Kategorier
andlighet kreativitet släpp fram din kraft

”När vi är kreativa utnyttjas den potential som vi alla besitter”

kreativitet

När någon eller något talar om för oss vad som är rätt att tycka eller fel att göra hämmas vår kreativitet. Vi och vårt sinne lägger istället ner vår kraft på att fundera om vi agerar rätt eller fel. Om vi tillåter vår kreativitet så kan vi istället öppna oss för de möjligheter som vi innerst inne vill välkomna.

 

 

 

 

I bloggserien ”Släpp fram din kraft” publicerar Per & Therese Appelqvist 40 inspirationsinlägg mot att leva mera autentiskt. Släpp fram din kraft 5: ”När vi är kreativa utnyttjas den potential som vi alla besitter” Twittra gärna citatet.

 

 

Kategorier
affirmationer kreativitet mening självmotivation

Jag är kreativ i det jag gör

För att tillföra mer mening i tillvaron – Var mer kreativ! 

Använd din kraft och kreativitet i det du gör. Se det du gör som värdefullt i sig. Gör det så bra och naturligt du kan. Med ett sådant förhållningssätt flödar kreativiteten. Det du gör, gör skillnad.

Meningsaffirmation:

Jag är kreativ i det jag gör. 

Kategorier
inifrånstyrning kreativitet

Så blir du mer kreativ

”Rastlösheten i kroppen känns påtaglig och jag håller hela tiden på med något. När jag väl får en stund över och egentligen kan slappna av så kan jag inte det utan jag fortsätter att förströ mig med annat. Tar upp ipad:en, går runt och plockar etc. Vilar nog ganska lite, när jag tänker efter.”

Känner du igen dig? 

Ponera att det finns två sorters aktiviteter.

1. Aktiviteter som du gör utan ett specifikt syfte som mest sker per automatik. En aktivitet som mer av en förströelse och som egentligen hämmar din kreativitet. Precis som aktiviteterna ovan. Genom att hela tiden förströ sig med olika saker minskar din energi och kreativitet. Dessa aktiviteter är ofta utifrånstyrda.

2. Aktivitet när du gör något som har ett syfte och där du är avslappnad. En aktivitet utan förströelse och där din kreativitet kan flöda. Genom avslappning kommer energin och kreativiteten till dig. Dessa aktiviteter är ofta mer inifrånstyrda.

Hur vet jag vilka aktiviteter jag mest använder mig av? 

Ett sätt att ta reda på det är att se hur spänd du är. Jag tänker jag på en ledare i ett autentiskt ledarprogram som i våra samtal visade sig vara så spänd i hela kroppen att när jag sa att han skulle slappna av och sjunka ner i stolen så kunde han riktigt känna hur spänningen släppte och vilken skillnad det var. ”Låta stolen bära” – kan vara en bra temperaturmätare för att se hur spänd du är. Då kan du känna efter hur spänd du är när du sitter på en stol. D v s hur mycket kroppen kan slappna av och låta stolen bära.

När du är mycket spänd och inte kan slappna av i stolen kan det vara ett tecken på att du har för många förströelseaktiviteter i ditt liv. Alltså aktiviteter utan syfte som tar energi och hämmar din kreativitet. Är du avslappnad och har lätt för att slappna av i stolen kan det vara ett tecken på att du gör saker som har ett syfte i ditt liv. Alltså aktiviteter som ger energi och där kreativiteten kan flöda.

Kreativitetstips:

1. Slappna av

2. Ha ett syfte med det du gör

Hur blir du mer kreativ? Några fler tips? Dela gärna med er på bloggen.