Kategorier
autentisk autentiska relationer relationer relationstips

Sju relationstips på jobbet

Sitter och förbereder en presentationen till Ideella Ledarskapsdagen nästa vecka. I år är det fokus på relationer och samarbete på den ideella arenan.

Jobbrelationer är något jag arbetat med i ledarprogram och grupputveckling under flera år.

Vad jag kan se så har intresset för relationship management ökat de senaste tio åren. Även på arbetsplatser där man pratar om högpresterare kontra lågpresterare har vetenskapen om relationers betydelse påverkat såväl strategier som inriktning på ledarutveckling. Idag vet alla värdet av goda relationer på jobbet. Men vem ska ta ansvar för att skapa dessa goda jobbrelationer som vi alla vill vara en del av?

”Det är väl chefens ansvar”. Har jag hört medarbetare uttrycka. Svaret är JA det är chefens ansvar att skapa förutsättningar för dessa goda jobbrelationer.

”Medarbetarna får ta ansvar för hur de agerar sinsemellan själva”. Har jag hört chefer uttrycka. Både JA och NEJ. JA – för varje medarbetare har ansvar för sitt handlande och NEJ – för chefen har ansvar för arbetsmiljön.

Men till det viktigaste, vi har alla ansvar för vårt handlande och kan själva påverka våra jobbrelationer, som chef eller medarbetare. Men hur?

Vad kan jag göra själv? 

Du kan göra massor. Nedan följer sju relationstips som fungerar bra för alla oavsett om du är chef eller medarbetare.

Sju relationstips;

  1. Lär känna dig själv
  2. Visa öppet vem du är och vad du tror på
  3. Var modig och stå upp för de beslut du tar eller inte tar
  4. Ha förståelse och empati för andra
  5. Inspirera och inge hopp
  6. Agera trovärdigt
  7. Värdesätt andra Twittra relationstipsen

Lycka till med dina jobbrelationer!

 

Kategorier
Kategorier personlig utveckling vardag

Sammanträffande i vardagen

Är det inte förunderligt vad många sammanträffande som sker utan att vi lägger märke till det?

Vi väljer t ex att gå åt ett håll, sen ändrar vi oss i sista stund och går åt andra hållet och på grund av det stöter vi på en gammal bekant.

Detta hände idag. Glada i hågen styrde vi stegen mot närmaste brevlåda. Breven innehöll bekräftelser för lokaler till Ideella Ledarskapsdagen som vi äntligen funnit rätt typ av lokal för. Äntligen var det bestämt var och när det blir av i år!

Vi gick av någon anledning mot målet som var Grönsakstorget och gul låda. Hur det än var så tittade jag längre fram på gatan och kände hur glädjen spred sig i kroppen samtidigt som blicken fästes på en gammal kär kollega och vän. Bengt vad roligt det var att se dig! Vi kramade om varandra länge. Ett kärt möte.

Han berättade hur han precis vänt om och valt att gå åt just detta hållet istället. Annars hade vi inte träffats som han sa.

Sammanträffande eller inte, liknande saker händer mig hela tiden men jag märker inte alltid när det sker. Idag var det dock mycket tydligt.

När hände något liknande dig senast? Vad hände?