Kategorier
Kategorier

Inspirera på ledarskapsbloggen

Vill du inspirera dig själv och andra genom att blogga på ledarskapsbloggen? Bidra med ett inlägg eller flera?

Läs mer om hur du kan blogga här. 

 

 

Jag, och Per Appelqvist, driver ledarskapsbloggen. Vårt syfte med den är att den ska verka som ett inspirationsforum för alla ideella. Den riktar sig till dig som ideell ledare inom folkbildningen och som enhetschef på kommunen med ett ideellt engagemang eller för dig som gillar ideellt, vilket sammanhang du än verkar i. Ledarskapsbloggen är en sida för oss som helt enkelt gillar ideellt.

På den uppmärksammar vi ideella värden, personligt engagemang och ledarskapsfrågor genom att dela inspiration, erfarenhetsutbyte och skapa nätverksträffar.

Ju fler vi är som sprider inspiration, erfarenhet och ideella värden desto bättre.

Varmt välkommen att kontakta oss för att dela ditt blogginlägg på Ledarskapsbloggen. Skriv till; blogga(at)ledarskapsbloggen.org

Glöm inte att gilla ideellt på ”Vi som gillar ideellt” sidan. 🙂

Välkommen!