Kategorier
Kategorier

Profit or purpose

En rolig lärdom idag har varit hur verkligheten är så annorlunda för oss människor. Hur värden som profit och purpose genomsyrar organisationer. Idag har jag varit mig själv i två helt skilda sammanhang. I ett kundmöte med en HR-direktör på ett internationellt bolag med 4000+ anställda, sedan med en förbundsdirektör på en ideell organisation. Där profit och purpose visade sig i mötena.

Profit och purpose, två olika perspektiv som påverkar mig på olika sätt kopplat till min vilja att vara autentisk.

Vilken otroligt givande dag, jag har verkligen haft förmånen att fått möta två så skilda perspektiv hos två så skilda organisationer. En organisation med bara 1% i rörelsemarginal och där medarbetarfokus ligger på att utföra uppgifter. Att ta medarbetaren från sin uppgift för att ägna deras uppmärksamhet åt personlig utveckling vore ett intäktsbortfall. Ja, kanske dags att inse att alla företag inte är samstämmiga med mig. För att kunna göra ett bra jobb behöver jag kunna möta de människor och den organisation jag arbetar med i deras och mina värderingar. För att kunna ge 100% behöver jag vara samstämmig och äkta. Så är det bara.

I mötet med den ideella organisationen var tongångarna annorlunda och perspektivet det omvända. Frågan man ställde där var; Hur kan vi göra för att medlemmarna ska få ett så stort mervärde som möjligt av vårt samarbete? Alltså syftet var att tillföra mervärden för alla man arbetade med – på ett personligt plan. Skilda världar – olika möjligheter. Olika att tänka på för att vara autentisk.

1. Stopp! – när viljan att prestera eller försvara mig uppstår – hände i profit-mötet
2. Konkret! – att påminna mig om syftet när samtalet svämmar över – hände i purpose -mötet
3. Sann! – mot mig själv och det jag vill åstadkomma när förslag på samarbete uppkom – hände i båda mötena
4. …att vara Tess!!!!! – ALLTID!

Det är inte farligt att vara jag i skiftande sammanhang som har fokus på olika perspektiv. Bara olika saker att tänka på för leva och arbeta autentiskt.

Vad behöver du tänka på i olika situationer för att vara autentisk och sann?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *