Kategorier
personlig utveckling självkännedom therese appelqvist workshops

Personligt Ledarskap

Att leda betyder att flytta sitt fokus från sig själv till de man leder och visa vägen. Att förstå sig själv, kunna bygga förtroende och motivera andra blir då av största vikt. För detta krävs en stabilitet och en trygghet som kommer av att man är förankrad i sig själv. Vem man är. Vad man vill. Vad man tror på. Att leda innebär att ha inflytande. Det innebär ett ansvar. För det du gör har en påverkan för både dig själv och andra.

Vi behöver alla vara ledare, oberoende av vad det står på visitkortet. Ledarskap börjar med vårt inre ledarskap. Det som finns inom oss själva. När vi utövar ett förankrat och inre ledarskap kan vi påverka andra, visa engagemang, och stötta som de vi verkligen är. När vi gör det startar en naturlig process, vi utvecklas inte bara som ledare, utan även som människor. Här blir vi den typ av ledare som blir till föredömen för andra. Vi får naturliga följare och lämnar ett positivt avtryck.

En relativt enkel insikt när det gäller personligt ledarskap är att det är detsamma som personlig utveckling. För att utvecklas i det personliga ledarskapet behöver vi kontinuerligt växa som människor.

Vad vill jag då säga med detta? Jooo… En god början till inspiration och utveckling kan vara en workshop eller utbildning. Kika gärna bland vårt utbud för våren och sommaren 2013: http://authentic.se/pdf/Ledarskapsutbildningar_katalog_Authentic.pdf 

Önskar er en fin helg!