Kategorier
autentisk autentiska relationer relationer

Så testar du din relation

Jag säger inte vad jag tycker i min relation. Det är bättre att vara tyst. Kan inte riktigt vara mig själv med min partner.

Känns det igen?

Nedan finner du sex frågor för att testa dina relationer.

Testet handlar om hur du tänker och känner när du får dina egna svar. Det kan vägleda dig till nästa steg i relationen.

Instruktion;

  • Ta fram papper och penna
  • Tänk på en person
  • Ställ dig en fråga åt gången och skriv ned siffran. Där 1=lägsta värdet och 10=högsta.
  1.      Hur mycket känner jag mig som mig själv med min partner? (1-10)
  2.      Hur mycket känner jag mig älskad som den jag är? (1-10)
  3.      Hur mycket talar jag sanning för min partner? (1-10)
  4.      Hur mycket vill jag ha något från min partner? (1-10)
  5.      Hur mycket tänker jag positiva tankar om min partner? (1-10)
  6.      Hur mycket låter jag min partner göra vad han/hon vill? (1-10)

Du kommer att ha ett svar direkt. Stanna vid svaret och reflektera kring vad som gjorde att du valde just den siffran. Vad tänker jag? Känner jag?

Svaret kan vägleda dig till att förstå dig själv i din relation bättre. Det kan även tala om måttet på autenticitet i relationen. Utmana gärna den andre i relationen att göra samma test och använd era svar som samtalsunderlag till ett utvecklingssamtal om er relation.

Autentiska relationer handlar om när du känner och agerar som dig själv i ett förhållande. När du är autentisk, genuin och verklig tillsammans med någon. Inte kopierad eller falsk. I denna relation känner du inga spänningar och allt som du säger eller gör accepteras. Relationen bygger på tillit, positiva tankar och goda intentioner. Utmärkande är hur du och din partner är medvetna om och tar ansvar för era handlingar, hanterar er själva och värdesätter varandra.

Hur vet vi om vi lever i en autentisk relation?

Genom att ställa dig själv frågorna ovan. Den viktigaste frågan är; Känner du dig som dig själv med din partner? Det kan tyda på att ni har en autentisk relation. Det finns ingen annan som kan säga om er relation är autentisk eller inte. Det kan bara ni som är i relationen. Det är gåtan med just autentiska relationer. Det finns inget rätt eller fel eller ett speciellt bedömningsmått på autenticiteten. Vad som oftast finns däremot är familj och vänner som kan stötta oss med frågor så att vi själva kan förstå oss själva bättre i den relation vi lever i.

Kanske dags att ställa de där obekväma frågorna för att ta nästa steg i relationen?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *