Kategorier
autentiska relationer Autentiskt ledarskap jobbrelationer relationer

Så bygger du förtroende i en jobbrelation

I torsdags var det ledarskapsdagen i Stockholm. En bit in i mitt pass samlades 50 personer i en halvcirkel. Alla tittade intresserat upp mot väggen i utbildningslokalen, där vi tejpat upp de blädderblocks anteckningar som de själva nyss hade skapat gruppvis. Under intensiva samtal hade de enats om vad som kännetecknar den bästa och den värsta jobbrelationen. Jag frågade sedan deltagarna om de kunde se något gemensamt för allas anteckningar? Enhälligt gick det att se; förtroende, öppenhet och respekt för den bästa jobbrelationen och oärlighet, falskhet och icke respekt för den värsta jobbrelationen.

De gemensamma nämnare som deltagarna tagit fram stöds av forskningen om vad som bäst bygger relationer på jobbet. Det är just öppenhet och förtroende som påverkar viljan till samarbete och gemenskap, enligt medarbetarskapsforskningen på Handelshögskolan i Göteborg och Skövde (Tengblad & Hällsten).

Relationer och samarbete på jobbet handlar mycket om hur man bygger förtroende. Där förtroende betyder att lita på varandra. T ex att jag litar på att det någon säger är sant.

”Ingen person kan utöva ett gott ledarskap förrän denne har skapat någon form av relation och tillit till dem som skall ’ledas’. Att utöva ett gott ledarskap är med andra ord samma sak som att man har etablerat en förtroendefull relation till dem man leder baserat på ömsesidig respekt. Men en ledare kan inte på egen hand skapa en sådan relation. En sådan relation uppstår i interaktionen med de som blir ledda och det är de ledda som väljer att hysa tillit till ledaren.” Twittra detta

Stefan Tengblad om medarbetarskap och ledarskap.

Av min egen erfarenhet och från forskningen om emotionell och social intelligens har jag sammanfattat 20 olika sätt att bygga förtroende på jobbet. Det handlar om förtroende som kan byggas på två olika sätt, antingen på ett mentalt och/eller känslomässigt sätt.

Mentalt förtroende handlar om det kognitiva som att visa sin kunskap eller förmåga för att vinna någons förtroende eller att samla in fakta och presentera den oavsett vem som är mottagare av informationen. Det kan ta sig uttryck genom att man i början av en jobbrelation berättar om vad man gör, sin utbildning, titel eller tidigare projekt man deltagit framgångsrikt i. Det är uppgiftsfokuserat med fakta som grund. Detta sätt att bygga förtroende är skört på så sätt att om något man säger sig kunna sen visar sig inte stämma så kan förtroendet raseras på kort tid.

Känslomässigt förtroende handlar om det känslomässiga som att visa vad man tycker om någonting eller vara empatisk och inkännande i relationen. Det kan ta sig uttryck som aktivt lyssnande, genom att ställa frågor eller vara helt uppmärksam på den andre i kommunikationen. Det är fokus på de sociala och emotionella beteendena med känslan som grund. Här finns en mindre risk för att oförutsedda saker ska ske och man kan lättare förutsäga beteenden. Med detta sätt att bygga förtroende skapar man långvariga relationer.

Här kan du läsa om 20 sätt att bygga förtroende.

Vilket sätt du du använder dig av beror på situationen, vem du är som person och vem det är du möter. Det påverkar hur du bäst bygger förtroende men oavsett person och situation så är det bäst att vara sig själv i alla lägen. Om du är oärlig, falsk och/eller har en stor fasad utåt kan människor runt dig inte förutse dina beteenden och det kan påverka förtroendet negativt.

Är du en person som oftast använder dig av de känslomässiga sätten kan det vara bra att tänka på att för vissa personer så behöver de veta mer om din bakgrund, erfarenhet, utbildning för att lättare kunna lita på dig.

Är du en person som oftast använder dig av de mentala sätten kan det vara bra att tänka på att vissa människor behöver veta att du är intresserad av dem som personer och inte bara deras kompetens för att lättare kunna lita på dig.

Dagens tips:

Bygg förtroende och skapa goda jobbrelationer.

Läs igenom de olika sätten att bygga förtroende och;

  1. ringa in siffran för de sätt som du oftast använder dig av
  2. rita en kvadrat runt siffran för det sätt som du sällan använder
  3. gör en stjärna runt siffran för det som du vill göra mer av

Lycka till med ditt ledarskap och dina jobbrelationer!

2 svar på ”Så bygger du förtroende i en jobbrelation”

Många kloka ord här, och precis som du påpekar så är det bäst att vara sig själv i alla situationer. Då skapar man en-för att uttrycka sig drastiskt-”love me or leave me” situation. Och det är väl det som det i grunden handlar om. Alla kan inte tycka om alla, men alla kan respektera alla som människor och medarbetare. Enligt egen erfarenhet handlar många problem på arbetsplatserna om att många inte förmår skilja på privatpersonen och medarbetaren. Det här problemet finns inom de flesta organisationer i Sverige i dag, där beslutsfattarna helt enkelt avskedar personer pga deras privata övertygelse (med andra svepskäl som motivering). Det finns alltså uppenbara skäl för många att inte vara öppna och ärliga på arbetsplatserna i dagens Sverige. Forskarna har rätt, men den här forskningen tar endast hänsyn till hur den mänskliga psykologin fungerar under normala förhållanden (vilket också var meningen). Verkligheten är dock mer komplicerad där människor många gånger ställs inför valet att vara helt öppen och förlora både arbetskamraters och ledningens förtroende, eller att inte avslöja sin innersta mening och fungera i gruppen. För många är det inte svårt att vara sig själv, det är MYCKET svårt.

Tack Conny för du tycker det finns många kloka ord här. 🙂 Jo att vara sig själv är en träning som först och främst handlar om att förstå vem man är mer på djupet och vad man tycker är viktigt på riktigt och sen omsätta det i handling. Det är svårt många gånger för vi befinner oss i situationer som kräver mycket mod. Men det går, mer och mer om man har fokus på det. Jag ser det också som nödvändigt att förstå sig själv för om vi har en låg medvetenhet om oss själva kan vi så lite som 4% hantera oss själva och så lite som 17% förstå andra, enligt Golemans forskning om social och emotionell intelligens. Så för att kunna vara oss själva behöver vi först förstå oss själva. Vi utgår ju från normala omständigheter i nästan alla berättelser men om vi har extrema förhållanden ändras det mesta, eller hur?! Vem är jag i kristider, jag menar riktiga kristider?

Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *