Kategorier
beteenden ego Hälsa inspiration känslor Kategorier per appelqvist sinnet Självinsikt självkännedom självkontroll

Hur vi styr vår sinnesstämning

Filip är enligt sig själv och de flesta andra en riktigt trevlig och tillmötesgående person. Humöret är för det mesta soligt men tyvärr inte riktigt jämt. En som får känna på Filips toppar och dalar är sambon Åsa. En eller ett par gånger i veckan kommer Filip hem från jobbet och är rent ut sagt på ett riktigt skithumör. Han är allmänt sur och vresig och gnäller på det mesta. Åsa tycker att han är en riktig pest. Men när Filip är på det humöret väljer hon oftast ändå att ducka. Historien har visat att om hon själv blir sur tillbaka så blir Filip bara jobbigare att tas med. Dessutom tar rehabiliteringstiden för att han ska återgå till snäll-Filip bara ännu längre tid. Bättre då att låta ilskan sakta rinna av honom. Även om det är segt.

Att normalt trevliga människor plötsligt beter sig surt och vresigt är som i fallet ovan inte särskilt ovanligt. Boven i dramat är ofta negativa känslor som vi inte riktigt vet var de kommer ifrån. Men de ligger ändå och skräpar i vårt undermedvetna. Dessa känslor har sedan en kuslig förmåga att lyckas bubbla upp där de inte hör hemma, nämligen tillsammans med dem vi tycker om allra mest. Konstigt, ellerhur!

En litet bättre nyhet för Åsa är att Filips beteende faktiskt går att göra någonting åt. Allt enligt forskning kring hur vårt känslocentra i hjärnan faktiskt fungerar. Den världskände forskaren och författaren Daniel Goleman menar att man kan dela upp inte bara våra vresiga känslor, utan även våra känslor i största allmänhet i två kategorier. De omedvetna och de medvetna.

Om vi tittar på typiskt omedvetna känslor kan det vara att du sitter hemma i soffan och ser en politisk debatt på TV. En av huvudpersonerna representerar ett parti som du avskyr. Blotta åsynen och bilden av det du ser framför dig framkallar då omedelbart en släng av ilska. Ingenting som du planerat förstås, men bara en sekundsnabb beskådan av en i dina ögon pappskalle till politiker gör dig nu obehaglig till mods. Din sinnesstämning kan som en effekt av detta bli negativ och du kan precis som Filip bli omedvetet vresig och sur.

I Filips fall har han däremot hämtat sin irritation på jobbet. Så när Filip spelar ut sin vresighet mot Åsa menar han egentligen ingenting illa. Han har inte uppmärksammat eller ifrågasatt sitt eget beteende utan bara övermannats av negativa känslor som han tagit med sig hem. Men detta är förstås en klen tröst för Åsa.

När Filip däremot börjat fundera och är medveten om sina känslor och exakt vart de kommer ifrån så skulle det innebära att hans känslor registrerats i hjärnans cortex och känslocentra. Nu finns det två möjliga vägar för Filip. Han kan låta sitt ego och negativa tankar härja fritt och spä på sin redan negativa sinnesstämning med känt resultat som följd. Nästa alternativ för Filip är att han kan medvetandegöra sin egen yttre reaktion. Då kan han också omvärdera hela situationen och både ändra sin uppfattning och sinnesstämning.

När Filip ägnar sig åt detta gör han alltså tvärtom mot att ilsket hälla fotogen på sitt redan usla humör. Han växlar istället humör genom insikten att han är helt hänvisad till sig själv. För att medvetet skifta sitt humör börjar han istället tänka fler kärleksfulla tankar där han ser sammanhanget klarare och där han värderar vad som är viktigt.

”Nisse på jobbet kanske hade bråttom till ett möte när han snodde min parkeringsplats. Jag ska fråga honom på måndag”.

”Det kanske var viktigt för Åsa att ställa sina föräldrars vidriga kopparkittel i vårt sovrum. Den gör henne glad och för mig är det handen på hjärtat ganska betydelselöst.”

Den mer vetenskapliga benämningen för detta eminenta verktyg kallas emotionell självinsikt. När vi är i besittning av den är vi ett steg på vägen för att helt på egen hand kunna skifta en negativ sinnesstämning. Poängteras bör att det är en stor skillnad på vanlig irritation och svart ilska som kan vara betydligt svårare att tygla.

Hur vi hanterar våra känslor är ett högintressant och komplext ämne som vi brukar återkomma till då och då här  i bloggen. För dig som är intresserad av att fördjupa dig i ämnet känslor rekommenderas Daniel Golemans bok, Känslans Intelligens.

Ha en fin vecka med riktigt god stämning där hemma!

Kategorier
autentisk ego therese appelqvist

Uppmärksamma egot

För många år sedan hade jag en bil som jag kallade Silvie. En silverfärgad mellan bil. Hon var ingen märkvärdig bil men med henne hade jag, familjen och vännerna mycket roligt och många turer till havet och naturen förknippades hon med. Den där bilen betydde mycket för mig just då i livet och jag kommer ihåg att jag grät en tår när jag sålde henne. Jag kände att något saknades när hon väl var såld för jag hade identifierat mig med henne och våra upplevelser.

Vad betyder då att identifiera sig med något (som är en av egots alla påhitt)?

Identifikation betyder på latin; idem=lika facere=att göra.

Det handlar om att göra lika, att koppla samman t ex bilen med mig och mitt. Att göra den till en del av min identitet. Att utse saker som att de tillhör mig, den är min, det är mitt etc gör att vi förstärker vår identitet. Precis som egot vill. Vi blir en del av något och när vi då skiljs från det känns det som att vi skiljs från en del av oss själva.

Ett tydligt exempel på det är när vi är små och gråter när vi skiljs från våra leksaker. Sen fortsätter vi att känna saknad efter saker vi kopplat samman med vår identitet. Vi identifierar oss med olika saker och det beror på våra erfarenheter, den miljö vi växt upp i och den samhälleliga kulturen m.m.

Ironiskt nog försöker vi att finna oss själva i det vi identifierar oss med. Det kan vara i saker och/eller upplevelser m.m. Att äga en Harley Davidson, alltid resa till Manhattan och shoppa i juletider, att ha ett fint nyrenoverat hus etc. Det kan slutligen göra att vi förlorar oss i sakerna, upplevelserna eller våra föreställningar och vara helt uppslukade av egot.

Hur lätt är det då inte att sluta uppmärksamma vad som sker i sinnet och dras med i egots outtröttliga tro på att vi inte hör ihop utan är delade och att vi ska bevaka våra egna intressen och hålla oss till våra vanor.

Idag vill jag uppmärksamma egot för att mindre fångas av jag, mig, mitt och mina.

Dagens affirmation;

Idag uppmärksammar jag mitt ego #autentisk