Kategorier
motivation självmotivation

Så blir vi motiverade

Du har svaren på vad som motiverar dig och hur du själv kan öka din motivation.
Du har svaren på vad som motiverar dig och hur du själv kan öka din motivation.

– ”När jag älskar det jag gör lägger jag ned mycket arbete på det.”

– ”När jag har naturligt lätt för det jag gör har jag större motivation.”

– ”När jag tror på det jag gör kan jag förflytta berg.”

Det här visar på några av de vanliga komponenter som ingår när människor upplever motivation. Exakt vilka det är skiljer sig från person till person. Du har svaren på vad som motiverar dig och hur du själv kan öka din motivation.

Men hur självmotiverar vi oss idag 2013 när många av oss har de grundläggande behoven uppfyllda och vi redan har mer än tillräckligt? För att kunna det krävs både medvetenhet, vilja och kompetens. Nedan presenterar jag först tio komponenter som jag har sett fungerat självmotiverande och sen följer några frågor för att utveckla din egen självmotivation.

Komponenterna kan inspirera dig till att;

 • bli medveten om hur motiverad du är
 • bli medveten om vad som motiverar dig
 • vilja öka din motivation
 • bestämma vad du ska börja med

Motivationens tio komponenter

1. Förstå varför  

Ta reda på varför du ska göra det du ska göra. Då tydliggörs målet med det och det i sin tur kan fungera som en motivationskraft.

2. Vara kreativ 

Genom att aktivt föra in mer kreativitet i olika situationer så utnyttjas din potential och de resurser som finns mycket bättre.

3. Påverka det du kan

Att ha ett stort inflytande på det du gör skapar motivationskraft att utveckla det du gör.

4. Acceptera situationen

När du kan acceptera att en situation ser ut som den gör kan du möta situationen utan motstånd och då hitta nya sätt att agera. Det i sig frigör kraft och ur det kan viljan uppstå.

5. Tro på det du gör

Att tro på det du gör bidrar till att det är förankrat i dig som person. Att vara ”överens” med det du gör ökar motivationskraften.

6. Känna passion

Att tycka om det du gör skapar ett tillstånd av att allt flyter lätt och det ökar motivationskraften.

7. Använda talang

När du använder ditt unika uttryck, det du är bra på och som sker helt naturligt kommer motivationskraften automatiskt.

8. Vara fokuserad på det du gör

När du är närvarande i uppgiften och riktar din uppmärksamhet mot det du gör flödar energin till. Det skapar motivationskraft.

9. Inspirera andra

När du bryr dig om andras utveckling och inspirera andra till utveckling stärker det din egen motivation. Det stimulerar dig i det du vill utvecklas inom.

10. Vara autentisk

När du utgår från den du är i det du gör agerar du förebild för dig själv och andra. När du skippar fasaden har du tillgång till hela dig själv. Och med det också en större motivationskraft.

Ställ dig själv frågorna och tänk generellt eller på en speciell situation;

 1. Hur motiverad är du idag? (1-10, där 1 står för lägsta värdet och 10 för högsta)
 2. Vill du öka din motivation? Om ja, gå gärna vidare med frågorna.
 3. Vilka motivations komponenter ingår när du känner dig motiverad?
 4. Vad motiverar dig?
 5. Hur kan du öka din motivation?
 6. Vad blir ditt nästa steg?
 7. ….fyll på med fler frågor för att förflytta dig själv till handling….

Låt oss hitta svaren som tar oss till en ökad motivation. Det är bara vi själva som vet vilka de är. 🙂

Önskar oss alla lycka till med att självmotivera oss!

Kategorier
andlighet balans energi Hälsa visdom

Mirakelformeln för ett balanserat liv

Ibland behöver vi skifta fokus för att hitta balansen.
Ibland behöver vi skifta fokus för att hitta balansen.

– ”Jag måste börja på yoga och hitta mina balans”

– ”Jag har satsat allt på att uppnå min chefsposition men något saknas”

– ”Jag har allt jag behöver men är ändå inte nöjd”

Mitt i livet uppstår ofta en livskris för många när de existentiella frågorna gör sig påminda. Frågorna om vad som är viktigt på riktigt vill få ett svar. Livet sker kanske på rutin och allt snurrar på samtidigt som vi har allt vi behöver och mer därtill.

Vad är det som gör att det blir så?

Deepak Chopra skriver i ett inlägg idag om hur mycket av vår energi som vi riktar utåt och hur lite som vi faktiskt riktar inåt. Utåtriktat fokus har vi menar han när vi lägger allt vårt fokus på karriär, hobbies, sex, filmer, status, resor, vänner etc. Inåtriktat fokus har vi menar han när vi självreflekterar, läser om de olika visdoms traditionerna, mediterar, utövar mindfulness, ber, är i stillhet etc. I detta felriktade fokus skapas obalans i vårt sanna jag och den inre tillfredsställelsen uteblir. Han fortsätter att skriva att vi inte behöver gå österut för att finna balans utan enbart kan rikta vår energi mer inåt än vad vi gör idag. Då skapar vi balans. Klicka här för att läsa Deepaks hela inlägg.

Av egen erfarenhet kan jag se att många av de människor jag har träffat i mitt jobb befinner sig precis i denna situation. Jag har genom åren coachat många professionellt. Både chefer och medarbetare. Gemensamt för många av dem är att de har känt obalans precis på det sätt som Deepak skriver om. De har fokuserat på yttre ting under en lång tid och det har skapat en diskrepans mellan vem de är (i det inre) och vad de velat uppnå (i det yttre). Inslag av stillhet, meditation och självreflektion har varit sällan förekommande i deras liv. När de börjat ställa sig själva frågor om vad som är viktigt och kommit fram till att de vill reflektera mer, gå mer i naturen, läsa mer böcker etc och också börjat göra det, har de känt en större inre tillfredsställelse och balans.

Deepaks formel att vi skapar balans genom att fokusera mer inåt har fungerat för många av de människor jag mött inklusive på mig själv.

Låt oss fokusera mer inåt och på så sätt hitta vår balans. Om det behövs såklart. 🙂

Kategorier
energi Hälsa närvaro

Boosta din energi med fokus på här och nu

Boosta din energi med fokus på här och nu.
Boosta din energi med fokus på här och nu.

– ”Jag hinner inte vila nu, måste hinna med det här först. ”

– ”På söndag kan jag ta igen mig.”

– ”Jag vilade ju i helgen så nu får jag inte klaga.”

Bortförklaringarna är många till varför vi inte återhämtar oss mer mitt i vardagen. Och antaganden om hur vi ska göra det, att det ska ske på en bestämd tid eller en bestämd plats etc skapar vi själva. Ofta är det vår egen syn på återhämtning som hämmar oss.

Kan vi istället se på vardagen som att återhämtning ingår som en naturlig del är vi en bra bit på väg till ett energirikt liv. Att det är möjligt att hämta tillbaka oss själva, den del av oss som faktiskt går förlorad när vi har en låg energinivå.

När vi väl kan se att det är möjligt att boosta vår energi mitt i vardagen kommer vi till hur vi ska göra… Behövs det i början faktiskt läggas in återhämtningspass i almanackan för att vi ska få in det i livet? 

Det är som när vi lärde oss cykla, i början förstod vi att vi inte kunde cykla och sen lärde vi oss trampa men tänkte mycket på hur vi skulle göra. Sen med mycket erfarenhet släppte vi styret och tänkte inte alls på att vi cyklade. Kanske är det likadant med återhämtning? Att vi i början behöver tänka mycket på hur vi ska göra det för att det ska bli helt naturligt och ingå i vardagen.

Det är ingen annan som bestämmer om vår livsrytm och vad vi stoppar in i livet. Det gör vi själva!

Det gäller även hur mycket återhämtning vi vill ska ingå i vårt liv. För mig är det numera en nödvändighet och det har varit en lång väg för att förstå, vilja och välja det mer i vardagen. Jag har länge tampats med en sköldkörtelsjukdom som väckt mig på många sätt. Betydelsen av återhämtning är en av insikterna. Jag förstod betydelsen av det på ett nytt sätt, bestämde mig för att min energi var viktig och med det beslutet kom det ett naturligt större fokus på min egen energinivå och på just återhämtning.

Min väg blev att träna på att fokusera om. Från det som hänt tidigare och vad som händer framåt till det som sker här och nu. Det har blivit en ny livsstil. I den ingår numera att stanna upp och rikta mina tankar till här och nu. Då fylls min energi på. Det kan vara när jag diskar, åker spårvagn eller håller utbildning. Fortfarande lär jag mig och behöver tänka på att jag ska göra det men märker att jag mer och mer är här och nu.

Boosta vår energi mitt i vardagen handlar för mig om; 

 1. Medvetenhet – Se återhämtning som en naturlig del i vardagen och förstå att det är möjligt
 2. Äga – Att vilja ta beslut och ansvara för den egna energinivån
 3. Kompetens – Att träna på att rikta fokus på det som är här och nu

Vad tänker du kring att boosta din energi mitt i vardagen?

Kategorier
Jobb

Go west young girl

Rosa matta. Kan inte flyga men mjuk o fin för hemma-picknickar :-)
Rosa matta. Kan inte flyga men mjuk o fin för hemma-picknickar 🙂

Så har det närmaste dygnet handlar om att transportera sig, checka in och ut. Litet bökigt förstås man alltid så mycket lättare när uppdraget är att göra skillnad. Det är en förmån att få  inspirera andra till nya insikter och beslut. I dag hade vi en fantastiskt grupp i Oslo. De var verkligen öppna, ärliga och mottagliga för sin egen förändring. Dagen blev så där extra bra och gjorde att jag återupptäckte varför jag gör det jag gör.

Längtar efter att färdigställa vår bok men inser att var sak har sin tid eller rättare sagt – det finns bara att göra bästa möjliga av det som finns här och nu.

Nu nyss hemkommen i Stockholm efter taxifärd från Arlanda. Och nu faktiskt tro det eller ej, en improviserad picknick med min man på vår rosa matta i sovrummet. Ja livets krydda är och förblir det spontana.

Med önskan om en skön vecka för alla!

Kategorier
förstå dig själv jobbrelationer värderingar

Så tar du reda på vilka värderingar som styr dig själv och andra

Genom att lyssna till vad människor säger kan vi förstå deras värderingar.
Genom att lyssna till vad människor säger kan vi förstå deras värderingar.

– ”Jag tycker att du ska ta hand om dig bättre och sluta jobbet i tid.”

– ”Säg ifrån när du inte gillar vad din partner gör.”

– ”Planera den där resan nu och investera i familjen.”

Alla uttalanden vi gör innehåller spår av våra egna värderingar. Hur mycket de märks beror ofta på hur starkt vi uttalar oss. Uttalar vi oss med stor kraft och bestämdhet finns där ofta en stark värdering som ligger till grund för uttalandet.

Låt oss utforska vilka värderingar som kan vara kopplade till uttalandena ovan. Vi gör det genom att ställa frågan; vad kan den personen tycka är viktigt utifrån hur han/hon uttalar sig?

 • Sluta jobbet i tid =  Viktigt hälsa + balans jobb-fritid
 • Säga ifrån =  Viktigt med självbestämmande
 • Investera i familjen = Viktigt gemenskap med familjen

Genom att granska våra uttalanden så kan vi ta reda på vilka värderingar som styr både oss själva och andra. Men kom ihåg att det vi kommer fram till är vår tolkning och inte nödvändigtvis sanningen. Men informationen vi tar till oss är ändå en viktig ledtråd i jakten på förståelse för oss själva och andra. För när vi förstår bakgrunden bättre kan vi även se olika sammanhang och händelser på nya sätt. Och det kanske inte kommer som en överraskning. Men detta kan i sin tur skapa bättre relationer. 🙂

Kategorier
inifrånstyrning leda mig själv självledarskap

Fem steg mot full potential

Att göra upp med vad som hindrar oss ger fler möjligheter att leva ut vår fulla potential.
Att göra upp med vad som hindrar oss ger fler möjligheter att leva ut vår fulla potential.

”Jag måste måste ringa mamma för annars blir hon sur på mig.”

– ”Jag måste ta bort skorna innanför dörren annars trillar vi på dem.”

– ”Jag måste städa i kväll annars kan vi inte bjuda hem folk till helgen.”

Våra bestämda föreställningar (eller antaganden) om vad som händer om vi inte gör si eller så styr mycket av våra vardagliga beslut. Våra måsten med bakomliggande föreställningar hindrar oss från att leva vår fulla potential.

Föreställningar kan vara bestämda uppfattningar om hur vi bör agera, hur vårt hus ska se ut, hur vi ska umgås i familjen, hur vi ska ha det i våra relationer etc. Det är våra föreställningar om personer och situationer som till stor del bestämmer hur vårt liv ser ut. De befinner sig ofta i vårt omedvetna fält och styr oss utan att vi är medvetna om det.

Skulle det då innebära att om vi ändrade på våra föreställningar så skulle våra tvingande måstena försvinna? Eller kommer det alltid finnas måsten?

Svaret är att upplevelsen av måsten alltid kommer att finnas men att vi kan förminska betydelsen av dem genom att göra upp med våra egna föreställningar. Till exempel är det tänkta scenarion om framtiden som många gånger får oss att tro att vi måste någonting möjliga att förändra. Ibland kan det också vara någon annans måsten som vi styrs av utan att vi förstår det.

Fem steg mot full potential

 1. Förstå. – Vilka måsten har jag?
 2. Bakgrund. – Styr dina egna föreställningar dig? Styr någon annans måsten dig? 
 3. Förändra. – Vad vill jag ska vara annorlunda? 
 4. Påverka det du kan. – Vad kan jag själv förändra? 
 5. Återta din självmakt. – Agera inifrånstyrt!

Att verkligen bli fri från det som hindrar oss från att leva vår fulla potential bottnar ofta i våra egna föreställningar eller vad andra tycker att vi måste.

Kategorier
meningsfullhet

Känslan av meningsfullhet kommer när oron för framtiden lättar

lyckaMänniskans hjärna är lustig på så sätt att vi låter den resa framåt och bakåt i tiden. Genom att ta oss bakåt mot vårt förflutna återupplever vi och söker svaren på varför vår tillvaro ser ut som den gör. När vi tänker på framtiden så iscensätter hjärnan alla möjliga scenarion om vad vi tror att vi kan råka ut för. En huvudfigur i vår tänkande hjärna är egot. Och egot är sällan någon diplomat när det gäller tankar om framtiden. Osminkat berättar egot för oss om den ena förutsägelsen om framtiden efter den andra. Egot vet exakt vad vi är mest rädda för och sätter in stöten i sina förutsägelser just där vår fruktan är som störst. Vare sig det gäller oron för barn, sjukdom, partner eller ekonomi. Egot vet. Allt känns logiskt och nästan verkligt.

I dessa stunder är det lätt att glömma en enkel sanning. Nämligen att vårt sinne inte känner någon skillnad på rena tankefabrikationer eller verklighet. Men den sinnesstämning och oro vi upplever är densamma, oavsett fantasi eller verklighet.

Genom att fokusera mera på nuet ger vi oss själva möjligheten att inte vara i framtiden eller det förflutna. Vår belöning är omedelbar och känslan av mindre oro och större meningsfullhet är omedelbar.

I bloggserien ”Släpp fram din kraft” publicerar Per & Therese Appelqvist 40 inspirationsinlägg mot att leva mera autentiskt. Släpp fram din kraft 14 ”Känslan av meningsfullhet kommer när oron för framtiden lättar.” Twittra citatet.

Kategorier
relationer relationstips

Varför det kan vara irriterat i relationer

Han planerar aldrig eller kommer med några förslag. Jag har så himla tråkigt.
Han planerar aldrig eller kommer med några förslag. Jag har så himla tråkigt.

Kristi himmelsfärdshelgen pågår och på schemat står inget särskilt. Promenad, måltid och titta in i datorn är det som händer hos paret Johansson. I en våning på Östermalm står TV:n på och nyheterna strömmar ut i det annars väldigt tysta rummet. Solveig börjar bli rastlös och irriterad. – Är det den återkommande pms:en eller är det för att hennes man Filip inte verkar bry sig om vad de ska göra?

Nej det måste vara Filip som det handlar om bestämmer hon sig för och lägger all skuld på honom. Han får sig en känga av hennes frustration och blir avigt inställd, svarar kortfattat och drar sig undan. För så gör Filip när han inte vill ta striden eller vad det än är som oroar honom. Så där står Solveig mitt i vardagsrummet och har riktigt tråkigt. Alla andra har planer den här helgen men inte vi. Hennes tankar virvlar runt om hur allt kunde vara annorlunda om de bara hade planerat någon gång. Suck! För aldrig planerar de ju och så maler det vidare. Den negativa tankespiralen är i full gång.

Varför är Solveig överhuvudtaget irriterad?

Den absolut vanligaste fallgropen i en relation är att lägga allt sitt fokus utanför sig själv och förvänta sig att den andre ska erbjuda det man vill ha. Om det så är lycka, att planera helgens aktiviteter eller något annat så förväntades Filip vara den i deras relation som skulle vara aktiv och stå för helgens förslag på aktiviteter.

Solveig kunde där i vardagsrummet istället riktat fokus mot sig själv och frågat sig hur hon ville att Kristi himmelsfärdshelgen egentligen skulle se ut. För att sen föreslå det för Filip eller att göra aktiviteterna själv alternativt med någon annan. Hade Solveig stått där i vardagsrummet då rastlös och irriterad? Tror inte det. I alla fall inte i samma utsträckning.

Relationstips:

Skifta fokus när irritationen smyger sig på.

 

Kategorier
flow

Äntligen får vi ligga i gräset

Äntligen fika i gräset. Men varför har jag inte tagit av mig strumporna? :)
Äntligen fika i gräset. Men varför har jag inte tagit av mig strumporna? 🙂

Hur skönt är det inte att slå sig ned i gräset med sin älskade man och bara njuta av en bra dag. Att sammanfatta, dela med sig från dagen och njuta av det som är. Det gjorde vi idag efter att ha transporterat sig hem med mycket möda och stort besvär. Idag var Stockholmstrafiken mödosam även i kollektivtrafiken. Stan var igenproppad…

Dagen idag var en utbildningsdag i coaching techniques for leaders med medarbetare från flera olika delar i en organisation. Det blir så spännande när deltagarna är oliktänkande och med stora skillnader i hur man ser på världen. Det ger oss en utmaning som utbildningsledare och berikar vår vardag. Tack alla!

Åter till Gärdet och lusten i sommarvärmen som möter oss när vi breder ut vår filt. Det verkar som om alla andas ny energi och glädje. Önskar er alla nu en riktigt god helg.

/ Tess och Per

Kategorier
autentisk Autentiskt relationer

Att sluta hålla med

frustration

Nä nuuu brister det. Det var droppen som fick bägaren att rinna över!!

Det slår mig hur mycket av vår frustration som kan försvinna om vi slutar hålla med. Då tänker jag på den typ av medhåll som vi gör slentrianmässigt. När vi nickar till påståenden som vi egentligen inte håller med om. Eller när vi väljer att svälja när vi ser något som vi anser vara grymt fel. Alltså alla dessa saker vi gör när vi inte står upp för oss själva. De dränerar oss på onödig energi. Frustrationen inom oss kan då få större utrymme än vad vi egentligen vill.

Så vad ska vi göra? Hålla oss undan från de personer som gör oss irriterade?

Det är så klart en metod. En annan är att ta reda på vad frustrationen egentligen beror på. Vi kan av oss själva lätt förledas att tro att det är någon annan vi är frustrerade på. Men stämmer det? Inte på mig. Varje gång jag är irriterad handlar det om att jag inte stått upp för mig själv eller att jag inte handlat i linje med vad jag tycker är viktigt på riktigt. Som när jag inte varit tydlig nog med ansvarsbiten hemma kring t ex städ, laga mat etc.

När utbrottet kommer som på bilden har vi nog hållit inne vår frustration alldeles för länge. Det är bättre att göra något åt frustrationen innan den får grepp om oss. Så låt oss stå upp för oss själva och agera moraliskt. Då kan vi istället lägga vår energi på att bygga upp istället för bryta ned. Det skapar både välmående och bättre relationer.