Kategorier
medvetenhet

Fyra steg mot vårt personliga uttryck

Vi är på väg i livet bland alla ögonblick som sker. Livet är för många i denna värld en orättvis inrättning. Men för oss materiellt lyckligt lottade kan livet vara i skiftande. En del av oss är mitt i karriären med resor, möten och jakten på det vi just nu vill uppnå, medan någon annan uppfyller sina mål i hemmet och tar hand om sina barn. Livets ögonblick är i variation och inte ett enda är likt det andra. Tack och lov.

Många av oss har fått sina grundläggande behov tillgodosedda. Vi ingår i en social gemenskap och får uppskattning för det vi gör. Dessutom har vi tak, värme och mat. Det är då vi kan längta efter något mer. En längtan efter självförverkligande och att stödja andra på deras egen väg till sitt självförverkligande.

I ett allt modernare samhälle vill allt fler av oss inte längre leva med begränsningar. Vi längtar efter att uttrycka oss som dem vi är. En del finner mening i att ägna sig mer åt konst, foto, fågelskåderi, gamla bilar, skrivande, ta hand om djur, arbeta ideellt för världsförbättring etc.

Många överger även sina jobb och byter inriktning. Något som var helt otänkbart bara 20 år tillbaka i tiden. Någonstans där mitt i livet är det precis som att denna längtan efter mer nästan kommer fram av sig självt hos fler och fler. Man kan tala om en ny kollektiv medvetenhet.  Med den kommer ofta frågorna; Vem är jag egentligen? Vilket är mitt personliga uttryck?

Ett sätt att möta detta är att verkligen ta reda på vad som är vårt personliga uttryck. För att nå dit behöver vi kunna uttrycka oss precis som dem vi är. Vi behöver sluta gripa kring våra egna föreställningar om hur vi tror att vi ska vara. Vi behöver möta det som sker i ögonblicket utan begränsande och ältande tankar. Där finns vårt personliga uttryck. Mitt i livets ögonblick, i detta NU.

Hur gör vi det?

1. Medvetandegöra – Uppmärksamma vad det är vi är väldigt fästa vid och griper hårt om.

2. Sluta gripa – Släppa taget om de tankarna. Inte ge dem näring med mer ältande.

3. Vara i nuet – Lämna tankar om det som varit och det som kommer och bara vara nu.

4. Tillåta – Acceptera det som är nu.

Dessa fyra steg är förstås inte enkla. Men medvetenheten om dem är en god början. Lyckas vi så löser de tankar som vi ofta upprepar för oss själva upp sig. Det är just de som oroar och begränsar oss till att leva som vi tror att vi ska fastän vi känner obehag. Om vi medvetandegör och släpper tillåter vi det som är i nuet. Då får de distraherande tankarna inte samma grepp om vårt sinne längre. Det ger oss istället utrymme att njuta av belöningen och vara dem vi verkligen är. Utan begränsning.

Är det här något du vill utveckla?  Hör gärna av dig för samtal kring personlig utveckling, therese(at)authentic.se.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *