Kategorier
förstå dig själv jobbrelationer värderingar

Så tar du reda på vilka värderingar som styr dig själv och andra

Genom att lyssna till vad människor säger kan vi förstå deras värderingar.
Genom att lyssna till vad människor säger kan vi förstå deras värderingar.

– ”Jag tycker att du ska ta hand om dig bättre och sluta jobbet i tid.”

– ”Säg ifrån när du inte gillar vad din partner gör.”

– ”Planera den där resan nu och investera i familjen.”

Alla uttalanden vi gör innehåller spår av våra egna värderingar. Hur mycket de märks beror ofta på hur starkt vi uttalar oss. Uttalar vi oss med stor kraft och bestämdhet finns där ofta en stark värdering som ligger till grund för uttalandet.

Låt oss utforska vilka värderingar som kan vara kopplade till uttalandena ovan. Vi gör det genom att ställa frågan; vad kan den personen tycka är viktigt utifrån hur han/hon uttalar sig?

  • Sluta jobbet i tid =  Viktigt hälsa + balans jobb-fritid
  • Säga ifrån =  Viktigt med självbestämmande
  • Investera i familjen = Viktigt gemenskap med familjen

Genom att granska våra uttalanden så kan vi ta reda på vilka värderingar som styr både oss själva och andra. Men kom ihåg att det vi kommer fram till är vår tolkning och inte nödvändigtvis sanningen. Men informationen vi tar till oss är ändå en viktig ledtråd i jakten på förståelse för oss själva och andra. För när vi förstår bakgrunden bättre kan vi även se olika sammanhang och händelser på nya sätt. Och det kanske inte kommer som en överraskning. Men detta kan i sin tur skapa bättre relationer. 🙂