Kategorier
autentisk inifrånstyrning Självinsikt

Inifrånstyrning och det svåra valet

Föreställ dig att du sitter runt fikabordet på jobbet. Det är en dag som alla andra och kardemummaskorporna smakar precis som vanligt. Likaså kaffet.

Kanske är det fredag och stämningen är lite extra uppsluppen. Ni är fem personer kring bordet. Alla i arbetsgruppen är närvarande utom en. Mmm.. den snälle Bengt tänker du, han som med sitt soliga humör lyft många jobbiga dagar här på kontoret, han som faktiskt hjälpte mig ur knipan med den där redovisningen till en kund. Han är duktig på det han gör! Dessutom är Bengt en trevlig prick i största allmänhet tänker du och sätter tänderna i skorpan. Det märks på stämningen när han inte är här. Den är inte lika glad. Mitt i dina tankar tar den bestämde men lätt auktoritära säljaren Camilla till orda.

– Ja hörni den där affären vi pratade om på morgonmötet i måndags, den tappade vi. Mötet jag och Bengt hade med kunden gick fel. Jag gjorde min del av hemläxan och nu tycker jag bara det är synd att inte andra också kan vara professionella i våra kundmöten.

Nu lutar sig Camilla över bordet och tittar på oss andra och söker accept från sina kollegor.

– Eller vad säger ni andra?

Må så vara att Camilla är lite av en informell ledare men nu börjar drevet gå. En efter en av kollegorna kring fikabordet hummar och nickar mot Camilla. Skitsnacket är igång. Alla tittar förläget ner i kaffekoppen och fyrar av en liten privat anekdot om Bengt som inte bara bekräftar Camillas historia, utan även spär på den.

Du själv säger ingenting. Inte ännu. Men inne i ditt sinne pågår febril aktivitet. Den börjar allt mer likna den klassiska filmsekvensen där någon kämpar mot rätt eller fel. Djävulen på ena axeln med sin tes, och den gode ängeln på den andra med sin. Men vem har rätt den här gången?

Djävulen på din axel säger:

– Ok, Bengt är en trevlig prick, men varför komma på kant med resten av arbetsgruppen? Och dessutom på en fredag? Kom igen nu, detta är faktiskt inte ditt problem. Låt han ta fighten själv, han är dessutom inte här nu. Ingen lider av det så bespara dig själv besväret och obehaget att gå i clinch. Du kan få fiender du inte vill ha. Säg ingenting så har du ingenting sagt vetja!

Ängeln på din axel säger:

– Du gillar ju faktiskt Bengt som en god kollega. Nu är det dags att stå upp och tala om för resten av den här ryggradslösa arbetsgruppen vad Bengt tillför. Utan hans mångåriga erfarenhet hade Camilla blivit uppäten av hajarna och det borde hon också fatta. Säg det! Stå upp för vad du tycker. Ok, linda in orden lite om du vill, men nu är tiden inne för dig att förtydliga innebörden av moral för kollegorna. Basta!

Slutsatsen av hela den här scenen kan tyckas enkel. Hade Ängeln eller Djävulen dragit det längsta strået i ditt sinne?

Säkert är de flesta av oss rörande ense om att ängelns linje är den rätta. Givetvis är det ett ännu enklare beslut att hålla på ängelns tes för den som har en gnutta av konfrontationsbenägenhet i sig vare sig det är rätt eller fel. Men nu handlar detta om att gå emot sig själv eller inte. Och handen på hjärtat, det som hände kring exemplet med fikabordet är i sig inte ovanligt. Jag tror att vi alla kan känna igen oss på ett eller annat sätt. I det verkliga livet får förstås Camilla en del mothugg. Men väldigt ofta får hon även stå oemotsagd. Poängen med detta är att medvetandegöra detta med enkla och svåra beslut. Alltså en del av inifrånstyrningen.

Inifrånstyrning handlar om att ibland välja det som går emot vad andra hade valt. Alltså hur andra gör eller agerar som påverkar oss så mycket. Att vara inifrånstyrd kan även handla om att göra uppror mot våra egna grundmurade vanor. De som våra föreställningar och förmenta värderingar säger åt oss är de rätta. Att vara inifrånstyrd innebär att du istället för att välja det enkla, bekväma och lättjefulla, fattar ett beslut som är medvetet grundat i dig själv. Den typen av beslut som får dig att må bra inifrån och ut.

Inifrånstyrda handlingar är handlingar där du är sann mot dig själv, där du fullt ut styr inifrån dig själv. Det är handlingar som har en positiv påverkan på både dig själv och allt runt dig. Du kan märka det när du inte påverkas av distraktioner och känner dig lätt, glad, kärleksfull etc

Utifrånstyrning handlar ofta om att välja utifrån måsten, vanor, förväntningar, helt enkelt där du lägger beslutet utanför dig själv. Du överlåter dina beslut och går emot dig själv. Du kan märka det när du lätt påverkas av distraktioner och känner obehag i kroppen, irritation, ont i magen, nervositet, stress etc.

Dagens tips:
1. Tänk över dina handlingar under en dag. Välj en av dem.
2. Gjorde du ett val i linje med vad du egentligen stod för eller lät du andra styra?

Kategorier
autentisk Autentiskt Jobb personlig utveckling Reflektion självkontroll självmotivation

Autenticitet på jobbet del 1

Kunskap är makt sade den brittiska filosofen Francis Bacon för över 400 år sedan. Och ingenting kunde vara mer rätt. I alla fall inte då. Faktiskt höll den gode Francis citat sig aktuellt ända fram till att världen rycktes med i kanske mänsklighetens största uppfinning hittills; Skapandet av vad som idag är fenomenet internet. Tack vare internet har ju alla människor kunskap om vad som helst. Det spelar ingen roll om det är hela universitetskurser, inspirerande föreläsningar eller ett youtube-klipp som beskriver hur du byter däck på bilen. Internet har på många sätt gjort vår tillvaro mer jämlik. Så vad händer om en stor del av jordens befolkning plötsligt har tillgång till massor av kunskap? Vilka är det som står ut i ett samhälle där alla vet mer och där högskoleutbildning inte längre är en säker jobbgarant? Eftersom samhället och arbetslivet genom internet har blivit så transparent så innebär det att till exempel arbetsgivare numera börjar uppmärksamma nya värden hos människor.

Förr i tiden trodde man att framgång på jobbet berodde på en rad saker kopplade till vetenskapen och här, långt före internets intåg, var det just dem som satt på den väl förborgade kunskapen som var de stora vinnarna. Att bygga relationer, uppmärksamma sina egna värden eller förstå sina kollegors värden var det ingen som tänkte på. I början av 1900-talet mätte man efter Taylors principer om att människor kan prestera effektivt likt maskiner. Till viss del lever Taylors principer vidare men problemet är att människans komplexa sinne inte kan självmotivera sig under en längre tid. Om det förr i tiden handlade om den tunga industrin ser vi idag likheter med exempelvis moderna callcenters. Det gäller inte alltid men väldigt ofta handlar vardagen där om repetitiva arbetsuppgifter efter tydliga instruktioner. Följaktligen klarar tyvärr väldigt få människor av den här typen av jobb under en längre tid med bibehållen produktivitet och inre tillfredsställelse.

Senare gjorde IQ-testet sin entré. Nu handlade allt om det mänskliga sinnet som bärare av framgång. Det tydde förvisso på en form av logisk intelligens som är odiskutabel men ingenting om din egentliga förmåga att exempelvis leda och förstå din omgivning. Därpå kom det freudianska tänkandet och med det personligheten som en ingrediens och mätinstrument för framgång. I samband med detta kom även olika personlighetstyper och Myer Briggs i ropet. Inte illa även om en enkel slutsats är att personligheten är svårare att mäta och enklare att manipulera. Även om det var en framgång i sig att börja se nya egenskaper än de rent logiska och kunskapsmässiga.

Sedan började det hända saker när den emotionella intelligensen kom på agendan. Redan 1973 började McClelland forska på området. Han kom fram till att det var de emotionella kompetenserna som till skillnad från IQ och personligheten hade den största påverkan på outnyttjad jobbpotential. Kompetenserna empati, självdisciplin och initiativ gjorde enligt forskningen störst skillnad. Dessa ingår i Emotionell Intelligens (EQ). Vackert så och EQ:n börjar alltmer få den plats den förtjänar.

Men nu pekar mycket på att vi står inför ytterligare ett skifte. Igen. Att tiden är inne för att omvärdera synen på framgång och prestation. Det handlar om att det är måttet på autenticitet på arbetsplatsen som visar på störst mänsklig framgång och utnyttjad jobbpotential. Om vad autenticitet på jobbet handlar om ska jag snart berätta mera om i del 2 i denna lilla miniserie. Det inlägget postas under nästa vecka.

Men fram till dess kanske du själv har funderat på om gamla tiders sätt att se på din eller omgivningens potential har hämmat dig eller andra? Hur kan vi göra nytt och frigöra det vi har inom oss? Kommentera gärna!


Henry Fords legendariska löpande band i Detroit på 1920-talet. Frågor om de anställdas EQ och outnyttjade potential låg antagligen inte högst upp på den dåvarande personalchefens agenda.