Kategorier
medvetenhet

Så skaffar du dig en snyggare självbild

Ju mer vår självbild stämmer med vårt sanna jag desto lättare har vi för att vara autentiska.
Ju mer vår självbild stämmer med vårt sanna jag desto lättare har vi för att vara autentiska. Det är i längden jobbigt att inte vara uppriktig med sig själv.

Hur vår självbild fungerar är inte direkt någon iphone-elektronik. Tvärtom är den ganska enkel. Men tack vare just det är den möjlig att både korrigera och förbättra.

Så i termer av klartext. Vad är självbild? Den är precis som utrycket säger bilden av oss själva som vi ger oss själva. Den talar om för oss hur vi tänker, känner och agerar gentemot andra. Den har utvecklats ända sedan vi var små. Den utvecklas från vad vi hört andra säga om oss, vad samhället säger om oss och så vidare. Den präglar allt vi gör. Vi bekräftar den i de val vi gör – varje dag. Alltså är det ganska enkelt att konstatera att en skev självbild kan vara ödesdiger. Och det åt både det ena och andra hållet. Ofta tenderar vi att agera så att vi bekräftar vår självbild (Kiesler) och till och med söker information från omgivningen som bekräftar den (Swann).

Det är vanligt att många som utforskar sin självbild upptäcker att de har en ganska elak bild av sig själva.  Självklart kan den också vara osund åt andra hållet. Och inte nog med det. Många bekräftar den även för sig själva i sina egna tankar.

Marilyn Monroe. En skönhetsideal och sexsymbol. Men en skev självbild förföljde henne genom hela livet.
Marilyn Monroe. 50-talets skönhetsideal och sexsymbol. Men trots det förföljde en skev självbild henne genom hela livet.

Så nu är det dags att vända lampan mot dig själv. Målet är en nyanserad självbild. Authenticas fyra självbildssteg nedan hjälper dig på vägen.

FYRA ENKLA STEG FÖR EN UTVECKLAD SJÄLVBILD

  1. Skriv ner hur du uppfattar dig själv. Börja med att brainstorma ned massor av egenskaper du tycker stämmer in på dig. Fundera på ditt yttre liv. Vad säger din klädstil om dig? Dina favoriträtter? Uppfattar du dig mer som Paul Newman eller Stig-Helmer?
  2. Fråga andra hur de uppfattar dig. Be dem berätta om dig och den bild de har av dig. Fråga om saker du själv tycker kännetecknar dig. Anteckna under tiden. Välj 2-5 personer som du själv uppfattar som olika. Här krävs det mod att höra sanningen kanske du tänker. Men det kan också bli riktigt angenäma samtal.
  3. Jämför bilderna. Nu är det dags för lucköppning. Vad säger bilderna dig? Lika eller olika med din egen? Vilka är de stora skillnaderna? Är den i dina ögon stekheta utstyrsel du hade på nyårsafton en myt i bekantskapskretsen? Eller befäster den rent av din självbild.
  4. Börja om. Skriv ner hur du nu uppfattar dig själv. Hur ser självbilden ut nu? Aha-upplevelser? Något som förändrats? Antagligen!

När vi inte längre är lika låsta i hur vi uppfattar oss själva kan vår uppdaterade självbild skapa nya beteenden under 2014.

Lycka till!