Kategorier
inifrånstyrning kreativitet

Så blir du mer kreativ

”Rastlösheten i kroppen känns påtaglig och jag håller hela tiden på med något. När jag väl får en stund över och egentligen kan slappna av så kan jag inte det utan jag fortsätter att förströ mig med annat. Tar upp ipad:en, går runt och plockar etc. Vilar nog ganska lite, när jag tänker efter.”

Känner du igen dig? 

Ponera att det finns två sorters aktiviteter.

1. Aktiviteter som du gör utan ett specifikt syfte som mest sker per automatik. En aktivitet som mer av en förströelse och som egentligen hämmar din kreativitet. Precis som aktiviteterna ovan. Genom att hela tiden förströ sig med olika saker minskar din energi och kreativitet. Dessa aktiviteter är ofta utifrånstyrda.

2. Aktivitet när du gör något som har ett syfte och där du är avslappnad. En aktivitet utan förströelse och där din kreativitet kan flöda. Genom avslappning kommer energin och kreativiteten till dig. Dessa aktiviteter är ofta mer inifrånstyrda.

Hur vet jag vilka aktiviteter jag mest använder mig av? 

Ett sätt att ta reda på det är att se hur spänd du är. Jag tänker jag på en ledare i ett autentiskt ledarprogram som i våra samtal visade sig vara så spänd i hela kroppen att när jag sa att han skulle slappna av och sjunka ner i stolen så kunde han riktigt känna hur spänningen släppte och vilken skillnad det var. ”Låta stolen bära” – kan vara en bra temperaturmätare för att se hur spänd du är. Då kan du känna efter hur spänd du är när du sitter på en stol. D v s hur mycket kroppen kan slappna av och låta stolen bära.

När du är mycket spänd och inte kan slappna av i stolen kan det vara ett tecken på att du har för många förströelseaktiviteter i ditt liv. Alltså aktiviteter utan syfte som tar energi och hämmar din kreativitet. Är du avslappnad och har lätt för att slappna av i stolen kan det vara ett tecken på att du gör saker som har ett syfte i ditt liv. Alltså aktiviteter som ger energi och där kreativiteten kan flöda.

Kreativitetstips:

1. Slappna av

2. Ha ett syfte med det du gör

Hur blir du mer kreativ? Några fler tips? Dela gärna med er på bloggen.