Kategorier
visdom

Ledtrådar till frihet

”Sanningen är ett väglöst land”, sa den andlige filosofen och författaren Jiddu Krishnamurti. Han menade utifrån egen erfarenhet att människan måste söka i sig själv och inte kan förlita sig på läror eller gurus. Själv verkade han från tonåren och framåt som andlig ledare hos det teosofiska sällskapet men frigjorde sig så småningom för att gå sin egen väg. Hans budskap var att alla måste söka och finna sin egen sanning. Vägen inåt var det som han förespråkade. Det innebar att hans enda intention var att göra människan fri. Fri att hitta sin egen väg och vandra den.

Krishnamurti på Authenticabloggen

Varför tar jag upp hans tankar här?

Jag förespråkar kärlek. Hans tankar på att göra människan fri och att kärlek finns i ett fritt sinne tilltalar mig. Min intention med allt jag gör är att inspirera människor att uppmärksamma var de sitter fast, hitta sin egen väg och vandra den. Jag vill med allt jag gör visa mitt sätt att göra det på. Mitt sätt att leva fritt.

Så inom vilket område i ditt liv känner du dig fastlåst? Vad är det som du ”griper”kring?

När vi ställer den frågan väcks alltid någonting i oss, kan vara en tanke som dyker upp eller en känsla. Där det finns motstånd eller osäkerhet finns det ofta någonting som behöver komma fram. Det undermedvetna kan visa sig och vi kan ta fram det i ljuset och begrunda det.

Krishnamurti tips för att göra sig fri kan vi ana och jag bidrar nedan med mina tre ledtrådar till mer frihet;

1. Vänd dig inåt!

Att ställa sig själv frågor är viktigt. Passa på när omständigheterna är goda.
Att ställa sig själv frågor är viktigt. Passa på när omständigheterna är goda.

Uppmärksamma och ställ frågor till dig själv. Lyssna på den tysta, inre och alltid vänliga rösten.

Vända dig inåt exempel;

Om eller kanske när du hör negativa saker komma upp i ditt sinne, negativa saker som vill nedvärdera dig – låt de passera. Det är egot som vill ta ett fast grepp i ditt sinne. Det är istället de där spontana tankarna som vi ofta inte registrerar som kan guida oss för att gå vår väg. Om vi lyssnar på dem låter vi intuitionen få spelrum. Det är med intuitionens hjälp som vi kan fatta små som stora beslut. Inifrån och ut ger frihet.

2. Lita alltid på dig själv!

Att tro på sig själv och sin egen sanning är inte alltid så lätt som det verkar.
Att tro på sig själv och sin egen sanning är inte alltid så lätt som det verkar.

Ha självtillit och hopp i alla lägen även när du tycker du gjort fel. Tappa aldrig hoppet på att du duger – vi är alla lika. Brottas med liknande saker.

Lita på dig själv exempel;

Elisabeth Lessner skriver i sin bok Fenixprocessen; Vi är en av alla andra på bussen. Hon beskriver att med det förhållningssättet kan vårt ego minska och vi kan se alla som likvärdiga. Istället för att se oss som förmer än någon annan. När vi alla är likvärdiga kan vi lättare lita på vårt eget omdöme för vi är lika bra på andra att bedöma situationen i sig. Vi behöver inte leva upp till det som vi tidigare förutsatt oss utan kan mer lägga oss på en rimligare nivå. Det gör livet enklare och mindre ”gripande”. Lättare att leva.

3. Släpp taget!

Att släppa om taget om egna föreställningar kring vad vi borde hinna med under dagen är en början.
Att släppa om taget om egna föreställningar kring vad vi borde hinna med under dagen är en början.

När vi kan uppmärksamma vad vi håller fast vid riktigt hårt är vi ett steg närmare friheten. För när vi vet vad vi griper kring kan vi också lösgöra det.

Släppa taget har alltid representerat vägen till kärleken för mig. När vi släpper taget om det som håller oss fast frigörs låsningar och vi blir mer fria att älska.

Släpp taget exempel;

Att vara låst och hålla fast vid något kan till exempel vara att vi går på automatik och inte ifrågasätter vårt sätt att leva, vårt jobb eller vår partner. Kanske klagar vi fast vi gör ingenting för att det ska bli bättre. Vi sitter fast! Vi kanske ställer oss bakom åsikter som det företag vi jobbar på har eller som deltagarna i kören vi sjunger i har, fast vi inte står för det. 

Ett annat exempel är på när våra värderingar får oss att ”gripa”. Att vi ska värdesätta vår mat och aldrig kasta bort den kan vara en sådan värdering. Den kan påverka hela matupplevelsen för alla vid matbordet, kanske till och med vid varje måltid. Det kan låta såhär; ” Ta inte mer än du äter upp”. Detta kanske upprepas vi varje måltid och när någon lämnar bordet kommenteras det ”Du har inte ätit upp allt”, ”Sitt kvar tills du ätit upp” etc. Kanske det bara är en liten lökbit men den ska in i munnen.

Om vi istället kan frigöra oss något från ”gripandet” kring vår värdering och alla regler som sätts upp på grund av den, kanske vi kan mötas runt bordet under trevligare former. Släpp taget kan i det här fallet innebära att omvärdera styrkan i vår värdering och lyssna in de andra runt matbordet. Exemplen är många på hur vi kan släppa taget och bli mer fria att älska. Detta är ett av mina favoritämnen inom personlig utveckling så varmt välkomna att kommentera här nedan på bloggen eller varför inte skicka mig ett mail på therese(at)authentic.se.

Med önskan om en kärleksfull helg! 🙂

Tess

Kategorier
visdom

Om livskonsten att leva i förändringstider

Det är en livskonst att leva i förändring.
Det är en livskonst att leva i förändring. Ett knep är att man inte ska be livet vara på ett visst sätt utan lära sig av det liv man har.

”Mitt liv är en enda röra och allt verkar hända på en och samma gång.”

” Nu har det hänt igen. Mannen och jag har bråkat och jag vet inte hur vi ska överleva ännu en gång.”

” På jobbet har det kommit en ny chef och jag förstår inte hur vi ska klara situationen nu.”

Dessa exempel visar på ovisshet som finns i vardagssituationer. Förändring sker ständigt. Det finns inget som sker utan att förändringens flod brusar fram. Vi är alla närvarande i den och hur vi väljer att agera i ”strömmen” påverkar vår känsla av kontroll, trygghet och lugn. Antingen  flyter vi med strömmen och har tillit till det som sker eller simmar vi motströms och kämpar emot det som sker …  kanske kämpar vi mot det som ändå skulle ha skett men som nu bara tar längre tid. Vi gör olika beroende på situation.

Om vi som i ovanstående exempel fortsätter känna oss som offer i ett ständigt livskaos, fortsätter att antingen bråka med vår man eller tänka på hur jobbigt vi har det eller lägger all vår uppmärksamhet på att värdera chefens agerande, då simmar vi motströms i förändringens flod och kämpar emot.

Finns det något knep för att vara lugn när det stormar av förändringar runt omkring en?

Elizabeth Lesser skriver i boken Fenixprocessen om olika andliga ledare som beskriver hur vi kan möta dessa situationer av förändring. En av dem var Chogyam Trungpa som ansåg att man inte ska be livet vara på ett visst sätt utan lära sig av det liv man har. Han menar att vardagliga händelser är budskap om verkligheten. De ger en beskrivning av vad som varit och vad som ska ske härnäst. Slåss inte mot verkligheten, säger han. Bygg inga försvarsmurar. Läs verkligheten som om du läser tidningen. Läs om ditt liv och om hur det är att vara du. När du gör det finner du massor av information om hur du ska göra och hur du inte ska göra för att livet ska fungera. Han fortsätter med att när vi agerar för att åstadkomma något uppstår ett resultat, antingen en framgång eller ett misslyckande och av det kan vi lära. Genom den vissheten kan vi vara trygga, vi får nästan omedelbar information som handlar om verkligheten och inte om hur vi vill att den ska vara. Det är ett av knepen för att vara lugn i förändringstider.

Det ligger något i det. Ovissheten härstammar ofta från oron över en situation. Att vi inte kan kontrollera det som sker eller att situationen inte är som vi vill att den ska vara. Något händer som vi inte vill ska hända. Vi vet inte helt enkelt hur vi ska göra för att det ska bli annorlunda. Då kan vi fastna i motståndet.

Livskonsten att leva i förändringstider är att sluta kämpa emot, att öppna oss för det som sker på riktigt. Att tolka det riktiga budskapet. Svaren på det som stör oss finns redan inbakat i problemets kärna. Vi får alltid ett budskap och i det kan vi vara lugna.

Intresserad av att testa på en egen situation?

Välj en situation som du tycker är jobbig. Sätt dig tillrätta i sköna fåtöljen och läs om din verklighet som om du skulle läsa en tidning. Vilka budskap får du till dig?

En stor livskonst är att lära sig att leva i förändringstider.

 

Kategorier
visdom

Farmors bästa kognitiva tips för att leva länge och hälsosamt

En stylad farmor i fåtöljen på 90-årsdagen. Still going strong mot 92!
En stylad farmor i fåtöljen på 90-årsdagen. Still going strong mot 92!

Min farmor ska snart fylla 92. Jag säger till mig själv; blir jag så gammal så vill jag ha hennes hälsa. Visst märks hennes ålder, håret är sedan länge grått och glasögonen tjocka. Och kläderna… ja de sitter skönt och valda med omsorg. Blicken är glasklar och ögonen pigga. Inbjudan till kaffe vid ett oväntat besök finns alltid.

Farmor bor kvar i villan som hon och farfar bodde i tillsammans, även om han gick bort för 26 år sedan. Men farmor är still going strong. Hon reder sig själv, med viss hjälp som hon alltid gjort. Hon lagar sin mat själv och tar sig för egen maskin dit hon ska. Visserligen långsammare. Men minnet och knoppen är kristallklara.

Vi sitter i hennes vardagsrum i Kalmar och pratar. Kaffe har serverats och minnen från förr har diskuterats. Hon har berättat om hur många hon har förlorat i sin omgivning och om livet. Det slår mig då och då under samtalet hur lite hon har förändrats, trots sin höga ålder. Så jag ställer till slut miljonfrågan; Vad är ditt framgångsrecept för att bli gammal?

Farmor ställer ned kaffekoppen och tänker en stund. Sedan kommer det något oväntade svaret.

– Att inte ta åt sig så mycket, att inte låta saker och ting påverka en och ha ett jämnt psyke, att möta situationer som de är helt enkelt, menar hon.

Jag nickade och tänkte, så enkelt, så sant. Hon verkar så säker på sin sak. Den där balansen som farmor tycks ha uppnått genom hennes sätt att leva samlas nu i ett par visdomsord och förs vidare.

Kategorier
andlighet balans energi Hälsa visdom

Mirakelformeln för ett balanserat liv

Ibland behöver vi skifta fokus för att hitta balansen.
Ibland behöver vi skifta fokus för att hitta balansen.

– ”Jag måste börja på yoga och hitta mina balans”

– ”Jag har satsat allt på att uppnå min chefsposition men något saknas”

– ”Jag har allt jag behöver men är ändå inte nöjd”

Mitt i livet uppstår ofta en livskris för många när de existentiella frågorna gör sig påminda. Frågorna om vad som är viktigt på riktigt vill få ett svar. Livet sker kanske på rutin och allt snurrar på samtidigt som vi har allt vi behöver och mer därtill.

Vad är det som gör att det blir så?

Deepak Chopra skriver i ett inlägg idag om hur mycket av vår energi som vi riktar utåt och hur lite som vi faktiskt riktar inåt. Utåtriktat fokus har vi menar han när vi lägger allt vårt fokus på karriär, hobbies, sex, filmer, status, resor, vänner etc. Inåtriktat fokus har vi menar han när vi självreflekterar, läser om de olika visdoms traditionerna, mediterar, utövar mindfulness, ber, är i stillhet etc. I detta felriktade fokus skapas obalans i vårt sanna jag och den inre tillfredsställelsen uteblir. Han fortsätter att skriva att vi inte behöver gå österut för att finna balans utan enbart kan rikta vår energi mer inåt än vad vi gör idag. Då skapar vi balans. Klicka här för att läsa Deepaks hela inlägg.

Av egen erfarenhet kan jag se att många av de människor jag har träffat i mitt jobb befinner sig precis i denna situation. Jag har genom åren coachat många professionellt. Både chefer och medarbetare. Gemensamt för många av dem är att de har känt obalans precis på det sätt som Deepak skriver om. De har fokuserat på yttre ting under en lång tid och det har skapat en diskrepans mellan vem de är (i det inre) och vad de velat uppnå (i det yttre). Inslag av stillhet, meditation och självreflektion har varit sällan förekommande i deras liv. När de börjat ställa sig själva frågor om vad som är viktigt och kommit fram till att de vill reflektera mer, gå mer i naturen, läsa mer böcker etc och också börjat göra det, har de känt en större inre tillfredsställelse och balans.

Deepaks formel att vi skapar balans genom att fokusera mer inåt har fungerat för många av de människor jag mött inklusive på mig själv.

Låt oss fokusera mer inåt och på så sätt hitta vår balans. Om det behövs såklart. 🙂