Kategorier
autentisk inifrånstyrning

Känn dig själv

Känn dig självDet stod som en inskription på Apollo-templet i Delphi ”Know thyself”. Templet byggdes 330 år före Kristus men meningen är fortfarande lika aktuell. Så de gamla grekerna hade onekligen en poäng. Om jag ska kunna leva autentiskt handlar det om att känna mig själv.

Genom de många autentiska ledar program (ALP) jag har haft förmånen att hålla, kan jag se en gemensam nämnare, i just orden känn dig själv. Programmets kärna är att bekanta sig med sina tankar, känslor och handlingar. Då har deltagarnas nyfikenhet för sig själva vuxit och ur det har de agerat som de ledare de är på riktigt. Det vill säga att de fullt ut leder som sig själva, snarare än att försöka härma någon de ser upp till, eller tror att de ska leda som.

En del har i programmen insett begränsningarna i sitt ledarskap, och hur det påverkat både dem själva och andra. Men vem har styrt? Ledarskapshandböckerna och idealbilden av den perfekta ledaren, eller de själva? Insikterna de får handlar ofta om att de inte känt sig själva tillräckligt, och att de styrts utifrån vad andra förväntat sig av dem – och inte inifrån sig själva. De för dem viktiga frågorna och svaren har tidigare inte fått något utrymme eller närmare reflektion.

Min erfarenhet är att ju mer vi lär känna oss själva, desto lättare kan vi hantera både oss själva och andra och styra mera inifrån. Det är att leva autentiskt.

”Vad är då skillnaden mellan inifrånstyrning och utifrånstyrning?”

Inifrånstyrda handlingar är handlingar där jag är sann mot mig själv. Jag känner mina tankar, känslor och hanterar det jag möter inifrån mitt sanna jag, och de värden som är viktiga för just mig. Inifrånstyrda handlingar har en positiv påverkan på både mig själv och det omkring mig. Jag märker det när jag påverkas mindre eller inte alls av distraktioner, måsten, andras eller samhällets förväntningar och bilder av hur jag tror jag behöver agera för att passa in. Då är känslan i mig behaglig, glad och kärleksfull etc. Nu kan jag istället rikta mitt fokus på att; stödja andra människor, bidra till och påverka något som jag tror på, för samhället och/eller världen.

Utifrånstyrda handlingar är handlingar där jag ofta agerar utifrån måsten, vanor, förväntningar, samhälleliga synsätt etc. När jag överlåter mina beslut och går emot mig själv. Jag känner mindre till mina tankar, känslor eller hur jag ska hantera det jag möter. Utifrånstyrda handlingar har en sämre påverkan på både mig och det som finns omkring mig. Jag kan märka det när jag lätt påverkas av distraktioner och känner obehag i kroppen, irritation, ont i magen, nervositet, stress etc. När jag helt är uppe i tankar om mig själv och mitt.

Hur vet jag när jag är inifrånstyrd eller utifrånstyrd?

Fråga dig själv, svaren vägleder dig;

  1. Är jag lite eller mycket påverkad av distraktioner? (mobilen ringer, kan inte sluta sitta på Facebook)
  2. Hur ofta säger jag måste? Är det mina måsten? (Varför måste du städa på torsdagar? Jag måste jobba här för att kunna betala hyran).
  3. När jag gör saker gör jag dem för att jag vill eller för att jag alltid gjort på ett speciellt sätt? Är det mina vanor eller ingår de i min roll jag tar? (Varför ska alltid just jag tvätta? Mamma vill att vi firar jul hemma som vi alltid gjort).
  4. När jag hjälper någon gör jag det med goda intentioner eller för att det förväntas av mig? (Jag hjälper till med min brors flyttstädning annars hamnar jag på hans svarta lista).
  5. När jag möter ett problem ser jag det ur ett litet eller större perspektiv? Ser jag min egen roll i det hela? Skyller jag på andra istället för att lösa problemet på bästa sätt? (Jag kan inte arbeta om min kollega alltid stör mig. Måste du alltid ha rätt?)
  6. Hur mycket tar jag ansvar för mina egna handlingar och lämnar andras ansvar hos dem? Vilka handlingar har jag ansvar för? (Jag gör det själv, så blir det bäst gjort. Jag hjälper honom, han kan ju inte).
  7. Hur känner jag mig? (Glad, lätt och kärleksfull eller frustrerad och lättirriterad?).
  8. Hur mycket aktör respektive offer känner jag mig som? (Jag styr mitt liv eller jag ger oftast efter och låter andra styra).

Att styra inifrån och leva autentiskt handlar om mig och dig. Om att känna och hantera oss själva, för att kunna fokusera på att bidra mot något som är större än oss själva. Helt enkelt handlar det i slutändan om att ge!

P.S. Är du nyfiken på Authentic Leader Program, eller på svenska; Autentiskt Ledarprogram så skicka mig gärna ett mail på therese(at)authentic.se.

 

5 svar på ”Känn dig själv”

Intressant fråga som leder oss in på egoism och altruism, som de flesta tror är varandras motsatser, men som i själva verket är samma sak. För att vara altruistisk måste du vara egoistisk DVS du måste må bra av att hjälpa någon, annars skulle du inte vara i stånd att göra det eftersom dina tankar och i förlängningen din handlingar utgår från ditt ego. Känner du dig ”tvingad” att hjälpa någon så är det också din egoism som värderar ditt ställningstagande, (vilket alternativ blir bäst för mig, hjälpa eller inte). Om du t ex kommer som första person till en olycksplats så är din allra första tanke att du SKA hjälpa till, och det är en utifrån styrd tanke. Omedelbart därefter träder din egoism in som får dig att kolla vad du kan göra för att hjälpa de som eventuellt är skadade. Du skulle inte må bra om du lämnade dem åt sitt öde, under förutsättning att du är normalt funtad. Goda intentioner är alltid egoistiska i grunden liksom alla dina handlingar vare sig de kallas för altruistiska eller nåt annat. Det här kanske blev lite OT men jag tycker det har relevans i sammanhanget. 🙂

Tack Conny för ditt inlägg. 🙂

Ja att ge mår vi bra av och det bidrar mycket till att vi vill göra det igen. Att först skaffa oss erfarenheter av att ge gör det lättare för oss att komma på att vi kan göra det igen. Skapa intryck av det i sinnet. Finns mycket att säga om detta.

Intressant ämne!

Det är relevant att veta varför man hjälper någon, för när man ger eller hjälper den personen märks det om det kommer av goda intentioner eller om det är något annat som styr dig. Kanske att det förväntas av dig. Då har det inte samma värde vare sig för dig eller för den du ger till eller hjälper. Vad tänker du om det?

Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *