Kategorier
autentisk förtroende känslor per appelqvist personligt varumärke relationer therese appelqvist

Lyft ditt personliga varumärke

Har du någonsin funderat på varför du med vissa människor i ditt liv känner ett lugn i kroppen och en alldeles särskild tillit? Du kan anförtro saker, och du kan lämna över olika slags ansvar. Allt känns bara lugnt.

Sant är att vi är olika, men något som förenar oss och vad vi behöver för att ha goda relationer är att känna förtroende. Med förtroende öppnar vi upp och både kan och vill vara mer oss själva och samarbeta med andra. Bryggar vi över detta till hur många nuförtiden pratar kring personliga varumärken så handlar dessa egentligen om hur vi skapar förtroenden i våra relationer.

Hur skapar vi då förtroende i relationerna? 

Det omedelbara svaret är genom att vara autentisk d v s den du är. Där du transparent visar vem du är. Du tar ansvar för dina erfarenheter, det du säger och handlar i linje med vad du tycker är viktigt på riktigt. Det ger förtroende i alla led. Autentiska människor har inget att dölja och det ger förtroende. Men sen finns det sätt som du kan använda dig av för att mer matcha den du möter. Detta gör vi ofta omedvetet men kan mer medvetet välja hur vi vill bygga förtroendet om vi uppmärksammar det.

Vilket sätt du du använder dig av beror på situationen, vem du är som person och vem det är du möter. Det påverkar hur du bäst bygger förtroende men oavsett person och situation så är det bäst att vara sig själv i alla lägen. Om du är oärlig, falsk och/eller har en stor fasad utåt kan människor runt dig inte förutse dina beteenden och det kan påverka förtroendet negativt.

Av min egen erfarenhet och från forskningen om emotionell och social intelligens har jag sammanfattat 20 olika sätt att lyfta ditt personliga varumärke genom att bygga förtroende. Det handlar om två olika sätt, antingen att bygga det på ett mentalt och/eller känslomässigt sätt.

Mentalt förtroende handlar om det kognitiva som att visa sin kunskap eller förmåga för att vinna någons förtroende eller att samla in fakta och presentera den oavsett vem som är mottagare av informationen. Det kan ta sig uttryck genom att man i början av en jobbrelation berättar om vad man gör, sin utbildning, titel eller tidigare projekt man deltagit framgångsrikt i. Det är uppgiftsfokuserat med fakta som grund. Detta sätt att bygga förtroende är skört på så sätt att om något man säger sig kunna sen visar sig inte stämma så kan förtroendet raseras på kort tid.

Känslomässigt förtroende handlar om det känslomässiga som att visa vad man tycker om någonting eller vara empatisk och inkännande i relationen. Det kan ta sig uttryck som aktivt lyssnande, genom att ställa frågor eller vara helt uppmärksam på den andre i kommunikationen. Det är fokus på de sociala och emotionella beteendena med känslan som grund. Här finns en mindre risk för att oförutsedda saker ska ske och man kan lättare förutsäga beteenden. Med detta sätt att bygga förtroende skapar man långvariga relationer.

Vad kan just du tänka på i dina relationer för att på bästa sätt bygga förtroende och lyfta ditt personliga varumärke?

Är du en person som oftast använder dig av de känslomässiga sätten (att det är mest naturligt för dig) kan det vara bra att tänka på att vissa männniskor behöver veta mer om din bakgrund, erfarenhet, utbildning för att lättare kunna lita på dig.

Är du en person som oftast använder dig av de mentala sätten (att det är mest naturligt för dig) kan det vara bra att tänka på att vissa människor behöver veta att du är intresserad av dem som människor och inte bara av deras kompetens för att lättare kunna lita på dig.

 

Kategorier
autentiska relationer Autentiskt ledarskap jobbrelationer relationer

Så bygger du förtroende i en jobbrelation

I torsdags var det ledarskapsdagen i Stockholm. En bit in i mitt pass samlades 50 personer i en halvcirkel. Alla tittade intresserat upp mot väggen i utbildningslokalen, där vi tejpat upp de blädderblocks anteckningar som de själva nyss hade skapat gruppvis. Under intensiva samtal hade de enats om vad som kännetecknar den bästa och den värsta jobbrelationen. Jag frågade sedan deltagarna om de kunde se något gemensamt för allas anteckningar? Enhälligt gick det att se; förtroende, öppenhet och respekt för den bästa jobbrelationen och oärlighet, falskhet och icke respekt för den värsta jobbrelationen.

De gemensamma nämnare som deltagarna tagit fram stöds av forskningen om vad som bäst bygger relationer på jobbet. Det är just öppenhet och förtroende som påverkar viljan till samarbete och gemenskap, enligt medarbetarskapsforskningen på Handelshögskolan i Göteborg och Skövde (Tengblad & Hällsten).

Relationer och samarbete på jobbet handlar mycket om hur man bygger förtroende. Där förtroende betyder att lita på varandra. T ex att jag litar på att det någon säger är sant.

”Ingen person kan utöva ett gott ledarskap förrän denne har skapat någon form av relation och tillit till dem som skall ’ledas’. Att utöva ett gott ledarskap är med andra ord samma sak som att man har etablerat en förtroendefull relation till dem man leder baserat på ömsesidig respekt. Men en ledare kan inte på egen hand skapa en sådan relation. En sådan relation uppstår i interaktionen med de som blir ledda och det är de ledda som väljer att hysa tillit till ledaren.” Twittra detta

Stefan Tengblad om medarbetarskap och ledarskap.

Av min egen erfarenhet och från forskningen om emotionell och social intelligens har jag sammanfattat 20 olika sätt att bygga förtroende på jobbet. Det handlar om förtroende som kan byggas på två olika sätt, antingen på ett mentalt och/eller känslomässigt sätt.

Mentalt förtroende handlar om det kognitiva som att visa sin kunskap eller förmåga för att vinna någons förtroende eller att samla in fakta och presentera den oavsett vem som är mottagare av informationen. Det kan ta sig uttryck genom att man i början av en jobbrelation berättar om vad man gör, sin utbildning, titel eller tidigare projekt man deltagit framgångsrikt i. Det är uppgiftsfokuserat med fakta som grund. Detta sätt att bygga förtroende är skört på så sätt att om något man säger sig kunna sen visar sig inte stämma så kan förtroendet raseras på kort tid.

Känslomässigt förtroende handlar om det känslomässiga som att visa vad man tycker om någonting eller vara empatisk och inkännande i relationen. Det kan ta sig uttryck som aktivt lyssnande, genom att ställa frågor eller vara helt uppmärksam på den andre i kommunikationen. Det är fokus på de sociala och emotionella beteendena med känslan som grund. Här finns en mindre risk för att oförutsedda saker ska ske och man kan lättare förutsäga beteenden. Med detta sätt att bygga förtroende skapar man långvariga relationer.

Här kan du läsa om 20 sätt att bygga förtroende.

Vilket sätt du du använder dig av beror på situationen, vem du är som person och vem det är du möter. Det påverkar hur du bäst bygger förtroende men oavsett person och situation så är det bäst att vara sig själv i alla lägen. Om du är oärlig, falsk och/eller har en stor fasad utåt kan människor runt dig inte förutse dina beteenden och det kan påverka förtroendet negativt.

Är du en person som oftast använder dig av de känslomässiga sätten kan det vara bra att tänka på att för vissa personer så behöver de veta mer om din bakgrund, erfarenhet, utbildning för att lättare kunna lita på dig.

Är du en person som oftast använder dig av de mentala sätten kan det vara bra att tänka på att vissa människor behöver veta att du är intresserad av dem som personer och inte bara deras kompetens för att lättare kunna lita på dig.

Dagens tips:

Bygg förtroende och skapa goda jobbrelationer.

Läs igenom de olika sätten att bygga förtroende och;

  1. ringa in siffran för de sätt som du oftast använder dig av
  2. rita en kvadrat runt siffran för det sätt som du sällan använder
  3. gör en stjärna runt siffran för det som du vill göra mer av

Lycka till med ditt ledarskap och dina jobbrelationer!

Kategorier
autentisk

Autenticitet påverkar

Sitter här vid köksbordet i Göteborg, regnet häller ner utanför fönstret och jag förlorar mig i en text om personlighet. Jag känner hur jag blir riktigt berörd av den. Varför blir jag det?  Det som berör mig är när jag känner autenticitet bortom orden. Att författaren på ett öppenhjärtligt sätt skriver det som är sant för henne eller honom. När texten är skriven av någon som tror på det som står där märks den.

När jag möter någon som är sann rakt igenom och kommunicerar det i sina texter, målningar eller med rösten har de stort inflytande på mig. När någon kommunicerar sina värden och agerar i enlighet med sig själva vinner de mitt förtroende. Då känner jag trovärdighet för personen och vill fördjupa mig.

I alla relationer om det så är i mellanmänskliga möten eller möten via texter eller konstuttryck, är det just öppenheten och förtroendet som gör skillnad. Jag vill lyssna till det som den andre kommunicerar om jag känner förtroende. Hur känner jag då förtroende? För mig är det måttet av autenticitet, med sin transparens, som får mig att tro på författaren och lyssna till budskapet.

Kommer på mig med att tänka på de personer som har inflytande på mig och som jag lyssnar på. Kännetecknande för dem är just att de är sig själva och inte har någon dold agenda med det de säger. De kommunicerar utan fasad, har en god intention och kommunicerar från hjärtat i enlighet med vad de tror på. Dessa ingredienser inger förtroende för mig. Öppet, transparent och autentiskt!

Slutligen vill jag säga tack till er alla som skriver och/eller pratar från hjärtat i enlighet med er själva. Genom att bara vara den ni är påverkar ni mig och får mig att vilja utvecklas. Det var det som hände idag när jag läste texten om personlighet. Den utstrålade autenticitet. Jag kände hur jag ville bli mer autentisk. Tack!

Dagens tips:

Ta reda på;

  • Vem har inflytande på dig? Vad och hur kommunicerar de?
  • Vem har du inflytande på? Vad och hur kommunicerar du?
  • Kan du se något gemensamt/kännetecknande som påverkar på ett positivt sätt?

Lycka till med att kommunicera ditt budskap!

 

 

Kategorier
autentisk personlig utveckling självmotivation

Jämför inte på facebook

Häromveckan stod det att läsa på nyheterna att en undersökning visat att facebook får människor, främst kvinnor att må dåligt av följande skäl; När jag läser andras statusuppdateringar på facebook känner jag mig stressad över allt det positiva och utvecklande som de skriver om. Jag har inte något att berätta.

Kan du någon gång känna så?

När du jämför dig med andra kan det vara ett tecken på att ditt förtroende för dig själv är lågt. Du fokuserar på det du inte har och det skapar negativa tankar som handlar om tidigare misslyckanden eller svagheter som du tror du har. Kanske till och med tänker du det värsta om andra.

”Det stämmer inte det hon skriver, hon vill bara framstå på det sättet och skylta med en snygg fasad utåt. Säkert sitter hon instängd i sitt nytapetserade sovrum och mår egentligen riktigt dåligt. Antagligen står hon med ena benet i skilsmässa och terapibesök också!”

Vägen till ett starkt självförtroende handlar mycket om att vända dina negativa tankar om dig själv genom att;

1. Fokusera på tacksamhet för det du har

2. Göra en lista över dina styrkor och vad du är naturligt bra på

3. Tro på att du förtjänar framgång

4. Ta ansvar för din inställning till dig själv och andra

När du fokuserar på tacksamhet för vad du har och på dina naturliga styrkor samtidigt som du tror på att du förtjänar allt gott, då spelar dina facebooks vänners statusuppdateringar ingen roll. Att ta ansvar för att hålla ditt självförtroende högt innebär att du har en god inställning till både dig själv och andra.

Vad kan du göra för att stärka ditt självförtroende?