Kategorier
inifrånstyrning per appelqvist personlig utveckling personligt varumärke självkännedom självledarskap therese appelqvist utifrånstyrning

Utifrånstyrd eller inifrånstyrd?

Att gå emot sin egen vilja och låta sig styras av andra är exempel på utifrånstyrning.

Inte sällan är vi utifrånstyrda utan att ens förstå det. Vi undrar hur vi ska göra för att andra ska bli nöjda. 

Vem styr egentligen i ditt liv?

Vi kan ta reda på det med hjälp av begreppen utifrånstyrning och inifrånstyrning. Med dem kan vi identifiera vem eller vad som styr oss och på så sätt lättare själva ta makten och styra inifrån det som är viktigt för oss.

När är man då utifrånstyrd respektive inifrånstyrd?

Utifrånstyrd är du när du överlämnar till någon annan att styra ditt liv. Du går emot dig själv. Att gå emot dig själv handlar om att fastnar i beteenden som förlamar, hämmar och som går emot det du står för. Där du tillåter dig att styras, utifrån vad andra vill eller förväntar sig av dig. Du ifrågasätter inte heller dina egna vanor eller föreställningar. Typiska exempel på vanliga utifrånstyrare kan vara din mamma som tycker att du ska göra på ett speciellt sätt, en kollega som vill ha dina semesterveckor, eller dina barn som tjatar och får som de vill. När du ständigt hoppar över dig själv i frågan om varför, vad och hur du själv vill handla i en situation. Då kan du vara utifrånstyrd.

Utifrånstyrning kan låta så här; 

– Det är alltid jag som städar och lagar mat för så har det alltid varit och det är vad andra förväntar sig.

– Jag måste utföra flera arbetsuppgifter på jobbet som egentligen inte är mina. För om inte jag gör dem, vem ska då?

– Andra i familjen får bestämma vad vi ska göra på semestern. Det blir lugnast så.

Inifrånstyrd är du när du tar makten och själv styr ditt liv – inifrån. När du går med dig själv. Det handlar om att ibland välja det som går emot det gängse systemet, det andra hade valt, ens egna vanor eller det som man enkelt kan smita från. Att välja det enkla kan många gånger vara utifrånstyrt. Inifrånstyrda handlingar är handlingar där du är sann mot dig själv. Det är handlingar som har en positiv påverkan på både dig själv och allt runt dig. Du kan märka det när du inte påverkas av distraktioner och känner dig lätt, glad, kärleksfull etc

Inifrånstyrning kan låta så här; 

– Jag hjälper andra för att jag vill, inte för att jag känner att jag måste eller förväntar mig någonting tillbaka.

– Jag suger inte åt mig andras ansvar för att behaga eller för att jag tror att jag måste.

– Min egen lycka och välbefinnande är helt och hållet mitt eget ansvar.

Önskar oss alla lycka till med att styra inifrån.

P.S. Bilden är lånad från den utmärkta filmen Farligt begär från Lorimar Pictures.

Kategorier
autentisk förtroende känslor per appelqvist personligt varumärke relationer therese appelqvist

Lyft ditt personliga varumärke

Har du någonsin funderat på varför du med vissa människor i ditt liv känner ett lugn i kroppen och en alldeles särskild tillit? Du kan anförtro saker, och du kan lämna över olika slags ansvar. Allt känns bara lugnt.

Sant är att vi är olika, men något som förenar oss och vad vi behöver för att ha goda relationer är att känna förtroende. Med förtroende öppnar vi upp och både kan och vill vara mer oss själva och samarbeta med andra. Bryggar vi över detta till hur många nuförtiden pratar kring personliga varumärken så handlar dessa egentligen om hur vi skapar förtroenden i våra relationer.

Hur skapar vi då förtroende i relationerna? 

Det omedelbara svaret är genom att vara autentisk d v s den du är. Där du transparent visar vem du är. Du tar ansvar för dina erfarenheter, det du säger och handlar i linje med vad du tycker är viktigt på riktigt. Det ger förtroende i alla led. Autentiska människor har inget att dölja och det ger förtroende. Men sen finns det sätt som du kan använda dig av för att mer matcha den du möter. Detta gör vi ofta omedvetet men kan mer medvetet välja hur vi vill bygga förtroendet om vi uppmärksammar det.

Vilket sätt du du använder dig av beror på situationen, vem du är som person och vem det är du möter. Det påverkar hur du bäst bygger förtroende men oavsett person och situation så är det bäst att vara sig själv i alla lägen. Om du är oärlig, falsk och/eller har en stor fasad utåt kan människor runt dig inte förutse dina beteenden och det kan påverka förtroendet negativt.

Av min egen erfarenhet och från forskningen om emotionell och social intelligens har jag sammanfattat 20 olika sätt att lyfta ditt personliga varumärke genom att bygga förtroende. Det handlar om två olika sätt, antingen att bygga det på ett mentalt och/eller känslomässigt sätt.

Mentalt förtroende handlar om det kognitiva som att visa sin kunskap eller förmåga för att vinna någons förtroende eller att samla in fakta och presentera den oavsett vem som är mottagare av informationen. Det kan ta sig uttryck genom att man i början av en jobbrelation berättar om vad man gör, sin utbildning, titel eller tidigare projekt man deltagit framgångsrikt i. Det är uppgiftsfokuserat med fakta som grund. Detta sätt att bygga förtroende är skört på så sätt att om något man säger sig kunna sen visar sig inte stämma så kan förtroendet raseras på kort tid.

Känslomässigt förtroende handlar om det känslomässiga som att visa vad man tycker om någonting eller vara empatisk och inkännande i relationen. Det kan ta sig uttryck som aktivt lyssnande, genom att ställa frågor eller vara helt uppmärksam på den andre i kommunikationen. Det är fokus på de sociala och emotionella beteendena med känslan som grund. Här finns en mindre risk för att oförutsedda saker ska ske och man kan lättare förutsäga beteenden. Med detta sätt att bygga förtroende skapar man långvariga relationer.

Vad kan just du tänka på i dina relationer för att på bästa sätt bygga förtroende och lyfta ditt personliga varumärke?

Är du en person som oftast använder dig av de känslomässiga sätten (att det är mest naturligt för dig) kan det vara bra att tänka på att vissa männniskor behöver veta mer om din bakgrund, erfarenhet, utbildning för att lättare kunna lita på dig.

Är du en person som oftast använder dig av de mentala sätten (att det är mest naturligt för dig) kan det vara bra att tänka på att vissa människor behöver veta att du är intresserad av dem som människor och inte bara av deras kompetens för att lättare kunna lita på dig.