Kategorier
relationer

Finn varandra med relationsmodellen

Att varken finna sig själv eller den andra i en relation är påfrestande. Kanske kan relationsmodellens tre enkla steg vara en bit på vägen?
Att varken finna sig själv eller den andra i en relation är påfrestande. Kanske kan relationsmodellens tre enkla steg vara en bit på vägen?

Föreställ dig en relation där båda är missnöjda, till råga på allt har det blivit värre än någonsin den senaste tiden. Nu härskar bara tjafs och osämja. Ingen vill knappt komma hem efter jobbet där jobbig övertid är balsam för själen. Det har blivit nästan skönare att dröja sig kvar en stund i kontorsstolen och umgås med sig själv. Hemma suras det bara och ingen är egentligen nöjd med hur det har blivit men inget sägs. Eller också är det som sägs enbart förminskande ord, förmaningar eller rent av skuldbetingat. Känns det igen? Kanske i din relation eller i någon annans?

Men för att låsa upp relationer på glid – vad behövs?

Genom att använda relationsmodellen kan båda två få syn på både sig själva och varandra på ett nytt sätt. Denna modell kan också med fördel användas i alla beslut som paret gemensamt ska fatta. Vart vi ska åka? Vilken bil vi ska köpa? Hur vi ska lösa en uppgift? Hur ska det se ut hemma?

Med den kan båda bli mer eller mindre nöjda. För nog är det så att vi vill bli sedda och hörda även på hemmaplan. Och att tänka ut vad man vill och uttrycka det samtidigt som den andra lyssnar kan bli ett erkännande.

Relationsmodellen är en samtalsmetod  i tre enkla steg för att låsa upp relationen.

Relationsmodellen

1. Hur vill jag ha det? Min bild.
2. Hur vill du ha det? Din bild.
3. Hur vill vi ha det? Skapa en gemensam bild. Vår bild.

Om den inte fungerar och någons bild är så stark att hon/han inte vill förändra sig… vad återstår då att göra?

Ja, då kanske ni ska fråga er om det finns något annat ni kan göra. Som är helt annorlunda från vad någon tänkte. Att låsa upp den låsning som har blivit med hjälp av någon annan t ex en familjeterapeut/relationsrådgivare kan vara det som öppnar upp och skapar både en förståelse och vilja till förändring.

Eller vad säger ni? Hur låser vi upp det som hindrar relationer från att vara så mycket bättre?

För nog måste vi prata om hur det är på riktigt. Att välja tystnaden eller tjafsandes väg är inte hållbart.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *