Kategorier
autentisk självbild Självinsikt självkännedom

Autenticitetsgurun och självbilden

Igår var vi på fest i Saltsjöbaden hos goda vänner. De hade precis köpt ett nytt hus och avslutat en smakfull renovering. Och då pratar vi om en riktig herrejössesrenovering. Alltså var det dags för klassikern inflyttningsfest! Huset, kåken eller snarare kråkslottet var urtjusigt och som hämtat ur en inredningstidning. Efter den sedvanlige husesynen hälsade vi på de andra gästerna som vi inte träffat förr. Det var då det hände. Min väninna presenterade mig för sina grannar.

– ”Det här är Therese, Stockholms autenticitetsguru!”

Jag smålog mot grannarna och tackade för det smickrande epitetet. Riktigt ego-godis i mina öron 🙂 Autenticitetsguru… tja det är ett nytt sätt att se på mig själv. Passar denna smått humoristiska omskrivning hur jag ser på mig själv? Tänker vidare på våra självbilder och hur de påverkar oss.

Vad är då självbild per definition?

Vi har en självbild, en bild som talar om för oss hur vi tänker, känner och agerar gentemot andra. Den bilden har utvecklats ända sedan vi var små. Den kommer från vad vi hört andra säga om oss, vad samhället säger om oss och vår generation etc. Den har etsat sig fast och präglar allt vi gör. Vi bekräftar den i alla våra beteenden. Ofta tenderar vi att handla så att vi bekräftar vår självbild (Kiesler) och till och med söker information från omgivningen som bekräftar den (Swann). Vi  handlar alltså utifrån den vi tror att vi är.

När vi arbetar  med autentiska ledarprogram visar det sig ofta att klienternas egna självbilder inte stämmer med den uppdaterade versionen när de börjar utforska den på ett lite djupare plan. Det innebär att den de trott sig vara och agerat utifrån inte längre stämmer med nuläget. Inte heller stämmer bilden av hur de tror andra uppfattar dem med hur de i själva verket uppfattas. Detta är något som är skevt och ytterst vanligt. För när vi försöker bestämma en enad bild av oss själva ser vi problematiken med det. För vi är mer än vad våra föreställningar, våra ord och vår självbild säger om oss.

Med hjälp av att se på självbilden ur olika perspektiv, alltså både våra egna och andras, kan vi mer och mer lösgöra vår bestämda bild, öka vårt medvetande och öppna upp för att titta på våra föreställningar med ”nya” ögon.

När vi inte längre hämtar vår självbild från våra egna tankar och andras bedömanden närmar vi oss den sanna självbild vi föddes med.

P.S. Den fina tavlan som vi valt till inlägget är gjord av Diego Velasquez. Klicka på bilden och upplösningen håller för att ha som bakgrund på datorn.