Kategorier
andlighet släpp fram din kraft

Att se andras perspektiv löser upp det som är svårt

Att se andras perspektiv kan effektivt lösa upp det som du tycker är svårt.
Att se andras perspektiv kan effektivt lösa upp det som du tycker är svårt.

Om två personer träter inför ögonen på en tredje så kan den personen ofta se lösningar som ingen av de trätande kan. De med meningsskiljaktigheter är för fullt upptagna av sig själva och situationen för att kunna se allt i ett större sammanhang. Det är som att de har låst sig.

Genom att föreställa oss att vara den tredje personen kan vi se på situationen med nya ögon. Det gynnar andra, men mest faktiskt oss själva. Genom att se andras perspektiv förstår vi också vårt eget på ett nytt sätt. Vi tränar då upp vår förmåga att se hela bilden och kommer därför fram till lösningar vi tidigare inte förmått oss att se.

I bloggserien ”Släpp fram din kraft” publicerar Per & Therese Appelqvist 40 inspirationsinlägg mot att leva mera autentiskt. Släpp fram din kraft 9: ”Att se andras perspektiv löser upp det som är svårt”. Twittra gärna citatet.