Kategorier
motivation självmotivation

Så blir vi motiverade

Du har svaren på vad som motiverar dig och hur du själv kan öka din motivation.
Du har svaren på vad som motiverar dig och hur du själv kan öka din motivation.

– ”När jag älskar det jag gör lägger jag ned mycket arbete på det.”

– ”När jag har naturligt lätt för det jag gör har jag större motivation.”

– ”När jag tror på det jag gör kan jag förflytta berg.”

Det här visar på några av de vanliga komponenter som ingår när människor upplever motivation. Exakt vilka det är skiljer sig från person till person. Du har svaren på vad som motiverar dig och hur du själv kan öka din motivation.

Men hur självmotiverar vi oss idag 2013 när många av oss har de grundläggande behoven uppfyllda och vi redan har mer än tillräckligt? För att kunna det krävs både medvetenhet, vilja och kompetens. Nedan presenterar jag först tio komponenter som jag har sett fungerat självmotiverande och sen följer några frågor för att utveckla din egen självmotivation.

Komponenterna kan inspirera dig till att;

 • bli medveten om hur motiverad du är
 • bli medveten om vad som motiverar dig
 • vilja öka din motivation
 • bestämma vad du ska börja med

Motivationens tio komponenter

1. Förstå varför  

Ta reda på varför du ska göra det du ska göra. Då tydliggörs målet med det och det i sin tur kan fungera som en motivationskraft.

2. Vara kreativ 

Genom att aktivt föra in mer kreativitet i olika situationer så utnyttjas din potential och de resurser som finns mycket bättre.

3. Påverka det du kan

Att ha ett stort inflytande på det du gör skapar motivationskraft att utveckla det du gör.

4. Acceptera situationen

När du kan acceptera att en situation ser ut som den gör kan du möta situationen utan motstånd och då hitta nya sätt att agera. Det i sig frigör kraft och ur det kan viljan uppstå.

5. Tro på det du gör

Att tro på det du gör bidrar till att det är förankrat i dig som person. Att vara ”överens” med det du gör ökar motivationskraften.

6. Känna passion

Att tycka om det du gör skapar ett tillstånd av att allt flyter lätt och det ökar motivationskraften.

7. Använda talang

När du använder ditt unika uttryck, det du är bra på och som sker helt naturligt kommer motivationskraften automatiskt.

8. Vara fokuserad på det du gör

När du är närvarande i uppgiften och riktar din uppmärksamhet mot det du gör flödar energin till. Det skapar motivationskraft.

9. Inspirera andra

När du bryr dig om andras utveckling och inspirera andra till utveckling stärker det din egen motivation. Det stimulerar dig i det du vill utvecklas inom.

10. Vara autentisk

När du utgår från den du är i det du gör agerar du förebild för dig själv och andra. När du skippar fasaden har du tillgång till hela dig själv. Och med det också en större motivationskraft.

Ställ dig själv frågorna och tänk generellt eller på en speciell situation;

 1. Hur motiverad är du idag? (1-10, där 1 står för lägsta värdet och 10 för högsta)
 2. Vill du öka din motivation? Om ja, gå gärna vidare med frågorna.
 3. Vilka motivations komponenter ingår när du känner dig motiverad?
 4. Vad motiverar dig?
 5. Hur kan du öka din motivation?
 6. Vad blir ditt nästa steg?
 7. ….fyll på med fler frågor för att förflytta dig själv till handling….

Låt oss hitta svaren som tar oss till en ökad motivation. Det är bara vi själva som vet vilka de är. 🙂

Önskar oss alla lycka till med att självmotivera oss!

Kategorier
affirmationer kreativitet mening självmotivation

Jag är kreativ i det jag gör

För att tillföra mer mening i tillvaron – Var mer kreativ! 

Använd din kraft och kreativitet i det du gör. Se det du gör som värdefullt i sig. Gör det så bra och naturligt du kan. Med ett sådant förhållningssätt flödar kreativiteten. Det du gör, gör skillnad.

Meningsaffirmation:

Jag är kreativ i det jag gör. 

Kategorier
autentisk Autentiskt filosofi inspiration Livsåskådning lycka mening personlig utveckling självbild Självinsikt självkännedom självledarskap självmotivation therese appelqvist

Att leva autentiskt

Något som jag funderat en hel del över är innebörden av att leva autentiskt. Det jag har kommit fram till är att det är varje människas innersta syfte. Den gode Kierkegaard hade en poäng i den frågan. När jag inte kan leva i enlighet med det som ger mig mening i livet lever jag inte autentiskt. Jag känner att något saknas.

Det är så i mitt liv att just nu tampas jag med en sköldkörtel som inte vill som jag, och då omvärderas saker. Meningen med mitt liv och det som tidigare gav mig livskraft säger min kropp nej till att utveckla för stunden. Det i sin tur skapar en spänning i mig som jag inte känt så medvetet och starkt tidigare. Denna spänning behöver jag se och acceptera som den är och istället leva fullt ut i enlighet med det som ger mig mening just nu.

Spänningen skapar tankar och känslor som är nya för mig. Jag behöver omvärdera hur jag ser på att leva autentiskt och det innebär att jag behöver omvärdera meningen med mitt liv. Att leva autentiskt är att uttrycka det som ger mig mening. Det är sammankopplat.

Är det så att autenticitet är nära kopplat med acceptans och att kunna uttrycka det som  ger mening med livet?

För mig är det så. Det handlar om både acceptens och att uttrycka sin mening. Men också om att minska den spänning som många gånger finns däremellan.

Jag vill leva autentiskt och det är en del av mitt innersta syfte. Att själv göra det och samtidigt inspirera andra att göra detsamma. På sitt sätt såklart. Vi äger ju vår egen sanning. Kan jag stödja någon att minska sin spänning mellan det som är och sin längtan efter att uttrycka det som ger mening då känner jag full tillfredsställelse och lever autentiskt. Allt går ihop.

Nu ska vi vandra iväg mot söndagsmiddag och jag är glad för att jag skrev detta inlägg. Tack för ni läser bloggen!

Dagens citat

Att leva autentiskt är varje människas innersta syfte. / Therese Appelqvist #quote #autentiskt Twittra citatet

Kategorier
autentisk personlig utveckling självmotivation

Jämför inte på facebook

Häromveckan stod det att läsa på nyheterna att en undersökning visat att facebook får människor, främst kvinnor att må dåligt av följande skäl; När jag läser andras statusuppdateringar på facebook känner jag mig stressad över allt det positiva och utvecklande som de skriver om. Jag har inte något att berätta.

Kan du någon gång känna så?

När du jämför dig med andra kan det vara ett tecken på att ditt förtroende för dig själv är lågt. Du fokuserar på det du inte har och det skapar negativa tankar som handlar om tidigare misslyckanden eller svagheter som du tror du har. Kanske till och med tänker du det värsta om andra.

”Det stämmer inte det hon skriver, hon vill bara framstå på det sättet och skylta med en snygg fasad utåt. Säkert sitter hon instängd i sitt nytapetserade sovrum och mår egentligen riktigt dåligt. Antagligen står hon med ena benet i skilsmässa och terapibesök också!”

Vägen till ett starkt självförtroende handlar mycket om att vända dina negativa tankar om dig själv genom att;

1. Fokusera på tacksamhet för det du har

2. Göra en lista över dina styrkor och vad du är naturligt bra på

3. Tro på att du förtjänar framgång

4. Ta ansvar för din inställning till dig själv och andra

När du fokuserar på tacksamhet för vad du har och på dina naturliga styrkor samtidigt som du tror på att du förtjänar allt gott, då spelar dina facebooks vänners statusuppdateringar ingen roll. Att ta ansvar för att hålla ditt självförtroende högt innebär att du har en god inställning till både dig själv och andra.

Vad kan du göra för att stärka ditt självförtroende?

 

Kategorier
autentisk Autentiskt Jobb personlig utveckling Reflektion självkontroll självmotivation

Autenticitet på jobbet del 1

Kunskap är makt sade den brittiska filosofen Francis Bacon för över 400 år sedan. Och ingenting kunde vara mer rätt. I alla fall inte då. Faktiskt höll den gode Francis citat sig aktuellt ända fram till att världen rycktes med i kanske mänsklighetens största uppfinning hittills; Skapandet av vad som idag är fenomenet internet. Tack vare internet har ju alla människor kunskap om vad som helst. Det spelar ingen roll om det är hela universitetskurser, inspirerande föreläsningar eller ett youtube-klipp som beskriver hur du byter däck på bilen. Internet har på många sätt gjort vår tillvaro mer jämlik. Så vad händer om en stor del av jordens befolkning plötsligt har tillgång till massor av kunskap? Vilka är det som står ut i ett samhälle där alla vet mer och där högskoleutbildning inte längre är en säker jobbgarant? Eftersom samhället och arbetslivet genom internet har blivit så transparent så innebär det att till exempel arbetsgivare numera börjar uppmärksamma nya värden hos människor.

Förr i tiden trodde man att framgång på jobbet berodde på en rad saker kopplade till vetenskapen och här, långt före internets intåg, var det just dem som satt på den väl förborgade kunskapen som var de stora vinnarna. Att bygga relationer, uppmärksamma sina egna värden eller förstå sina kollegors värden var det ingen som tänkte på. I början av 1900-talet mätte man efter Taylors principer om att människor kan prestera effektivt likt maskiner. Till viss del lever Taylors principer vidare men problemet är att människans komplexa sinne inte kan självmotivera sig under en längre tid. Om det förr i tiden handlade om den tunga industrin ser vi idag likheter med exempelvis moderna callcenters. Det gäller inte alltid men väldigt ofta handlar vardagen där om repetitiva arbetsuppgifter efter tydliga instruktioner. Följaktligen klarar tyvärr väldigt få människor av den här typen av jobb under en längre tid med bibehållen produktivitet och inre tillfredsställelse.

Senare gjorde IQ-testet sin entré. Nu handlade allt om det mänskliga sinnet som bärare av framgång. Det tydde förvisso på en form av logisk intelligens som är odiskutabel men ingenting om din egentliga förmåga att exempelvis leda och förstå din omgivning. Därpå kom det freudianska tänkandet och med det personligheten som en ingrediens och mätinstrument för framgång. I samband med detta kom även olika personlighetstyper och Myer Briggs i ropet. Inte illa även om en enkel slutsats är att personligheten är svårare att mäta och enklare att manipulera. Även om det var en framgång i sig att börja se nya egenskaper än de rent logiska och kunskapsmässiga.

Sedan började det hända saker när den emotionella intelligensen kom på agendan. Redan 1973 började McClelland forska på området. Han kom fram till att det var de emotionella kompetenserna som till skillnad från IQ och personligheten hade den största påverkan på outnyttjad jobbpotential. Kompetenserna empati, självdisciplin och initiativ gjorde enligt forskningen störst skillnad. Dessa ingår i Emotionell Intelligens (EQ). Vackert så och EQ:n börjar alltmer få den plats den förtjänar.

Men nu pekar mycket på att vi står inför ytterligare ett skifte. Igen. Att tiden är inne för att omvärdera synen på framgång och prestation. Det handlar om att det är måttet på autenticitet på arbetsplatsen som visar på störst mänsklig framgång och utnyttjad jobbpotential. Om vad autenticitet på jobbet handlar om ska jag snart berätta mera om i del 2 i denna lilla miniserie. Det inlägget postas under nästa vecka.

Men fram till dess kanske du själv har funderat på om gamla tiders sätt att se på din eller omgivningens potential har hämmat dig eller andra? Hur kan vi göra nytt och frigöra det vi har inom oss? Kommentera gärna!


Henry Fords legendariska löpande band i Detroit på 1920-talet. Frågor om de anställdas EQ och outnyttjade potential låg antagligen inte högst upp på den dåvarande personalchefens agenda.

Kategorier
Jobb mening självmotivation

Japanskt, kultur och självmotivation

Dagen började med promenad utmed Stadshuset och riddarfjärden. Vi hade möte mitt emot Riddarholmen i vackra kontorslokaler.

Underbart utbyte och planer för två större event. Jag kunde verkligen inte arbeta på något bättre sätt. Så tacksam för det som sker i alla våra mellanmänskliga möten. Tack alla ni idag <3

Ord som alltid återkommer i våra möten är mening, engagemang och högre värde.

Att det jag gör för mig har ett högre syfte gör mig mycket självmotiverad. Det skapar mening och engagerar mig i det jag möter.

Tillbaka på vandring möter oss världens godaste sushi, har nu hittat förstklassig sushi. Seikoen på tegelbacken. Mmm… märks att Rosenbad ligger bredvid, politikertätt.

Vandringen fortsätter till kulturhuset för att skriva ”a letter of intent”. Eventskapande passar utmärkt på detta upplevelsetäta ställe. Kulturens olika uttryck förstärker kreativiteten och lusten till skapande. Miljöer påverkar!

Nu dax för kaffe och att hänge oss åt kreativiteten…

Önskar er en dag med mycket självmotivation.

Tre tips till bättre självmotivering:

1. Tillräckligt duger. Vänta inte tills det perfekta kommer utan agera.

2. Svara på frågan; varför gör jag detta? Påminn dig om det högre syftet med det du gör. (om det finns något)

3. Gör mer av det du älskar att göra. Gör mer av det antingen på jobbet, som volontär eller på fritiden bara du gör det.

20120124-142216.jpg
Per på vandringen, inte tappa datorn.

20120124-142301.jpg
Tess på japanskt.

20120124-142342.jpg
Vackra Stockholm.

20120124-142411.jpg
Kanske in på Rosenbad med personlig utveckling med Therese haha…

20120124-142455.jpg
Nu dax för kaffe och kreativitet…