Kategorier
medvetenhet

Varför vi ska finna vårt autentiska syfte

Har du någonsin känt att du famlat efter en särskild uppgift i ditt liv? En känsla av något som känns alldeles självklart. Det känns tydligt i hela din kropp att denna livsuppgift existerar men du kan inte sätta ord på den. Du vet ännu inte hur du ska nå dit. Så du lever på som vanligt. Men naturligtvis är din känsla rätt. Bortom våra medvetna tankar är vi ämnade att vara och göra något alldeles speciellt. För om vi bryr oss om att finna vårt syfte så finns det där. Livsuppgiften.

I grund och botten handlar all personlig utveckling om att vi vill bli autentiska. Vi vill trivas med vår tillvaro, vår uppgift och inte minst tillsammans med varandra. Vi vill inte gå emot oss själva, vi vill leva i symbios, flow och kärlek kring allt det i vår tillvaro som vi egentligen håller viktigt. Allt annat är sekundärt och bara distraktioner.

Ett sätt att komma närmare vårt sanna jag är att ta reda på vårt autentiska syfte. Själva ändamålet med vårt liv. Vårt autentiska ändamål/syfte definierar oss. Det kan hjälpa oss att veta vem vi verkligen är och ge svar på frågan vad som skänker oss sann meningsfullhet. Syftet är den inre kompass som kan hjälpa oss med vår riktning och våra vardagliga beslut.

För de flesta av oss finns en klyfta mellan det liv vi lever och vilka vi verkligen är. Vi upplever inte sällan detta gap som stress. Ju större gapet är, desto större stress. Därför är det lätt att gå vilse och lita på andra och lyssna på dem, än att lita på oss själva. När vi lär känna vårt syfte kan vi släppa spänningar som håller oss tillbaka. Vi kan få större självkänsla och en trygghet i livsekvationen kring vilka vi egentligen är och vad vi ska göra.

Varmt välkommen att kontakta oss för personlig vägledning.