
 • vilja öka din motivation
 • bestämma vad du ska börja med

Motivationens tio komponenter

1. Förstå varför  

Ta reda på varför du ska göra det du ska göra. Då tydliggörs målet med det och det i sin tur kan fungera som en motivationskraft.

2. Vara kreativ 

Genom att aktivt föra in mer kreativitet i olika situationer så utnyttjas din potential och de resurser som finns mycket bättre.

3. Påverka det du kan

Att ha ett stort inflytande på det du gör skapar motivationskraft att utveckla det du gör.

4. Acceptera situationen

När du kan acceptera att en situation ser ut som den gör kan du möta situationen utan motstånd och då hitta nya sätt att agera. Det i sig frigör kraft och ur det kan viljan uppstå.

5. Tro på det du gör

Att tro på det du gör bidrar till att det är förankrat i dig som person. Att vara ”överens” med det du gör ökar motivationskraften.

6. Känna passion

Att tycka om det du gör skapar ett tillstånd av att allt flyter lätt och det ökar motivationskraften.

7. Använda talang

När du använder ditt unika uttryck, det du är bra på och som sker helt naturligt kommer motivationskraften automatiskt.

8. Vara fokuserad på det du gör

När du är närvarande i uppgiften och riktar din uppmärksamhet mot det du gör flödar energin till. Det skapar motivationskraft.

9. Inspirera andra

När du bryr dig om andras utveckling och inspirera andra till utveckling stärker det din egen motivation. Det stimulerar dig i det du vill utvecklas inom.

10. Vara autentisk

När du utgår från den du är i det du gör agerar du förebild för dig själv och andra. När du skippar fasaden har du tillgång till hela dig själv. Och med det också en större motivationskraft.

Ställ dig själv frågorna och tänk generellt eller på en speciell situation;

 1. Hur motiverad är du idag? (1-10, där 1 står för lägsta värdet och 10 för högsta)
 2. Vill du öka din motivation? Om ja, gå gärna vidare med frågorna.
 3. Vilka motivations komponenter ingår när du känner dig motiverad?
 4. Vad motiverar dig?
 5. Hur kan du öka din motivation?
 6. Vad blir ditt nästa steg?
 7. ….fyll på med fler frågor för att förflytta dig själv till handling….

Låt oss hitta svaren som tar oss till en ökad motivation. Det är bara vi själva som vet vilka de är. 🙂

Önskar oss alla lycka till med att självmotivera oss!