Kategorier
andlighet släpp fram din kraft

Ibland vill man för mycket och glömmer tilliten till livets mysterium

Ibland vill vi för mycket och förlorar tilliten till oss själva och till livets mysterium.
Ibland vill vi för mycket och förlorar tilliten till oss själva och till livets mysterium.

Tillit är för många ett enormt viktigt värdeord. Men vad litar vi till? 

När vi vill något för mycket kan vi lätt glömma vad som betyder något på riktigt. Vi fastnar i de yttre saker som vårt ego talar om för oss att vi behöver. Vi litar till att genom att uppnå det så får vi det vi behöver för att må bra.

Men vi glömmer gärna bort en av livets viktigaste poänger. I ett större sammanhang kopplat till hälsa, välmående och kärlek är dessa yttre saker som vi ibland vill och strävar efter ganska obetydliga. De flesta av oss håller med om det. Ändå förblindar vi oss och rättfärdigar vårt strävande. Vi försöker för mycket och förlorar vår tillit.

När vår tillit riktas mot yttre saker lägger vi tilliten utanför oss själva. Då kan vi missa att lita till vår egen inre kraft och att känna tillit till livets mysterium.

I bloggserien ”Släpp fram din kraft” publicerar Per & Therese Appelqvist 40 inspirationsinlägg mot att leva mera autentiskt. Släpp fram din kraft 10: ”Ibland vill man för mycket och glömmer tilliten till livets mysterium”. Twittra gärna citatet.

Kategorier
autentisk ego therese appelqvist

Uppmärksamma egot

För många år sedan hade jag en bil som jag kallade Silvie. En silverfärgad mellan bil. Hon var ingen märkvärdig bil men med henne hade jag, familjen och vännerna mycket roligt och många turer till havet och naturen förknippades hon med. Den där bilen betydde mycket för mig just då i livet och jag kommer ihåg att jag grät en tår när jag sålde henne. Jag kände att något saknades när hon väl var såld för jag hade identifierat mig med henne och våra upplevelser.

Vad betyder då att identifiera sig med något (som är en av egots alla påhitt)?

Identifikation betyder på latin; idem=lika facere=att göra.

Det handlar om att göra lika, att koppla samman t ex bilen med mig och mitt. Att göra den till en del av min identitet. Att utse saker som att de tillhör mig, den är min, det är mitt etc gör att vi förstärker vår identitet. Precis som egot vill. Vi blir en del av något och när vi då skiljs från det känns det som att vi skiljs från en del av oss själva.

Ett tydligt exempel på det är när vi är små och gråter när vi skiljs från våra leksaker. Sen fortsätter vi att känna saknad efter saker vi kopplat samman med vår identitet. Vi identifierar oss med olika saker och det beror på våra erfarenheter, den miljö vi växt upp i och den samhälleliga kulturen m.m.

Ironiskt nog försöker vi att finna oss själva i det vi identifierar oss med. Det kan vara i saker och/eller upplevelser m.m. Att äga en Harley Davidson, alltid resa till Manhattan och shoppa i juletider, att ha ett fint nyrenoverat hus etc. Det kan slutligen göra att vi förlorar oss i sakerna, upplevelserna eller våra föreställningar och vara helt uppslukade av egot.

Hur lätt är det då inte att sluta uppmärksamma vad som sker i sinnet och dras med i egots outtröttliga tro på att vi inte hör ihop utan är delade och att vi ska bevaka våra egna intressen och hålla oss till våra vanor.

Idag vill jag uppmärksamma egot för att mindre fångas av jag, mig, mitt och mina.

Dagens affirmation;

Idag uppmärksammar jag mitt ego #autentisk