Kategorier
engagemang självledarskap släpp fram din kraft therese appelqvist

Sju steg till självläkning (video)

Att lida av grav hypotyreos är ett mentalt och fysiskt jobbigt tillstånd. Det är precis vad Therese har haft under många år. Men det finns både hopp och mycket som går att göra på egen hand. Efter en livsavgörande förändring bytte hon Levaxin mot ett meningsfullt och hälsosamt liv. Hör hennes berättelse om sju steg till självläkning.

Kategorier
engagemang

Vad skapar engagemang

Att delta i ett telefonmöte är en sak men att känna engagemang i mötet en annan.
Att delta i ett telefonmöte är en sak men att känna engagemang i mötet en annan.

Djupt insjunken sitter jag här i fåtöljen i Kalmar med fötterna på fotpallen och kaffekoppen bredvid. En telefoncoaching på morgonen och sen en telefonkonferens är precis avslutade. Precis efter att jag lagt på telefonen väcktes flera reflektioner. De kom ur den stämning som vårt telefonmöte hade frambringat. Mitt eget engagemang gör att jag sitter kvar i fåtöljen och skriver detta blogginlägg, fast jag är lite hungrig. 🙂

Nyss på telefonkonferensen mötte jag inledningsvis deltagare som var ganska tomma, utan större förväntningar och med flera interna möten redan avklarade. Lätt att känna sig in i deras situation. Nu hade de ytterligare ett möte för att stämma av en utbildning som de gått på för 6 veckor sedan.

Väl en bit in i mötet händer något med engagemanget, jag möter plötsligt aktiva och engagerade deltagare som ger av sig själva, ställer nyfikna frågor och verkligen bryr sig om varandras och sin egen utveckling. Det märks tydligt att deltagarna flyttat sitt fokus till det som händer i samtalet och alla bidrar.

Vad skapar då detta engagemang?

Jag fortsätter min reflektion och tänker att en;

  • tydlig ram
  • uttryckta förväntningar
  • gemensam bild av vad mötet ska ge
  • inställning på givande
  • god intention med det som sägs

….skapar engagemanget.

Men det är något mer. Förutom en tydlig ram av vad mötet ska innehålla, frågor om förväntningar och skapandet av en gemensam bild, i det här fallet erfarenhetslärande, så är det helt klart den goda inställningen + intentionen som gör att deltagarna prestigelöst delar med sig av framgångar och motgångar. Ur detta springer en nyfikenhet och en stor vilja att lära sig mer om sig själv och varandra. Feedbacken blir både ärlig, öppen och framåtsyftande. Men återigen, varför detta engagemang? Jag försöker lite till.

För mig blir det öppenheten och välviljan som skapar engagemanget.

Att vi öppet berättade vad vi tyckte och kände men också att vi nyfiket ställde frågor för att vi ville veta mer. Att vi såg varandra och lyssnade aktivt. Nyfikenheten som fanns där berikade och gav relationerna ett stort djup. Vi skapade i stunden goda jobbrelationer. Jag tror att i framtiden när deltagarna möts i korridoren kommer det att märkas att de haft ett innerligt telefonkonferensmöte/varit kursdeltagare tillsammans.

Att vara öppen bidrar till lärande eller kanske främst till en vilja att lära sig mer. Öppenhet och erfarenhetslärande skapar engagemang. I alla fall hos mig. 🙂

Jag bara älskar när detta sker. Tack alla för idag!

Två relationstips från förmiddagen blir:

  1. Lär av varandra genom att öppet och innerligt berätta vad du tycker
  2. Ställ nyfikna frågor för att förstå mer

Lycka till med att skapa goda jobbrelationer!

Kategorier
engagemang motivation värderingar

Att engagera sig fast man egentligen inte bryr sig

Hur kan jag engagera mig när jag egentligen inte bryr mig om vad han säger.
Hur kan jag engagera mig när jag egentligen inte bryr mig om vad han säger.

På jobbet och alldeles fullt med dessa oändligt tråkiga möten om saker som inte alls är roliga. Människor som pratar detaljer och slår sig för bröstet. Kommer på mig själv med att inte alls vara närvarande för att inte säga djupt ointresserad. Diskussionerna deltar jag sällan i för min energi ödslar jag inte på oviktigheter. Plötsligt kräver jobbet ett större engagemang av mig på våra gemensamma möten. 

Hur gör jag då? Kan jag faktiskt hitta något sätt som gör mötena roligare?

Ett sätt är att vända lampan mot dig själv och observera vilka beteenden du använder dig av på mötena. Kanske är de helt olika dem som du använder när du faktiskt tycker det är kul och engagerande. Då är du nämligen mer aktiv, deltar med åsikter och bjuder in till öppna diskussioner.

Kan jag då tycka det är mer kul om jag faktiskt gör mer av det på dessa möten också?

Vad händer om du testar nytt och modigt möter människorna och de kontrollerade agendorna på ett nytt sätt. Om du förbereder dig innan och bli en kung på en sak som du vill påverka. Märks det då någon skillnad? Förmodligen. För när dina värderingar plötsligt får fäste även på de mest rutinbundna och informationstinna sammankomster kan ditt engagemang få nytt liv. Använd din kraft till att testa nytt och utvärdera sedan om det var värt det. Utan att göra annorlunda vet vi ju faktiskt inte vad det innebär.