Kategorier
motivation självmotivation

Så blir vi motiverade

Du har svaren på vad som motiverar dig och hur du själv kan öka din motivation.
Du har svaren på vad som motiverar dig och hur du själv kan öka din motivation.

– ”När jag älskar det jag gör lägger jag ned mycket arbete på det.”

– ”När jag har naturligt lätt för det jag gör har jag större motivation.”

– ”När jag tror på det jag gör kan jag förflytta berg.”

Det här visar på några av de vanliga komponenter som ingår när människor upplever motivation. Exakt vilka det är skiljer sig från person till person. Du har svaren på vad som motiverar dig och hur du själv kan öka din motivation.

Men hur självmotiverar vi oss idag 2013 när många av oss har de grundläggande behoven uppfyllda och vi redan har mer än tillräckligt? För att kunna det krävs både medvetenhet, vilja och kompetens. Nedan presenterar jag först tio komponenter som jag har sett fungerat självmotiverande och sen följer några frågor för att utveckla din egen självmotivation.

Komponenterna kan inspirera dig till att;

 • bli medveten om hur motiverad du är
 • bli medveten om vad som motiverar dig
 • vilja öka din motivation
 • bestämma vad du ska börja med

Motivationens tio komponenter

1. Förstå varför  

Ta reda på varför du ska göra det du ska göra. Då tydliggörs målet med det och det i sin tur kan fungera som en motivationskraft.

2. Vara kreativ 

Genom att aktivt föra in mer kreativitet i olika situationer så utnyttjas din potential och de resurser som finns mycket bättre.

3. Påverka det du kan

Att ha ett stort inflytande på det du gör skapar motivationskraft att utveckla det du gör.

4. Acceptera situationen

När du kan acceptera att en situation ser ut som den gör kan du möta situationen utan motstånd och då hitta nya sätt att agera. Det i sig frigör kraft och ur det kan viljan uppstå.

5. Tro på det du gör

Att tro på det du gör bidrar till att det är förankrat i dig som person. Att vara ”överens” med det du gör ökar motivationskraften.

6. Känna passion

Att tycka om det du gör skapar ett tillstånd av att allt flyter lätt och det ökar motivationskraften.

7. Använda talang

När du använder ditt unika uttryck, det du är bra på och som sker helt naturligt kommer motivationskraften automatiskt.

8. Vara fokuserad på det du gör

När du är närvarande i uppgiften och riktar din uppmärksamhet mot det du gör flödar energin till. Det skapar motivationskraft.

9. Inspirera andra

När du bryr dig om andras utveckling och inspirera andra till utveckling stärker det din egen motivation. Det stimulerar dig i det du vill utvecklas inom.

10. Vara autentisk

När du utgår från den du är i det du gör agerar du förebild för dig själv och andra. När du skippar fasaden har du tillgång till hela dig själv. Och med det också en större motivationskraft.

Ställ dig själv frågorna och tänk generellt eller på en speciell situation;

 1. Hur motiverad är du idag? (1-10, där 1 står för lägsta värdet och 10 för högsta)
 2. Vill du öka din motivation? Om ja, gå gärna vidare med frågorna.
 3. Vilka motivations komponenter ingår när du känner dig motiverad?
 4. Vad motiverar dig?
 5. Hur kan du öka din motivation?
 6. Vad blir ditt nästa steg?
 7. ….fyll på med fler frågor för att förflytta dig själv till handling….

Låt oss hitta svaren som tar oss till en ökad motivation. Det är bara vi själva som vet vilka de är. 🙂

Önskar oss alla lycka till med att självmotivera oss!

Kategorier
Allmänt Kategorier meningsfullhet motivation

Att ta vara på sin tid

tidAtt planera sin tid, att veta vi ska göra av den och fylla den till bredden med meningsfulla saker. Smaka på den.

Till synes otroligt enkelt men för många av oss otroligt svårt. För vårt sinne säger oss att vi har allt tid i världen att göra dessa viktigare saker senare. Från gång till annan kan vi förstås ta hand om vår tid på bästa sätt. Men bara om vi är tillräckligt motiverade förstås.

Men tänk dig tanken att du inte har all tid i världen längre. Allt du vill och planerat att uppnå måste göras nu på studs. Hur skulle du gå tillväga då?

En som vet, eller snarare visste är Randy Pausch, en trevlig amerikansk dataprofessor. I det inspirerande klippet nedan har Randy på grund av en obotlig sjukdom bara månader kvar att leva. Så hur man bäst tar tillvara på sin tid, det visste han. För sant är att tiden vi har kan ryckas ifrån oss. Så lika bra att göra det nu!

Tack för tipsen Randy, de kom väl till pass idag!

Kategorier
engagemang motivation värderingar

Att engagera sig fast man egentligen inte bryr sig

Hur kan jag engagera mig när jag egentligen inte bryr mig om vad han säger.
Hur kan jag engagera mig när jag egentligen inte bryr mig om vad han säger.

På jobbet och alldeles fullt med dessa oändligt tråkiga möten om saker som inte alls är roliga. Människor som pratar detaljer och slår sig för bröstet. Kommer på mig själv med att inte alls vara närvarande för att inte säga djupt ointresserad. Diskussionerna deltar jag sällan i för min energi ödslar jag inte på oviktigheter. Plötsligt kräver jobbet ett större engagemang av mig på våra gemensamma möten. 

Hur gör jag då? Kan jag faktiskt hitta något sätt som gör mötena roligare?

Ett sätt är att vända lampan mot dig själv och observera vilka beteenden du använder dig av på mötena. Kanske är de helt olika dem som du använder när du faktiskt tycker det är kul och engagerande. Då är du nämligen mer aktiv, deltar med åsikter och bjuder in till öppna diskussioner.

Kan jag då tycka det är mer kul om jag faktiskt gör mer av det på dessa möten också?

Vad händer om du testar nytt och modigt möter människorna och de kontrollerade agendorna på ett nytt sätt. Om du förbereder dig innan och bli en kung på en sak som du vill påverka. Märks det då någon skillnad? Förmodligen. För när dina värderingar plötsligt får fäste även på de mest rutinbundna och informationstinna sammankomster kan ditt engagemang få nytt liv. Använd din kraft till att testa nytt och utvärdera sedan om det var värt det. Utan att göra annorlunda vet vi ju faktiskt inte vad det innebär.

Kategorier
autentiska relationer goda gärningar Hälsa inspiration jobbrelationer Kärlek Kategorier motivation närvaro per appelqvist personlig utveckling sinnet

Flummarna hade rätt

tan-chade-mengHar din arbetsgivare gjort något på sistone för att öka trivseln? Kanske en fredagspub? Kick off? Eller varför inte en häftig teambuilding?

Tänk dig att personalchefen kallar till möte med alla anställda. Men den här gången handlar det inte om någon nedskärning eller ny organisationsplan. Nej, vad personalchefen faktiskt klämmer ur sig när alla samlats, är att från och med nu ska alla få börja meditera. Inför häpna blickar drar hon sedan fram en buddhistmunk i orangea lakan som sätter sig framför alla med korslagda ben. Nu ska han lära alla att fokusera på sin andning. Och inte nog med det, efteråt plockar personalchefen fram en powerpoint där hon i detalj beskriver hur alla på kontoret ska affirmera mera kärlek till varandra. Vi är helt övertygade om att denna nya strategi ska hjälpa fler på kontoret att finna inre glädje säger hon glatt.

Flum? Idiotier och hjärnsläpp? Har hon tagit droger?

För inte så alls länge sen hade en personalchef som gjort något liknande inte överlevt länge. Men det är nya tider. Och om världens mest framgångsrika företag Google gör så här. Ja då tror i alla fall jag att rädslan för att våga vara annorlunda släpper hos en del.

Den här inspirerande videon med Googles Chade-Meng Tan beskriver en hel del om framtiden. Mindfulness och emotionell intelligens kommer att bli vanligare därute, var så säker. Google fattade hur människor vill använda internet och blev hyfsat framgångsrika på det. De kommer nog att få några rätt här också.

Kategorier
autentisk Autentiskt filosofi mening motivation samtal Självinsikt självkännedom

Nära och äkta möten gör skillnad

cafe_rivalNär du går du iväg från ett möte och känner dig så där ”go i hela kroppen”. Lugn, glad och fast förvissad om att du betyder något och att du kan uppnå det du vill – vad är det då som har skapats i det mötet? Vad är det som är annorlunda från andra möten?

Jag hade ett sådant möte nyligen med en kvinna i Stockholm. Vi träffades på Cafe Rival vid Mariatorget. Vi serverades för övrigt av en av tjejerna på bilden. Det var första gången vi träffades och det kändes direkt som att vi redan var vänner. Vänner utan dömande.

Så fort vi började vårt samtal var det något som stod alldeles klart för mig och det var att det inte fanns något dömande i mötet. Det var istället fyllt av enbart positiva tankar och acceptans för att saker var som de var.

När jag vandrade ut från det mötet på väg till kontoret kände jag en sådan där riktigt go känsla. Jag visste att det var ett möte som gjort skillnad. Att det givit mig kraft och tillfört mening i mitt liv.

Jag ställer mig frågorna nu efteråt; Är det just det nära och äkta som gör skillnaden? Kan det äkta och nära tillföra kraft och energi utöver det vanliga?

Svaret kommer fort och med kraft. Ja det tror jag bestämt. För i alla möten med människor är det något som gör skillnad och det är när vi möts som dem vi är utan dömande och med positiva tankar om oss själva och den andre.

Hur gör vi då om vi vill ha fler sådana här möten?

Vi skapar större utrymme för autenticitet.

Min erfarenhet har visat mig att om;

 • vi öppet och tryggt visar vem vi är
 • möter den andre som den är
 • värderar inte vad vi ser eller hör
 • tänker positiva tankar

så skapar vi utrymme för den vi möter att vara sig själv det vill säga autentisk. Att lättare kunna gå bortom sin fasad och släppa fram det verkliga, riktiga och sanna. Det möjliggör ett riktigt, nära och äkta möte.

Hur uppstår den där goa känslan?

Den där goa känslan av att känna oss starka och trygga med vetskap om att vi kan göra det vi vill, menar jag kommer ur autenticiteten.

När vi är där i kärnan av oss själva dräneras ingen energi på hur vi ska vara utan kraften kan istället användas på att t ex ta ta reda på vad vi egentligen vill. Vi förstår också då lättare att vi har tillgång till allt som behövs för att åstadkomma det vi vill. Den inre kraften som tillvaratas och allt det positiva skapar mening och visar sig som den där goa känslan.

Min konklusion blir att ju mer autentiska vi är i möten desto mer tillgång har vi till vår inre kraft. När vi är autentiska förstår vi att vi har stor potential. Ur det kommer känslan av mening och det är det som gör skillnad.

Bilden är hämtad från Rivals hemsida.

Kategorier
motivation övertygelse passion personlig utveckling självledarskap therese appelqvist uttryck

Vägvisare

Vägvisare.

”Tiden är inne för dig nu att axla ett större och starkare ledarskap och kärleksfullt visa vägen för andra. Var inte rädd för din kraft, bejaka den istället på ett kärleksfullt vis mot dig själv och var beredd att nu använda den för ett högre och större mål. Jag vägleder dina handlingar så de kan inspirera och motivera andra. Jag omvandlar ditt självförtroende om din förmåga, till en önskan att tjäna, hjälpa och vara en kraftfull vägvisare.

När ditt fokus mer handlar om ´Hur kan jag hjälpa?´, kommer din rädsla för vad andra ska tycka om dig att försvinna. Fokusera på din kraft, din styrka, dina livserfarenheter och hur bra det känns att vara ett levande exempel på att följa sitt hjärta och sin gudomliga plan.”

Ma Oftedal

När jag läser Ma Oftedals högst andliga text om vägvisare händer något. Tankarna i mig om att axla ett större och starkare ledarskap och faktiskt  utveckla mitt jobb gör sig gällande. När jag har samtal med människor och får medverka till att de tar kontakt med sin kraft och använder mer av den i sin vardag ger det mig så otroligt mycket. Vägvisare eller inte men jag vill använda min kraft till att vara din och andras samtalspartner. Och jag vill göra det mer.

Har tidigare mest träffat ledare i arbetslivet på bland annat Posten, Räddningstjänsten, Folktandvården, Sahlgrenska etc. Från mitten av mars kommer jag även att ta emot privatpersoner. Till en reducerad kostnad såklart. Om du väljer mig som samtalspartner gör du det säkert av en anledning. Tillsammans hittar vi din kraft och riktning för att leva det liv du vill. 🙂

Varmt välkommen att höra av dig om detta väckt någonting hos dig och du känner att jag skulle kunna vara den samtalspartner som du söker.

P.S Hur? Via telefon, skype eller i någon av våra lokaler i Stockholm, Göteborg, Visby eller i lilla Havdhem. Vad? Vägledda samtal inkl material med reflektion mellan tillfällena. Tillfällen? 3 tillfällen rekommenderas. Vill du göra en större livsstilsförändring/transformation är 10 samtal en bra utgångspunkt. När? Dag eller kvällstid beroende på överenskommelse. Kostnad? Det skiljer sig om du kommer som privatperson eller via jobbet. Hör av dig skickar jag dig mer information inkl kostnaden. D.S

 

 

Kategorier
beteenden motivation

Att förstå våra omedvetna handlingar

Med ett ryck drar vi upp kylskåpsdörren. Vi vet vad det innehåller men det spelar ingen roll. Vi vill se och smaka med sinnet. Våra ögon scannar snabbt av skåpets innehåll nerifrån och upp på jakt efter något som kan matcha sinnets begär. Om vi är hungriga? Nix, vi öppnade kylen utan ett uns av föraning. Mätta för stunden med en ostmacka i magen på väg ut från köket händer samma sak igen. Nästan reflexmässigt rycker vi upp telefonen ur fickan. Några snabba tryckningar senare scannar vi av våra vänners senaste uppdateringar på Facebook. Om vi planerat för en god tid med våra vänner bland sociala medier? Nix. Vi gjorde det helt utan föraning eller planering. Igen. Varför?

Just situationer som de ovan kan utlösa våra omedvetna beteenden. Det vill säga att vi gör en oplanerad handling mer eller mindre reflexmässigt. De utlöses ofta av det vi ser i stunden som distraherar oss mot något vi tror oss vilja ha. Men hur gör vi när vi inte vill att dessa distraktioner ska styra oss och våra beteenden?

Helgens tips: Uppmärksamma dig själv. Ta reda på vad du egentligen vill med det du gör. Vilka konsekvenser vill du se uppfyllda? Om du förstår vad som styr dina mer eller mindre omedvetna handlingar kan du lättare styra själv än att låta situationerna och distraktionerna ta över kommandot.

Kategorier
autentisk autentisk ledare Autentiskt ledarskap drivkraft inifrånstyrning Jobb motivation therese appelqvist

Föreläsning om inre drivkraft

Alldeles nyss fick jag pdf:en för den öppna föreläsningen jag ska hålla på kunskapsdagarna. Det blir i Västerås  den 15 oktober kl 9.50.

Varför vi åker ut och har öppna föreläsningar och workshops är för att vi vill bidra till ett skifte från utifrånstyrning till inifrånstyrning, till mer autenticitet på jobbet. Sen är det kul också! 🙂

För just i skiftet finns nyckeln till att låsa upp den inre drivkraften som så tydligt efterfrågas på dagens arbetsplatser. Med inre drivkraft kommer inre tillfredsställelse, initiativkraft och vilja till att handla i linje med vad som är viktigt.

Ett nuläge för många ledare:

Medarbetarna känner ett lågt engagemang visar medarbetarundersökningen och samtidigt ska kvartalet gå ihop. Arbetsbördan ska vanligen utökas istället för att avlastas. Att satsa på engagemang genomsyrar hela organisationen men hur ska du som chef nu göra för att engagera medarbetarna och också kanske engagera dig själv?

Det finns bara ett sätt och det är att flytta positionerna från utifrånstyrning till inifrånstyrning – där finns det äkta engagemanget som ger full potential!

Men hur gör man det?

Det kräver ett nytt sorts ledarskap där du leder som den du är. Där ledarstilen är din och ingen annans. Där du tar ägarskap över dig själv och agerar i linje med vad du tycker egentligen. Alltså att börja med ditt eget ledarskap och skärskåda det.

Det handlar om att agera mer integrerat med vad du tycker, tänker och känner och ta ansvar för dina erfarenheter, värderingar etc – när du gör det vill människor följa dig säger forskningen om autentiskt ledarskap. Du kan också på så sätt bli en förebild för andra att följa sin väg. För när du blir mer inifrånstyrd kan du bättre både motivera dig själv och andra – det är därför vi säger att det blir avgörande för din och organisationens utveckling av engagemang.

Smakprov på hur inifrånstyrning tillämpas i praktiken får du av mig på föreläsningen i Västerås 15 oktober.

Det finns också andra föreläsare där som vill dela med sig av sina favoritämnen; Cecilia Kärvegård, Tomas Gunnarsson, Stefan och Liselotte Görwik, Jesper Caron, David Åberg, Gabrielle Salander, Nina Buchaus, Peter Österberg, Elisabeth Wahlin, Torkild Sköld. Ska bli kul att ses.

Varmt välkomna!

P.S Boka gärna en föreläsning om inre drivkraft till just din förening och/eller organisation. D.S

Kategorier
drivkraft goda gärningar Kategorier motivation per appelqvist

Tankar om drivkraft från sjukan

Detta med att gå till jobbet är fascinerande. Vare sig det är regn eller solsken går vi dit, eller vi förväntas i alla fall göra det. Vi går också till jobbet även om vi är ledsna, glada eller till och med om vi inte känner för det. Så om vi tar oss dit för att vi vill eller måste är högst individuellt.

Vare sig vi drivs av att gå till jobbet och göra det vi gör eller skala en banan för att vi är hungriga så är det våra triggers och det vi antingen vill uppnå eller undvika med att arbeta som styr varför vi gör det vi gör. Det är  ruskigt intressant. Tycker då jag…

Så en av mina drivkrafter är just drivkraft. Varför gör vi det vi gör? Det är så spännande och fascinerande att det blivit ett yrke tillsammans med min fina fru Therese. Nåväl, det enda som är säkert med framtiden är ju som bekant att den är osäker. Idag hade jag hade förutspått en flitig och arbetsam dag på kontoret men istället hände en massa annat.

Vaknade upp på morgonen och mådde pyrt. Sjuk alltså. Men det hindrar inte att jag är lika dum som många andra som går till jobbet ändå. Jag ryckte istället till mig datorn för att boka en tid på bilprovningen till nästa vecka. Och vad såg jag.. jooo en tid om bara 20 minuter på stationen några hundra meter bort. Så jag begav mig raskt dit.

Det visade sig bli en av de trevligare av alla besiktningar jag varit på.  Idag var det ingen sur farbror i grön rock med ishacka. Nej, istället en rasande trevlig ung man som var mer intresserad av mig som person än bilen. Vi hade hur sköna samtal som helst om bilprovningen, livet och meningen med jobbet.  Såklart kunde jag inte låta bli miljonfrågan.

Vad är det bästa med att vara besiktningsförrättare?

Svaret var så långt ifrån trasiga ljuddämpare och glappande hjullager man kan komma.

– Tja, det bästa av allt är alla människor. Du förstår skenet bedrar ofta. Den fattige kan åka Mercedes och styrelseordföranden i börsbolaget kan komma i en gammal hög. Inget är vad man tror om folk och deras bilar. Jobbet är inget speciellt, men som sagt folk öppnar sig när jag frågar vad de gör annars. Då trivs jag!

Sjuk men på ett riktigt bra humör satte jag mig i bilen och åkte mot kontoret. Besiktningen då? Blankt papper såklart! 🙂

Illamåendet tilltog och på kontoret kom jag på att jag kunde ringa sjukvårdsupplysningen. Efter att ha förklarat min fråga menade den mycket trevliga syster Cecilia i andra änden att det nog var smartast av mig att uppsöka närmaste sjukhus och ta några prover. För säkerhets skull! Så då gjorde jag det.

På britsen under provtagningen missade syster Lisa ådran på min högra arm och hon letade en ny på den vänstra istället. Under tiden fick vi gott om tid att prata om vad som var bra och dåligt med just hennes jobb. Jag var ju uppvärmd i frågan av Svensk Bilprovning. Jag fick veta att det var bättre betalt i Norge, det var stressigt, att man ibland inte ens hann äta. Dessutom kunde faktiskt patienterna vara rejält otrevliga när de var frustrerade och pockade på uppmärksamhet. Så jag undrade:

– Du menar alltså att jobbet har alla nackdelar man kan tänka sig, men du vill inte byta?

– Nej verkligen inte, jag skulle aldrig kunna tänka mig att sitta på ett kontor.

– Så vad är det bästa med att vara sjuksköterska?

– Att jag kan göra skillnad, och att mitt jobb faktiskt betyder något för andra, det är det som är hela grejen menade Lisa.

Jag kunde inte annat än att både förstå och hålla med. Så länge vi faktiskt har till det grundläggande som vi behöver i tillvaron är den ekonomiska belöningen när det kommer till kritan för många väldigt sekundär. Inklusive för mig.

En tes jag verkligen tror på är att de flesta av oss får en injektion i sin drivkraft när de kan bidra i ett större sammanhang och ge till andra. Såklart kan en fet bonus ge en kick men en ganska kortvarig sådan. Ofta tror vi att vi drivs av olika yttre belöningar men de riktigt betydelsefulla kommer ur helt andra saker. Fascinerande! Det är dessutom en extremt god idé att ta med sig datorn till sjukhusets väntsal!

Kategorier
autentisk ledare Autentiskt ledarskap drivkraft motivation

Motivation 3.0 på jobbet

Att flytta positionerna handlar det här inlägget om. Nu är det dax.

Låt oss skifta från utifrånstyrning till inifrånstyrning.

Jag vet inte hur det är där du är men för många av dem som jag möter i ledarprogram, på workshops och liknande så möts de av medarbetare med ett lågt engagemang för vad de gör. Det visar i alla fall deras medarbetarundersökningar och samtidigt står de inför att kvartalet ska gå ihop. Till och med ska omsättningen ökas för många. En prestationsvärld utan nåd. I likande situationer befinner sig många av dagens ledare. Att då satsa på engagemang som organisationen ofta säger att man som ledare ska känns som en börda. Men nu är det dags, om dagens unga ska in i din organisation är det till och med ett måste. Så hur ska du som chef göra för att bygga motivation 3.0 på jobbet? Det blir en av dagens och framtidens stora ledarfrågor. Vad tror du? Dela gärna med dig på bloggen.

Det finns bara ett sätt som jag ser det och det är att flytta positionerna från utifrånstyrning till inifrånstyrning – där finns det äkta engagemanget som ger full potential! När människor är sanna och integrerade i det de gör.twittra detta

Kortfattat om skillnaderna mellan att vara utifrånstyrd och inifrånstyrd;

Att vara utifrånstyrd då väljer du ofta utifrån måsten, vanor, förväntningar och lägger beslut utanför dig själv och tillåter andra att fatta dem åt dig. Du går emot dig själv. Många gånger sker detta omedvetet. Du kan märka det när du lätt påverkas av distraktioner och känner obehag i kroppen, irritation, ont i magen, nervositet, stress etc.

Att vara inifrånstyrd då gör du ofta uppror mot dina egna grundmurade vanor. Mot det som våra föreställningar och förmenta värderingar säger åt oss är rätt. Men är dina värderingar verkligen dina? Att vara inifrånstyrd innebär att du istället för att välja det enkla, bekväma och lättjefulla, fattar beslut som är medvetet grundade i dig själv. Där du fullt ut styr och både tar ansvar för dina erfarenheter och agerar i linje med dig själv. Dina beslut får dig att må bra inifrån och ut och får en positiv påverkan på både dig själv och allt runt dig. Du kan märka det när du inte påverkas av distraktioner och känner dig lätt, glad, kärleksfull etc Här finns det möjlighet för det äkta engagemanget att växa. När du är integrerad och styrs inifrån din egen inre drivkraft är kan du vara trygg och öppen för att möta de situationer som uppstår på helt annat sätt.

För att flytta positionerna mot mer inifrånstyrda handlingar, för både dig som ledare och för dina medarbetare, krävs ett nytt sorts ledarskap där du leder som den du är. Genuin, verklig och sann. Där du är trygg i dig själv och kan hantera det som kommer upp. Där ledarstilen är din och ingen annans. Autentiskt ledarskap är här för att stanna av många anledningar men en stor anledning är just att en av dess komponenter handlar om motivation 3.0, om att både kunna självmotivera dig och samtidigt inspirera dina medarbetare till att hitta sin egen inre drivkraft för att sen göra mer av det på jobbet.

Jag älskar dessa ämnen. Det påverkar människor att vara i harmoni med sig själva. När vem jag är och vad jag gör är mer samstämmigt. Integrerat! För ju större gapet är däremellan desto fler spänningar. Att integrera sig själv i det man gör skapar det engagemang många organisationer efterfrågar. Genom att finna sin inre drivkraft och den hos medarbetarna möjliggör man just ett större engagemang. twittra 

Vill du ha inspiration på vägen; kom och lyssna på mig på Kunskapsdagarna där jag föreläser om just Motivation 3.0 alternativt beställ föreläsningen eller vår workshop ”Finn din inre drivkraft” för dig och kollegorna.

Dagens tips: 

1. Gör mer av det du gillar

2. Gör mer av det du tror på

3. Gör mer av det du är naturligt bra på