Kategorier
andlighet släpp fram din kraft

Att inte döma är vägen till frihet

Vi vet inte vad som döljer sig bakom andras handlingar. Att döma handlar bara om oss själva.
Vi vet inte vad som döljer sig bakom andras handlingar. Att döma handlar bara om oss själva.

– ”Bara du slutar med ditt nonsens så kan vi komma överens.”

– ”Nu har du inte städat igen.”

– ”Vi kan ju aldrig ut och resa om du slösar upp alla våra pengar.”

Dömande sker i uttalandena ovan och i många liknande uttryck. Skärskådar man dem så;

  • …ditt nonsens, sett från vems perspektiv?
  • …inte städat igen, vem bestämmer det?
  • …slösar upp pengar, vem säger vad som är slöseri?

I det vi värderar sker ofta ett dömade och det är som allra störst när vi har fastnat i att vi vill ha det på vårt sätt. Kanske är vi trötta, missmodiga och vårt smala synsätt begränsar  oss. Vi har fullt upp med att hantera våra tankar och känslor så utrymmet som blir över för att möta situationer och människor som de är blir mycket litet. Med det också den frihet som kommer ur ett icke dömande förhållningssätt.

När vi vill ha det på ett speciellt sätt blir vi också upptagna av allt som andra inte uppfyller i vårt liv. Det hämmar oss och våra upplevelse. Vi lägger makten utanför oss själva och friheten blir ett minne blott. Lite hårt men ja när dömande upptar vårt sinne förgiftar det vårt handlingsutrymme och även andras. Låt oss komma ihåg att det vi sänder ut kommer tillbaka. Dömer vi blir vi dömda.

Mycket trevligare att vända på det och tillåta människor att vara, tycka och göra som de vill. Allt handlar inte om jag, mig och mitt. När vi blir medvetna om vad vi faktiskt tänker, känner och gör kan vi sluta döma, ta tillbaka makten och öppna vägen till friheten.

I bloggserien ”Släpp fram din kraft” publicerar Per & Therese Appelqvist 40 inspirationsinlägg mot att leva mera autentiskt. Släpp fram din kraft 15 ”Att inte döma är vägen till frihet.” Twittra citatet.

Kategorier
meningsfullhet

Känslan av meningsfullhet kommer när oron för framtiden lättar

lyckaMänniskans hjärna är lustig på så sätt att vi låter den resa framåt och bakåt i tiden. Genom att ta oss bakåt mot vårt förflutna återupplever vi och söker svaren på varför vår tillvaro ser ut som den gör. När vi tänker på framtiden så iscensätter hjärnan alla möjliga scenarion om vad vi tror att vi kan råka ut för. En huvudfigur i vår tänkande hjärna är egot. Och egot är sällan någon diplomat när det gäller tankar om framtiden. Osminkat berättar egot för oss om den ena förutsägelsen om framtiden efter den andra. Egot vet exakt vad vi är mest rädda för och sätter in stöten i sina förutsägelser just där vår fruktan är som störst. Vare sig det gäller oron för barn, sjukdom, partner eller ekonomi. Egot vet. Allt känns logiskt och nästan verkligt.

I dessa stunder är det lätt att glömma en enkel sanning. Nämligen att vårt sinne inte känner någon skillnad på rena tankefabrikationer eller verklighet. Men den sinnesstämning och oro vi upplever är densamma, oavsett fantasi eller verklighet.

Genom att fokusera mera på nuet ger vi oss själva möjligheten att inte vara i framtiden eller det förflutna. Vår belöning är omedelbar och känslan av mindre oro och större meningsfullhet är omedelbar.

I bloggserien ”Släpp fram din kraft” publicerar Per & Therese Appelqvist 40 inspirationsinlägg mot att leva mera autentiskt. Släpp fram din kraft 14 ”Känslan av meningsfullhet kommer när oron för framtiden lättar.” Twittra citatet.

Kategorier
inifrånstyrning släpp fram din kraft

Så blir vi glada och får fler lyckliga Hollywood-slut

Ett klassiskt exempel på hur känslor och logiskt tänkande kan kollidera.
Ett klassiskt exempel på hur känslor och logiskt tänkande kan kollidera.

Ibland känns allt bara rätt. Det känns starkt och sant. Men känsla och logiskt tänkande är inte samma sak. När vi tänker till och ifrågasätter kan främst två saker dessvärre störa vår goda känsla:

– Våra föreställningar om vad vi tror oss tycka och hur vi bör agera.
– Andras värderingar om vad de tycker att vi ska tycka.

Men hur vet vi att vi håller på att ställa till det?

Känt en konstig känsla i magen någon gång? Tänkte väl det. Som mannen bakom ratten i bilden till vänster. Varför tvekar han? Det han menar kommer förmodligen av en logisk analys av situationen. Han kan också känna rädsla inför vad andra ska tycka. Det är ett säkert tecken på att han går emot sig själv och sin egen innersta vilja. Hans känslor krockar helt enkelt med det logiska förnuftiga.

Vi frigör vår kraft när vi accepterar att det ibland är svårt att välja och tar reda på vad vi verkligen vill. Då får vi oftare glada Hollywood-slut i våra beslut .

P.S. Hur det gick för den utifrånstyrda bilföraren på bilden? Ingen aning men tipset är att de fick till det 🙂

I bloggserien ”Släpp fram din kraft” publicerar Per & Therese Appelqvist 40 inspirationsinlägg mot att leva mera autentiskt. Släpp fram din kraft 13 ”Acceptera att det ibland är svårt att välja och ta reda på vad du verkligen vill.” Twittra citatet.

Kategorier
andlighet meningsfullhet släpp fram din kraft

Skapa meningen med ditt liv

Du är skapare av din egen mening. Det som hindrar dig  från att känna mening är främst du själv.
Du är skapare av din egen mening. Det som hindrar dig från att känna mening är främst du själv.

Så fort jag hittar min kärna kommer livet att gå väldigt lätt. Denna ständiga jakt efter kärnan lamslår mig. Jag söker efter den långt bortom det som framstår som tydligt. För vad tror jag ska hända när jag finner svaret? 

Människans flykt från att leva och möta livet som det är. Att nästan längta till ett annat liv. Vad beror det på? 

– Tror vi att svaret, om vi nu finner det, ska låsa upp porten till det liv vi innerst inne vill ha?

– Är det det snarare sökandet som håller oss tillbaka från att leva vårt bästa liv nu?

– Är det rädslan för vad som ska ske om vi faktiskt börja leva det liv vi egentligen vill redan nu?

Vi kan välja att fortsätta vänta och söka vidare. Vi kan också agera i den riktning som känns mest sann. Frågan som då blir högaktuell är hur vi föreställer oss vårt liv. Ser vi oss som meningsskapare eller som någon som låter livet bli som det blir?

Med det sagt är den godaste av nyheter att vi kan äga vår egen meningsfullhet. Vi kan själva ta ställning och skapa den kärna av mening vi innerst inne vill ha med förvissningen om att det inte finns några rätt eller fel. För svaret på vår längtan är i våra egna händer och finns inom oss själva.

I bloggserien ”Släpp fram din kraft” publicerar Per & Therese Appelqvist 40 inspirationsinlägg mot att leva mera autentiskt. Släpp fram din kraft 11: ”Skapa meningen med ditt liv”. Twittra gärna citatet.

Kategorier
andlighet släpp fram din kraft

Ibland vill man för mycket och glömmer tilliten till livets mysterium

Ibland vill vi för mycket och förlorar tilliten till oss själva och till livets mysterium.
Ibland vill vi för mycket och förlorar tilliten till oss själva och till livets mysterium.

Tillit är för många ett enormt viktigt värdeord. Men vad litar vi till? 

När vi vill något för mycket kan vi lätt glömma vad som betyder något på riktigt. Vi fastnar i de yttre saker som vårt ego talar om för oss att vi behöver. Vi litar till att genom att uppnå det så får vi det vi behöver för att må bra.

Men vi glömmer gärna bort en av livets viktigaste poänger. I ett större sammanhang kopplat till hälsa, välmående och kärlek är dessa yttre saker som vi ibland vill och strävar efter ganska obetydliga. De flesta av oss håller med om det. Ändå förblindar vi oss och rättfärdigar vårt strävande. Vi försöker för mycket och förlorar vår tillit.

När vår tillit riktas mot yttre saker lägger vi tilliten utanför oss själva. Då kan vi missa att lita till vår egen inre kraft och att känna tillit till livets mysterium.

I bloggserien ”Släpp fram din kraft” publicerar Per & Therese Appelqvist 40 inspirationsinlägg mot att leva mera autentiskt. Släpp fram din kraft 10: ”Ibland vill man för mycket och glömmer tilliten till livets mysterium”. Twittra gärna citatet.

Kategorier
andlighet kreativitet släpp fram din kraft

”När vi är kreativa utnyttjas den potential som vi alla besitter”

kreativitet

När någon eller något talar om för oss vad som är rätt att tycka eller fel att göra hämmas vår kreativitet. Vi och vårt sinne lägger istället ner vår kraft på att fundera om vi agerar rätt eller fel. Om vi tillåter vår kreativitet så kan vi istället öppna oss för de möjligheter som vi innerst inne vill välkomna.

 

 

 

 

I bloggserien ”Släpp fram din kraft” publicerar Per & Therese Appelqvist 40 inspirationsinlägg mot att leva mera autentiskt. Släpp fram din kraft 5: ”När vi är kreativa utnyttjas den potential som vi alla besitter” Twittra gärna citatet.

 

 

Kategorier
andlighet släpp fram din kraft

Att ge ger mer

fria_kramarNär vi vill det bästa i ett större sammanhang, där vi ser och värderar vår egen kraft kan vi också bidra. Vår tro och äkta engagemang öppnar då dörrar för nya möten och förverkliganden av det vi tror på.

 

 

 

I bloggserien ”Släpp fram din kraft” publicerar Per & Therese Appelqvist 40 inspirationsinlägg mot att leva mera autentiskt. Släpp fram din kraft 4: ”Att ge ger mer”. Twittra gärna ciatet.  

 

Kategorier
andlighet släpp fram din kraft

”Att leva sitt liv och ingen annans är en konst”

film

När vi möter oss själva i de små eller stora sammanhang som ger oss sann glädje lever vi på riktigt. Ingenting kan ge andra mer glädje än det som är meningsfullt just för oss. Andra kan inte känna mer glädje än det som är sant för dem. Därför är den sanna omtanken mot andra att inte leva deras liv och önskningar.

Det finaste vi kan ge andra är att leva vårt eget liv och inspirera andra att göra detsamma.

I bloggserien ”Släpp fram din kraft” publicerar Per & Therese Appelqvist 40 inspirationsinlägg mot att leva mera autentiskt. Släpp fram din kraft 3: ”Att leva sitt liv och ingen annans är en konst” Twittra gärna citatet

Kategorier
andlighet släpp fram din kraft

Att ha ett öppet sinne ökar viljan till förändring

forandringar

När vi ger oss själva friheten att i både tanke och handling påverka vår egen tillvaro sås fröet till personlig kreativitet. Vårt sinne förstår och vänjer sig vid att i alla sammanhang tänka öppet och utan dömande.

Den lyxen kan om vi själva vill bli till en god vana. Plötsligt uppenbarar sig lösningar på problem vi annars inte hade sett. Med sann öppenhet i sinnet förstår vi dessutom att förändringar betydligt oftare betyder möjligheter än tvärtom.

 

I bloggserien ”Släpp fram din kraft” publicerar Per & Therese Appelqvist 40 inspirationsinlägg mot att leva mera autentiskt. Släpp fram din kraft 2: ”Att ha ett öppet sinne ökar viljan till förändring”. Twittra citatet.  

Kategorier
andlighet Kärlek släpp fram din kraft

”I kärlekens tecken är allt tillåtet”

Sverigedemokraterna_almedalen

När vi av hela vårt hjärta önskar andras lycka utan att vi förväntar oss något tillbaka släpper vi fram vår egen kärleksenergi. Det syns utan att vi märker det i vårt eget agerande och fyller vår omgivning med goda tankar.

Att bidra med sann kärlek till sin omgivning kommer alltid inifrån och är en handling som vi ger helt omedvetet och utan baktanke. När vi når dit vill vi inte bara att de våra ska få uppleva lycka och glädje, vi vill även att kärlekens energi ska vara tillåten och rikta sig till alla vi möter.

I bloggserien ”Släpp fram din kraft” publicerar Per & Therese Appelqvist 40 inspirationsinlägg mot att leva mera autentiskt. Släpp fram din kraft 1: ”I kärlekens tecken är allt tillåtet”. Twittra gärna citatet.