Kategorier
Kategorier

Inspirera på ledarskapsbloggen

Vill du inspirera dig själv och andra genom att blogga på ledarskapsbloggen? Bidra med ett inlägg eller flera?

Läs mer om hur du kan blogga här. 

 

 

Jag, och Per Appelqvist, driver ledarskapsbloggen. Vårt syfte med den är att den ska verka som ett inspirationsforum för alla ideella. Den riktar sig till dig som ideell ledare inom folkbildningen och som enhetschef på kommunen med ett ideellt engagemang eller för dig som gillar ideellt, vilket sammanhang du än verkar i. Ledarskapsbloggen är en sida för oss som helt enkelt gillar ideellt.

På den uppmärksammar vi ideella värden, personligt engagemang och ledarskapsfrågor genom att dela inspiration, erfarenhetsutbyte och skapa nätverksträffar.

Ju fler vi är som sprider inspiration, erfarenhet och ideella värden desto bättre.

Varmt välkommen att kontakta oss för att dela ditt blogginlägg på Ledarskapsbloggen. Skriv till; blogga(at)ledarskapsbloggen.org

Glöm inte att gilla ideellt på ”Vi som gillar ideellt” sidan. 🙂

Välkommen!

Kategorier
autentisk inifrånstyrning

Inifrånstyrning och hur du värderar dig själv

Kl 11 idag står det utbildning/webex på schemat för mig och en kollega. Jag ringer honom vid nio för att stämma av och gå igenom materialet.

Han svarar svagt och lite harklande;
– ”Jag är magsjuk, blev det i natt, men vi tar webexet.”
– ”Nej! Du är ju sjuk”, svarar jag.
– ”Jag kan nog ta det eller …ja jag är ju sjuk. Vi ställer in.”

Hur skulle du göra?

Min kollegas första reaktion är att genomföra utbildningen. Motivet till det är okänt men de allra flesta skulle nog göra likadant. Hur svarade du själv på frågan ovanför?

Utifrånstyrning och att agera utan att ifrågasätta, inte ens när vi är sjuka, visar styrkan i andras förväntningar, och hur vi tror det bör vara eller att vi agerar som vi alltid gjort (alltså styrda utifrån av våra vanor).

Att vända perspektivet till inifrånstyrning handlar ofta om att först och främst börja uppmärksamma oss själva. Att träna sig i uppmärksamhetsträning ger oss möjligheten att se vad och hur vi agerar, tänker, känner och själva styra våra liv och/eller arbetsliv mer inifrån oss själva.

Styr vi oss själva mer inifrån värderar vi oss själva högre! Det möjliggör att vi även kan värdera andra högt. 

Dagens tips:

 1. UPPMÄRKSAMMA Bestäm att under en dag uppmärksamma dig själv.
 2. FOKUSERA Fokusera upprepade gånger på dig själv i olika situationer; på dina tankar, känslor och vad du gör, hur du väljer etc.
 3. PÅMINNELSER Påminn dig! Ställ mobilen på alarm varje timme eller kom på något annat sätt som påminner dig att fokuserat uppmärksamma.
 4. SUMMERA När dagen är slut summera på ett papper; Vad har jag uppmärksammat under dagen?
  • Skriv fritt allt du kommer på som du uppmärksammat under dagen.
  • Dela in ett papper i två olika delar. På den ena delen skriver du utifrånstyrning som rubrik och på den andra inifrånstyrning.
  • Fyll sedan i händelser under vardera rubrik från dagens uppmärksamhetsträning. Vilka situationer kan du uppmärksamma att du styr inifrån? Vilka situationer kan du uppmärksamma att du styr mer utifrån?
 5. LÄRANDE Vad kan du lära av det du har uppmärksammat? Skriv ner.
 6. REFLEKTERA Ställ dig frågan; Vill du göra något annorlunda? Om ja, i vilka situationer vill du göra nytt?
 7. NÄSTA STEG Bestäm; vilket är mitt nästa steg?  Skriv ner det.

Önskar dig lycka till med att värdera dig själv och styra inifrån!