Kategorier
personlig utveckling

Relationselitister

I ett djupt samtal i helgen med min syster utforskade vi våra fördomar, sittandes där på musikmuseumet vid Strandvägen i Stockholm, med alla möjliga människor runt oss. Högt och lågt, vänster och höger… just idag verkade blandningen av uttryck runt oss vara iögonfallande stor.

Vi samtalade om fördomar och förmågor. Jag ställde mig frågorna om vad det är som jag egentligen högaktar hos människor, föredrar och är bekväm med.

-” Jo det som jag känner igen”. De funderingarna förde mig in på mina vanor och förmågor att samtala med människor och bygga relationer. Kring allt som handlade om människor och samspel var vi rörande överens om att det kände vi igen. Det var lätt!

Men ibland känner jag mindre igen mig själv och får leta extra mycket i min erfarenhetsryggsäck efter tidigare upplevelser. Då står jag mer handfallen. Att inte känna igen kräver mer av mig men det sker också en stor utveckling i detta möte.

Samtalet fortsätter och plötsligt utbrister jag RELATIONSELITISTER.

Relationselitister ja blotta ordet klargör innebörden, när människor som har förmåga att bygga relationer, förstå, anknyta och inspirera andra, upplever sig förmer än andra. Vi skärskåda detta för oss nya uttryck.

Relationselitister stänger ute, bildar en slags exkluderande elitism med människor som förstår dem och matchar deras tankar. Detta fick jag verkligen upp ögonen för just här och nu. Påminner mig om att min man har dryftat uttrycket någon gång tidigare.

Vi går vidare och tittar på om det finns något uttryck som i så fall kan fungera som det motsatta. Allt här är ju ändå en konstruktion. Egentligen tror jag på både och.

Jo, det gör det allt. Människor med stora praktiska förmågor, som kan och gör allt som handlar om utveckling och handlingskraft. Som för framåt, drivande och instruerande. Fast och pålitligt. Skulle de då vara praktikelitister?!! Upplever de sig förmer än andra? Hur tänker de i så fall kring relationselitisterna? Känslosamma, svaga, obeslutsamma och virriga?

Genom att se det från olika håll, vända och vrida på frågorna, löser bilden av relationselitister upp sig och kvar blir bilden av människor, oavsett förmåga, med massa olika uttryck. Att kategorisera eller tycka att någons förmågor är förmer än någon annans ska jag hålla mig borta ifrån så mycket jag kan.

Vi är olika och tillför med vårt unika sätt till helheten!

Dagens tips:

1. Reflektera över tre frågor;

  • Väcker dessa tankar något i dig?
  • Känner du igen dig i något ur texten?
  • Hur ser du på olika förmågor?
  • Hur vill du tänka och agera?

20111026-193507.jpg
Bild tagen på Ideella ledarskapsdagen då jag föreläste om Autentiskt ledarskap och just jobbrelationer. Denna bild påminner mig om att inkludera och vara icke dömmande.