Kategorier
Bokskrivande Hälsa Livsåskådning

Intentionen

Intentionen, den avsikt vi har med vår handling är viktigare än handlingen i sig. Är intentionen positiv förstärks handlingen och dess konsekvenser flerfaldigt. Är intentionen negativ (trots att kanske handlingen i sig är god) får den negativa konsekvenser. Intentionen hittar vi bakom frågorna; Vad har jag för avsikt med de handlingar jag gör? Vad får de för konsekvenser?

Jag fick ta del av en sådan historia just idag. Den handlar om en familj som lever ett stilla lantliv med mycket sysslor, kor och gård med allt vad det innebär. Familjen har i alla år serverat och bjudit in alla till bords. Grannar, barn, barnbarn sitter oftast kring matbordet på gården. Nu har paret blivit äldre och känner att de inte orkar lika mycket längre. De märker mycket tydligt nu att ingen bjuder igen och att ingen vill träffas på helgerna då alla gör annat. Ingen verkar bry sig och ger inte tillbaka.

Jag fick frågan; vad beror det på att ingen ger tillbaka? Min första tanke var att fråga efter deras intention med bjudningarna.

Efter flera frågor framkom att de var bittra på mer eller mindre alla runt sig. De menade att de ställt upp hela livet och att ingen verkade bry sig eller ge något tillbaka. Då ställde jag frågan; för vem gjorde ni all mat och bjöd till bords i 30 år? -”Jag gjorde det för att ingen annan gjorde det och barnen är inte heller så bra på matlagning. Det är klart jag ville det också, jag fick ju träffa alla”, blev svaret.

Okej, hur såg deras intention ut. De gjorde det för att de själva ville ha ut något av det. De tog dessutom ansvar för och kontrollerade barnens mathållning. Var det så att de kanske ville känna sig behövda? Att det var deras sätt att få bekräftelse. Att de gjorde sig oumbärliga. –”Annars fick de kanske inte mat”, som de uttryckte det.

Hade situationen nu efteråt varit annorlunda om deras intention med middagarna varit att t ex ge utan att förvänta sig något tillbaka? Att inte ta över ansvar? Om de gjorde det för att de verkligen ville det och utan att förvänta sig något tillbaka. Lät de barnen ha och ta ansvaret för sin mathållning. Ja, förmodligen hade konsekvenserna varit annorlunda.

Något som också sticker ut i berättelsen är deras ansvarsdammsugeri. Att ta över ansvaret från någon annan får konsekvenser. De blir vana vid att du alltid gör det du tagit över ansvaret för samt att de själva inte utvecklar förmågan till ansvar. Det gynnar inte någon.

Att leva autentiskt med goda intentioner pekar på ett givande utan att kräva något tillbaka.

Uppmärksamma intentionerna och låt de styra era handlingar. När de är positiva gå i den riktningen men när ni tvekar eller ifrågasätter, avvakta och ställ er frågan; Vad får de för större konsekvenser? Ta beslutet när ni vet er intention med handlingen.

Dagens tips:

  1. Reflektionspausa. Uppmärksamma dig själv i en vardagssituation. Se framför dig när du ger något.
  2. Fråga dig; Vill jag göra det? Vad innebär det?
  3. Vilken är min intention egentligen?


Middagsbjudningar kan ofta ha olika intentioner och skepnader.