Kategorier
andlighet filosofi leda mig själv Livsåskådning therese appelqvist

Om att hitta sig själv

20130308-221351.jpgMin väg reflekteras av andra människors ord. / Therese Appelqvist

Om jag vill finna mig själv behöver jag uppmärksamma det människor runt mig säger eller det jag för tillfället läser.

Vad säger det mig om min väg? Nog bor det en liten mystiker i mig. Det har jag alltid vetat. Genom att tyda det budskap jag får till mig kan jag guidas framåt på min väg och på så sätt hitta mer av mig själv. Alla har vi våra egna sätt att hitta oss själva.

Har du något som du vet hjälper dig framåt på din väg?

Runt mig nu är det varmt, härligt och alldeles stilla. Sitter utanför vår hydda och läser Alef av Paulo Coelho. Jag är mitt i naturens magi här på Palolem beach i Indien.

Palmerna breder ut sig över hyddan där jag sitter. Lampan lyser svagt upp texten framför mig men det räcker för att se och förstå att denna bok kom precis när den skulle.

Ska se vad hans ord reflekterar i mitt liv. Tack!

I stolen påbilden sitter jag och läser just nu fast det är kväll och klockan är 22.15 indisk tid.

Kategorier
autentisk Autentiskt filosofi mening motivation samtal Självinsikt självkännedom

Nära och äkta möten gör skillnad

cafe_rivalNär du går du iväg från ett möte och känner dig så där ”go i hela kroppen”. Lugn, glad och fast förvissad om att du betyder något och att du kan uppnå det du vill – vad är det då som har skapats i det mötet? Vad är det som är annorlunda från andra möten?

Jag hade ett sådant möte nyligen med en kvinna i Stockholm. Vi träffades på Cafe Rival vid Mariatorget. Vi serverades för övrigt av en av tjejerna på bilden. Det var första gången vi träffades och det kändes direkt som att vi redan var vänner. Vänner utan dömande.

Så fort vi började vårt samtal var det något som stod alldeles klart för mig och det var att det inte fanns något dömande i mötet. Det var istället fyllt av enbart positiva tankar och acceptans för att saker var som de var.

När jag vandrade ut från det mötet på väg till kontoret kände jag en sådan där riktigt go känsla. Jag visste att det var ett möte som gjort skillnad. Att det givit mig kraft och tillfört mening i mitt liv.

Jag ställer mig frågorna nu efteråt; Är det just det nära och äkta som gör skillnaden? Kan det äkta och nära tillföra kraft och energi utöver det vanliga?

Svaret kommer fort och med kraft. Ja det tror jag bestämt. För i alla möten med människor är det något som gör skillnad och det är när vi möts som dem vi är utan dömande och med positiva tankar om oss själva och den andre.

Hur gör vi då om vi vill ha fler sådana här möten?

Vi skapar större utrymme för autenticitet.

Min erfarenhet har visat mig att om;

  • vi öppet och tryggt visar vem vi är
  • möter den andre som den är
  • värderar inte vad vi ser eller hör
  • tänker positiva tankar

så skapar vi utrymme för den vi möter att vara sig själv det vill säga autentisk. Att lättare kunna gå bortom sin fasad och släppa fram det verkliga, riktiga och sanna. Det möjliggör ett riktigt, nära och äkta möte.

Hur uppstår den där goa känslan?

Den där goa känslan av att känna oss starka och trygga med vetskap om att vi kan göra det vi vill, menar jag kommer ur autenticiteten.

När vi är där i kärnan av oss själva dräneras ingen energi på hur vi ska vara utan kraften kan istället användas på att t ex ta ta reda på vad vi egentligen vill. Vi förstår också då lättare att vi har tillgång till allt som behövs för att åstadkomma det vi vill. Den inre kraften som tillvaratas och allt det positiva skapar mening och visar sig som den där goa känslan.

Min konklusion blir att ju mer autentiska vi är i möten desto mer tillgång har vi till vår inre kraft. När vi är autentiska förstår vi att vi har stor potential. Ur det kommer känslan av mening och det är det som gör skillnad.

Bilden är hämtad från Rivals hemsida.

Kategorier
autentisk Autentiskt filosofi inspiration Livsåskådning lycka mening personlig utveckling självbild Självinsikt självkännedom självledarskap självmotivation therese appelqvist

Att leva autentiskt

Något som jag funderat en hel del över är innebörden av att leva autentiskt. Det jag har kommit fram till är att det är varje människas innersta syfte. Den gode Kierkegaard hade en poäng i den frågan. När jag inte kan leva i enlighet med det som ger mig mening i livet lever jag inte autentiskt. Jag känner att något saknas.

Det är så i mitt liv att just nu tampas jag med en sköldkörtel som inte vill som jag, och då omvärderas saker. Meningen med mitt liv och det som tidigare gav mig livskraft säger min kropp nej till att utveckla för stunden. Det i sin tur skapar en spänning i mig som jag inte känt så medvetet och starkt tidigare. Denna spänning behöver jag se och acceptera som den är och istället leva fullt ut i enlighet med det som ger mig mening just nu.

Spänningen skapar tankar och känslor som är nya för mig. Jag behöver omvärdera hur jag ser på att leva autentiskt och det innebär att jag behöver omvärdera meningen med mitt liv. Att leva autentiskt är att uttrycka det som ger mig mening. Det är sammankopplat.

Är det så att autenticitet är nära kopplat med acceptans och att kunna uttrycka det som  ger mening med livet?

För mig är det så. Det handlar om både acceptens och att uttrycka sin mening. Men också om att minska den spänning som många gånger finns däremellan.

Jag vill leva autentiskt och det är en del av mitt innersta syfte. Att själv göra det och samtidigt inspirera andra att göra detsamma. På sitt sätt såklart. Vi äger ju vår egen sanning. Kan jag stödja någon att minska sin spänning mellan det som är och sin längtan efter att uttrycka det som ger mening då känner jag full tillfredsställelse och lever autentiskt. Allt går ihop.

Nu ska vi vandra iväg mot söndagsmiddag och jag är glad för att jag skrev detta inlägg. Tack för ni läser bloggen!

Dagens citat

Att leva autentiskt är varje människas innersta syfte. / Therese Appelqvist #quote #autentiskt Twittra citatet

Kategorier
autentisk Autentiskt filosofi personlig utveckling Självinsikt självkännedom

Tänk själv

För att hitta dig själv, tänk själv. – Sokrates

Det första steget i personlig utveckling är att definiera vilka som är dina tankar och vilka som är andras. Att öka medvetenheten om vad du tycker och vad andra tycker. Ofta tenderar vi att agera på tankar som inte är våra egna.

För att kunna agera sant behöver vi vara medvetna om våra tankar.

Kategorier
autentisk Autentiskt filosofi känslor personlig utveckling självkännedom sluta gripa

Fråga efter sanningen

Om någon söker efter storhet, låt honom glömma storhet och be om sanning, och han kommer att hitta både och. – Horace Mann

Vad vi söker efter kan fastställa våra liv och hindra oss från att se sanningen. Om vi griper efter ett liv med framgång kan det få oss att dölja det som kommer inifrån. Att dölja alla känslor som inte är förenade med framgång.

Om vi fortsätter att gripa kommer vi att förväxla saker och tillskriva dem framgång fast de i själva verket inte alls är förknippade med det. Och då ser vi inte hela sanningen. Den blir dold och vi ser bara det vi söker efter.

Sanningen är i ständig förändring. Så sanningen för idag är inte samma sak som det var igår eller kommer i morgon.

Om vi börjar fråga oss om vad som är sant i detta ögonblick just nu. Då skall sanningen göra oss fria.

Låt oss komma ihåg att fråga oss själva vad som är sant för mig idag? I just detta ögonblick.

Kategorier
autentisk filosofi inifrånstyrning mening

Att leva innerligt

Fick en bok av en deltagare på en drivkraftsshop som present; ”Konsten att leva innerligt” av Ted Harris och Ann Lagerström. Det är förunderligt hur otroligt mycket av det som står i boken samstämmer med mig och det jag står för. Hur orden nästan kunde varit mina egna stundtals. Har ni läsare kommit över någon sådan bok någon gång? 

Vad som kännetecknar hans begrepp innerlighet kännetecknar mycket av det vi lägger i begreppet inifrånstyrning.

Kierkegaard uttrycker att när man är innerlig då är man närvarande i sig själv och min tolkning av vad han menar är att man då totalt är integrerad både i den du är och det du gör. Mycket av det vi säger oss veta är andra-, tredje- och fjärdehands konstruktioner men vi uttrycker det som att vi vet.

Men vad är sant? Sanningen för en människa är helt olik sanningen från en annan. Jag fascineras mycket av sanna handlingar och vad det är egentligen. För vi är så sammantvistade med andra människor att vi ofta inte vet om vi agerar utifrånstyrt eller inte. Vi lånar sanningar för att slippa möta och agera som oss själva. Hur enkelt är det inte att köra på det invanda?! Jo, allra enklast förstås!

Att låna sanningar är att gå emot oss själva och det kan handla om att vi fastnar i beteenden som förlamar, hämmar och som går emot allt vi står för. Där vi tillåter oss att styras utifrån, där vi tillåter vad andra vill eller förväntar sig av oss, eller där vi inte ifrågasätter våra egna vanor eller föreställningar.

Det kan vara vår mamma som tycker att vi ska göra på ett speciellt sätt, en kollega som vill ha våra semesterveckor, eller våra barn som tjatar och får som de vill. När vi hoppar över frågan om varför, vad och hur vi själva vill handla i en situation, i enlighet med oss själva. Då har vi lättare för att vara utifrånstyrda.

Tecken på hur vi och våra kroppar kan reagera på utifrånstyrning:

  1. Trötthet som gör oss passiva
  2. Frustration som ger fokus på ”fel” saker
  3. Negativa känslouttryck, uppgivenhet och ilska
  4. En obehaglig magkänsla där något känns fel
  5. Vi känner oss dränerade på energi/initiativlös

Våra vanor kring hur vi är och förväntas vara spelar oss också spratt. Vi kan vara utifrånstyrda när vi i sociala sammanhang skapar god stämning och nästan undergivet ger av oss själva för att vi tror att det förväntas av oss. Även om vi har huvudvärk och helst vill umgås med oss själva. Så fortsätter det och mitt i allt står vi där trötta och uppgivna och undrar varför vi är trötta.

Det fortsätter på jobbet och på mötet vi leder. Vi har förberett mötet, skapat goda förutsättningar, men trots fastställd agenda och spelregler för mötet väljer vi ändå att låta någon ta för stor plats under alldeles för lång tid. Det går emot oss själva och våra värden eftersom vi vill ge alla möjlighet till utrymme.

När vi stänger ute det som verkligen är oss själva så vet vi till slut inte vem vi är och då kan känslor av tungsinthet och olust lättare få fotfäste. Vi kan undra vad det är för fel och det är många gånger enkelt. Vi går emot oss själva och det känns genom våra känslor. Så om vi först börjar med att erkänna vad det är vi känner egentligen så erkänner vi oss själva. För att kunna leva som dem vi är behöver vi erkänna oss själva. Ett sätt är att börja med känslorna. De visar vägen.

Att vara autentisk menar Kierkegaard är varje människas allra viktigaste uppgift. twittra detta Och jag är beredd att hålla med. Att finna oss själva där vi är och börja just där, är ingången till autenticitet.

Så att vända perspektivet och styra inifrån är att leva innerligt och i innerligheten finns autenticiteten. Att fokusera, ta reda på vår egen sanning, leva den och fullt ut vara integrerad i det vi gör. Inifrånstyrda och sanna handlingar skapar känslor av inre tillfredsställelse , meningsfullhet och massor av inspiration.

Det önskar jag verkligen för oss alla – ett inifrånstyrt, innerligt och inspirerande liv! 

Dagens tips:

Ta reda på vad som är sant för dig.